Anne Breumlund
Anne Breumlund
lektor i socialt arbejde, Institut for sociologi og socialt arbejde, AAU
Verified email at socsci.aau.dk
Title
Cited by
Cited by
Year
Skaber rummelighed forandring
A Breumlund, IB Hansen
Principper i socialt arbejde med socialt marginaliserede og …, 2006
22006
Når alkohol dominerer livsmønstret:: et sociologisk perspektiv på alkoholmisbrug og behandling
A Breumlund, IB Hansen
Klim, 2005
22005
Borgerens inklusion i lokale fællesskaber
A Breumlund, IB Hansen, G Niklasson
Aalborg Universitetsforlag, 2016
12016
Fortællinger af sindslidende om liv så nær det normale som muligt
A Breumlund, IB Hansen
Narrativ Forskning, 185-202, 2016
12016
Domsanbragte udviklingshæmmede. Hvorfra-Hvorhen? II: Beboerperspektiver på forandringer
A Breumlund, IB Hansen
Aalborg Universitet, 2014
12014
Alkoholmisbrug og social indsats
A Breumlund
Hans Reitzels Forlag, 2010
12010
Magt og forandring i socialt arbejde
A Breumlund, IB Hansen, MA Nissen, L Uggerhøj
Uden for Nummer–Tidsskrift for Forskning Og Praksis I Socialt Arbejde 9 (16 …, 2008
12008
Det bli'r i familien: Rummelighed og forandring i botilbud for dobbeltdiagnosticerede sindslidende
A Breumlund, IB Hansen
Magt Og Forandring I Socialt Arbejde, 18-31, 2007
12007
Læring gennem livsforløb belyst ved voksne sindslidendes livshistorier
IB Hansen, A Breumlund
Institut for Uddannelse, Læring og Filosofi, Aalborg Universitet, 2001
12001
Narrativt inspireret socialpædagogik giver pædagogiske handlemuligheder over for unge med autisme
A Breumlund, IB Hansen
Tidsskrift for Socialpædagogik, 2020
2020
Kimbrerparken. Møder i ambassadørnetværk: Tredje udviklingshæfte i et projekt om inklusion
A Breumlund, IB Hansen
2019
Kimbrerparken. Opbygning af ambassad¯ rnetvÊrk.: Andet udviklingshÊfte i et projekt om inklusion
A Breumlund, IB Hansen, CF Svensson
2019
Narrativt inspireret socialpædagogik på det specialiserede socialområde: Udvikling af en narrativ metode på Himmelev-et behandlingstilbud til børn og unge med autisme i Region …
A Breumlund, IB Hansen
Aalborg Universitetsforlag, 2019
2019
Struktureret pædagogik og relationspædagogik i arbejdet med unge med autisme og udfordrende adfærd
A Breumlund
Forskning i Pædagogers Profession og Uddannelse 2 (1), 2018
2018
Borgerens inklusion i lokale fællesskaber: erfaringer og resultater fra tre udviklingsprojekter på tre sociale botilbud i Region Sjælland
A Breumlund, IB Hansen
Aalborg Universitetsforlag, 2017
2017
Et stædigt æsel eller en målrettet ung mand
A Breumlund, IB Hansen, G Niklasson
Specialpaedagogik 2017 (1), 18-29, 2017
2017
Skamfølelse-en barrier i behandlingen af velintegrerede borgeres alkoholproblemer
IG Bo, A Breumlund, IB Hansen
Social Kritik, 2017
2017
De uvisse mål for forandringer
A Breumlund, IB Hansen
Vera: Tidsskrift for Pædagoger, 30-35, 2015
2015
Forskningsmetoder til at se forandringer i hverdagslivet hos voksne med kognitive, mentale og kommunikative funktionsnedsættelser: Forskningsprojektet: En fremtid uden dom
A Breumlund, IB Hansen
Huset Venture, 2015
2015
Planer for den andens liv II: Forandringer af hverdagslivet på et botilbud for unge med ASF+
A Breumlund, IB Hansen
Aalborg Universitet, 2014
2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20