Louise Møller Pedersen
Louise Møller Pedersen
Verified email at socsci.aau.dk
Title
Cited by
Cited by
Year
Realistic evaluation as a new way to design and evaluate occupational safety interventions
LM Pedersen, KJ Nielsen, P Kines
Safety Science 50 (1), 48-54, 2012
1192012
Improving safety in small enterprises through an integrated safety management intervention
P Kines, D Andersen, LP Andersen, K Nielsen, L Pedersen
Journal of safety research 44, 87-95, 2013
632013
A multi-case study of the implementation of an integrated approach to safety in small enterprises
KJ Nielsen, P Kines, LM Pedersen, LP Andersen, DR Andersen
Safety Science 71, 142-150, 2015
582015
Why do workers work safely? Development of safety motivation questionnaire scales
L Pedersen, P Kines
Safety Science Monitor 2011 (1), 2011
242011
Safety training parks–cooperative contribution to safety and health trainings
A Reiman, LM Pedersen, S Väyrynen, E Sormunen, O Airaksinen, ...
International Journal of Construction Education and Research 15 (1), 19-41, 2019
202019
Arbejdsmigration fra de nye EU-lande: en kilde til vækst eller en trussel mod de (u) faglærte danske arbejdstagere?
LM Pedersen, TL Thomsen
Tidsskrift for arbejdsliv 13 (3), 45-63, 2011
112011
Integrated safety management as a starting point for changing the working environment
LM Pedersen, KJ Nielsen
Salutogenic organizations and change, 275-290, 2013
62013
En petrologisk, mineralogisk og geokemisk undersøgelse af en gabbroisk-dioritisk-monzonitisk intrusion ved søen Mykle, Oslofeltet, Norge
L Pedersen
Unpublished Cand. scient, dissertation. Geologisk Institut, Københavns …, 1994
61994
Multi-organisational approach to safety training: the case of a Finnish Safety Training Park
A Reiman, L Møller Pedersen, S Väyrynen, O Airaksinen, E Sormunen, ...
Construction Management and Economics 38 (7), 659-672, 2020
52020
What do Social Processes mean for Quality of Human Resource Practice?
K Nielsen, LM Pedersen
Nordic Journal of Working Life Studies 4 (2), 21, 2014
52014
Reliability of the Danish version of the HCR-20 risk assessment scheme
L Pedersen, K Rasmussen
Scandinavian Journal of Forensic Science 2, 45-96, 2006
52006
Applying a realistic evaluation model to occupational safety interventions
LM Pedersen
32012
Gruppebaserede øvelser: en empirisk analyse af muligheder og udfordringer
M Kyed, LM Pedersen
Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift 11 (21), 122-134, 2016
22016
Reply to letter regarding Realistic evaluation as a new way to design and evaluate occupational safety interventions
LM Pedersen, KJ Nielsen, P Kines
Safety science 4 (50), 1153-1154, 2012
22012
Safety Training Park Northern Finland–A Multistakeholder Approach to Improve Occupational Safety and Health
A Reiman, T Räsänen, LM Pedersen, S Väyrynen
Human Factors for Sustainability: Theoretical Perspectives and Global …, 2019
12019
Afslutningsrapport for Videreudvikling af PLB-undervisningen i rummet mellem forelæsninger og projektarbejdet
LM Pedersen, AO Thomassen, K Buus
12018
INTEGRERET ULYKKESFOREBYGGELSE: Ulykkesforebyggelse inden for træindustrien baseret på DeJoys integrerede problemløsningstilgang og den reviderede realistiske evalueringsmodel …
LM Pedersen
12013
Integreret Ulykkesforebyggelse. På tværs af brancher og virksomhedsstørrelse
KJ Nielsen, L Pedersen, LPS Andersen, P Kines, DR Andersen, ...
Arbejdsmedicinsk Klinik, 2012
12012
How Differences in Motivation and Identification Shape Four Types of Student Experiences with Problem-Based Learning
K Buus, LM Pedersen
Journal of Problem Based Learning in Higher Education 9 (2), 2021
2021
Positive psykosociale faktorer, mental sundhed og kvaliteten af sundhedsydelserne før, under og efter udflytningen til Gødstrup
LM Pedersen, MJ Borneman, S Laursen
2021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20