Adri Breed
Adri Breed
North-West University, South Afrrica
Verified email at nwu.ac.za
Title
Cited by
Cited by
Year
Die grammatikalisering van aspek in Afrikaans: 'n Semantiese studie van perifrastiese progressiewe konstruksies
A Breed
North-West University, Potchefstroom, 2012
252012
PostulÍre werkwoorde as progressiewe merkers in Afrikaans en Nederlands
A Breed, F Brisard
Internationale Neerlandistiek 53 (1), 3-28, 2015
102015
Aan die en besig in Afrikaanse progressiwiteitskonstruksies: die ontstaan en ontwikkeling: navorsings-en oorsigartikels: Afrikaanse kaleidoskoop-bestekopname en standpunte
A Breed, G Van Huyssteen
Tydskrif vir Geesteswetenskappe 54 (4), 708-725, 2014
82014
The subjective use of postural verb in Afrikaans (I): evolution from progressive to modal
A Breed
Stellenbosch Papers in Linguistics Plus 52, 1-21, 2017
72017
Periphrastic progressive constructions in Dutch and Afrikaans: A contrastive analysis
A Breed, F Brisard, B Verhoeven
Cambridge University Press, 2017
72017
Human impersonal pronouns in Afrikaans: A double questionnaire-based study
D Van Olmen, A Breed
Language Sciences 69, 1-29, 2018
62018
'n Ondersoek na 'n werkswyse: Die herskryf van 'n Afrikaanse roman 'n draaiboek.
A Breed, F Greyling
Literator 31 (2), 83-116, 2009
6*2009
'Aan die'en'besig'in Afrikaanse progressiwiteitskonstruksies:'n korpusondersoek (2)
A Breed, G Van Huyssteen
Suid–Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, 2015
52015
Aspek in Afrikaans: n teoretiese beskrywing
A Breed
Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, 2016
42016
Human impersonal pronouns in West Germanic: A questionnaire-based comparative study of Afrikaans, Dutch and English
D Van Olmen, A Breed
Studies in Language. International Journal sponsored by the Foundation†…, 2018
32018
The subjective use of postural verbs in Afrikaans (II): a corpus analysis of CPV en in Zefrikaans
A Breed
Stellenbosch Papers in Linguistics Plus 52, 23-43, 2017
32017
Die DBAT: n Onbekende digitale taalkundemuseum
A Breed, W Carstens, J Olivier
Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, 2016
32016
Die hedetyd is iets van die verlede:'n taalkundige motivering vir die'hedetydskryfkunstradisie'in Afrikaans
A Breed
Literator: Journal of Literary Criticism, Comparative Linguistics and†…, 2013
32013
Die herskryf van die roman Die swye van Mario Salviati van Etienne van Heerden as 'n draaiboek, met spesifieke focus op identiteit, hibriditeit en liminaliteit.
A Breed
North-West University, South Africa, 2007
32007
A corpus-based study of the human impersonal pronoun ('n) mens in Afrikaans: Compared to men and een mens in Dutch
D Van Olmen, A Breed, B Verhoeven
Languages in Contrast 19 (1), 79-105, 2019
22019
Hoe jong Afrikaanssprekende kinders betekenis aan hul vroeŽ taalgebruik verbind
N Brink, A Breed
Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, 2017
22017
Afrikaans as Standaard Gemiddelde Europees: Wanneer ‘n lid uit sy taalarea beweeg
D Van Olmen, A Breed
Southern African Linguistics and Applied Language Studies 33 (2), 227-246, 2015
22015
The Passive as an Impersonalisation Strategy in Afrikaans and Dutch: A Corpus Investigation
A Breed, D Van Olmen
Dutch Crossing, 1-37, 2021
2021
Developing and validating a visual questionnaire for the study of impersonalisation strategies
A Breed, JA Chan, D Van Olmen
South African Linguistics and Applied Language Studies, 2021
2021
Content Developers as Stakeholders in the Blended Learning Ecosystem: The Virtual Institute for Afrikaans Language Education Portal as a Case Study
A Breed, N Fouchť, N Brink, M Coetzee, C Erasmus, S Kapp, S Pilon, ...
Re-Envisioning and Restructuring Blended Learning for Underprivileged†…, 2021
2021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20