Følg
Vibeke Wøien Hansen
Vibeke Wøien Hansen
Senior Research Fellow, Institute for Social Research
Bekræftet mail på samfunnsforskning.no - Startside
Titel
Citeret af
Citeret af
År
Issue-specific policy-positions and voting in the Council
B Høyland, VW Hansen
European Union Politics 15 (1), 59-81, 2014
43*2014
Explaining participation bias in the European commission's online consultations: The struggle for policy gain without too much pain
M Røed, V Wøien Hansen
JCMS: Journal of Common Market Studies 56 (6), 1446-1461, 2018
212018
All about the money? A cross-national study of parties’ relations with trade unions in 12 western democracies
EH Allern, VW Hansen, S Otjes, A Rasmussen, M Røed, T Bale
Party Politics 27 (3), 407-417, 2021
182021
Conceptualizing and measuring party-interest group relationships
EH Allern, S Otjes, T Poguntke, VW Hansen, S Saurugger, D Marshall
Party Politics 27 (6), 1254-1267, 2021
162021
Competition and interaction: Party ties to interest groups in a multidimensional policy space
EH Allern, VW Hansen, D Marshall, A Rasmussen, PD Webb
European Journal of Political Research 60 (2), 275-294, 2021
122021
Incomplete information and bargaining in the EU: An explanation of first-reading non-agreements
V Wøien Hansen
European Union Politics 15 (4), 472-495, 2014
122014
Evaluering av forbudet mot kjøp av seksuelle tjenester
I Rasmussen, S Strøm, S Sverdrup, VW Hansen, U på oppdrag fra Justis
Vista Analyse, 2014
102014
The PAIRDEM Project: Documentation Report for Interest Group Surveys
EH Allern, VW Hansen, M Røed, L Rødland
Department of Political Science, University of Oslo. Retrieved March 17, 2021, 2020
72020
Organiserte interesser: Hvem har tilgang til partiene? I EH Allern, J
EH Allern, VW Hansen
Saglie & Ø. Østerud (Red.), Makt og opposisjon. De politiske partiene som …, 2019
62019
Pensjonsrelaterte aldersgrenser: Fordeler og ulemper ved å heve dem
S Strøm, S Holden, I Rasmussen, VW Hansen
Vista-rapport 2015/01. Vista Analyse, 2015
62015
Rapporterings-og dokumentasjonskrav i skolesektoren
JE Grindheim, LS Skutlaberg, A Høgestøl, I Rasmussen, VW Hanssen
Bergen: ideas2evidence 12, 2014, 2014
62014
Can positions on single-issues explain voting behaviour in the Council of Ministers?: An Empirical Analysis of Decision-Making in the European Union
VW Hansen
4*2008
En komparativ vurdering av statlig-kommunalt samarbeid i tre områdesatsinger
R Reinvang, JE Gringheim, VW Hansen, I Rasmusse
Rapport Vista Analyse 8, 2015
22015
Introducing the Party-interest group relationships in contemporary democracies datasets
EH Allern, VW Hansen, L Rødland, M Røed, H Klüver, C Le Gall, ...
Party Politics, 13540688221075591, 2022
12022
Normative Findings from the Evaluation Report of the Norwegian Sex Buying Act
S Strøm, I Rasmussen, S Sverdup, VW Hansen, C Pio IV, V City
The Pontifical Academy of Social Sciences: Human Trafficking: Issues Beyond …, 2015
12015
Helsefrivillighetens samfunnsbidrag under koronapandemien
KH Sivesind, D Arnesen, VW Hansen, A Fladmoe, B Enjolras
Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, 2022
2022
Lokale partilag og lister. Organisasjon, aktiviteter og økonomi
J Saglie, VW Hansen, H Mjelde, SB Segaard
Institutt for samfunnsforskning, 2022
2022
Fremtidens frivillige beredskap. Delrapport 1: Framskrivinger.
VW Hansen, MS Winsvold
2021
Fremtidens frivillige beredskap. Delrapport 1: Framskrivinger. En analyse av risikoen for uønskede hendelser i fremtiden
VW Hansen, MS Winsvold
Rapport–Institutt for samfunnsforskning, 2021
2021
Oslos innbyggeres forventninger til kommunens tilrettelegging på tros-og livssynsfeltet
PD Arnesen, VW Hansen
Rapport–Institutt for samfunnsforskning, 2020
2020
Systemet kan ikke foretage handlingen nu. Prøv igen senere.
Artikler 1–20