Follow
Sławomir Kadrow
Sławomir Kadrow
Institute of Archaeology, Rzeszów University
Verified email at archeologia.rzeszow.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Kultura mierzanowicka
S Kadrow, J Machnik
Chronologia, taksonomia i rozwój przestrzenny, 1997
601997
An outline of the evolution of Danubian cultures in Małopolska and Western Ukraine
S Kadrow, A Zakościelna
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań). Instytut Prahistorii …, 2000
572000
U progu nowej epoki
S Kadrow
Gospodarka i społeczeństwo wczesnego okresu epoki brązu w Europie Środkowej, 2001
552001
Gospodarka i społeczeństwo
S Kadrow
Wczesny okres epoki brązu w Małopolsce, 1995
421995
Osada neolityczna na stan. nr 16 w Rzeszowie na Osiedlu Piastów
S Kadrow
Sprawozdania Archeologiczne, 1990
401990
U progu nowej epoki. Gospodarka i spoleczeňstwo wczesnego okresu epoki brazu w Europie Šrodkowej
S Kadrow
Instytut Archeologii, 2001
382001
Iwanowice, stanowisko Babia Góra: Cmentarzysko z wczesnego okresu epoki brązu
S Kadrow, A Machnik, J Machnik
Secesja, 1991
351991
Iwanowice, stanowisko Babia Góra, cz. I
S Kadrow
Rozwój przestrzenny osady z wczesnego okresu epoki brązu, Kraków, 1991
331991
Osada kultury pucharów lejkowatych w Białobrzegach, stan 5, woj. Rzeszów
S Czopek
Sprawozdania Archeologiczne, 1988
291988
Radiocarbon Dating of the Neolithic Settlement in Zimne, Volhynia
A Bronicki, S Kadrow, A Zakościelna
Light of the Chronology of the Lublin-Volhynia Culture and the South-Eastern …, 2003
282003
Fortified Bronze Age tell settlements in the Carpathian Basin. A general overview
F Gogâltan, J Czebreszuk, S Kadrow, J Müller
Defensive structures from Central Europe to the Aegean in the 3rd and 2nd …, 2008
262008
Kultura mierzanowicka: chronologia, taksonomia i rozwój przestrzenny
S Kadrow, J Machnik
Wydawn. Oddziału Polskiej Akademii Nauk, 1997
251997
Gender-differentiated burial rites in Europe of the 5th and 4th millennia BC: attempts at traditional archaeological interpretation
S Kadrow
Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, 2008
222008
Absolute chronology of the eastern group of Globular Amphora culture
S Kadrow, M Szmyt
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań). Instytut Prahistorii …, 1996
211996
Sprawozdanie ze studiów i wyniki analiz materiałów zabytkowych kultury trypolskiej z Bilcza Złotego znajdujących się w zbiorach Muzeum Archeologicznego w Krakowie
S Kadrow, M Sokhackiy, T Tkachuk, E Trela
Materiały Archeologiczne 34 (1), 53-143, 2003
202003
Kultura mierzanowicka i kultura trzciniecka w zachodniej Małopolsce. Problem zmiany kulturowej
J Górski
Sprawozdania archeologiczne, 1996
201996
The Rzeszów settlement microregion in Neolithic
S Kadrow
Acta Archaeologica Carpathica 29, 33-70, 1990
201990
Dunajski szlak kultury grobów jamowych a problem genezy kultury ceramiki sznurowej
P Włodarczak, S Kadrow
Mente et rutro. Studia archeologica Johanni Machnik viro doctissimo …, 2010
192010
Faza rzeszowska kultury malickiej
S Kadrow
Kultura malicka. Drugi etap adaptacji naddunajskich wzorcόw kulturowych w …, 1996
191996
Iwanowice
S Kadrow
Stanowisko Babia Góra, cz. I. Rozwój przestrzenny osady z wczesnego okresu …, 1991
191991
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20