Mikko Niemelä
Mikko Niemelä
Professor of Sociology, University of Turku
Verified email at utu.fi
Title
Cited by
Cited by
Year
Perceptions of the causes of poverty in Finland
M Niemelä
Acta sociologica 51 (1), 23-40, 2008
1112008
From universalism to selectivism: the ideational turn of the anti-poverty policies in Finland
S Kuivalainen, M Niemelä
Journal of European Social Policy 20 (3), 263-276, 2010
752010
When and why do ideas matter? The influence of framing on opinion formation and policy change
OE Kangas, M Niemelä, S Varjonen
European Political Science Review: EPSR 6 (1), 73, 2014
682014
Intergenerational Transmission of Poverty in Finland in the 1990s
I Airio, P Moisio, M Niemelä
European Journal of Social Security 7 (3), 253-269, 2005
522005
Työmarkkinatuen saajien koettu terveys ja toimeentulo
I Airio, M Niemelä
Teoksessa M. Niemelä, 2013
422013
The role of ideas and institutional change in Finnish public sector reform
M Niemelä, A Saarinen
Policy & Politics 40 (2), 171-191, 2012
422012
Huono-osaisten hyvinvointi Suomessa
M Niemelä, J Saari
Kela, 2013
412013
Hyvinvoinnin turvaamisen rajat. Näköaloja talouskriisiin ja hyvinvointivaltion kehitykseen Suomessa
H Hiilamo, O Kangas, K Manderbacka, P Mattila-Wiro, M Niemelä, ...
Kela, 2010
402010
Julkisen sektorin reformin pitkä kaari Valtava-uudistuksesta Paras-hankkeeseen
M Niemelä
Kela, 2008
392008
Periytyykö köyhyys?: köyhyyden ja toimeentulotukiasiakkaiden sukupolvinen liikkuvuus
I Airio, M Niemelä
Sosiologia 39 (2002): 3, 2002
372002
Who blames the poor? Multilevel evidence of support for and determinants of individualistic explanation of poverty in Europe
J Kallio, M Niemelä
European Societies 16 (1), 112-135, 2014
362014
Suomalainen köyhyyspolitiikka
S Kuivalainen, I Airio, H Hiilamo, M Niemelä
Köyhyyspolitiikka–Johdatus sosiaalipolitiikan ytimeen. Helsinki: STKL, 63-120, 2005
282005
Attitudes among high-risk groups
H Blomberg, J Kallio, O Kangas, C Kroll, M Niemelä
Contested Welfare States, 58-80, 2012
252012
Perhetaustan yhteys aikuisiän köyhyyteen Suomessa 1995-2005
I Airio, M Niemelä
Sosiologia 46 (2009): 1, 2009
232009
Sosiaalivakuutus
P Havakka, M Niemelä, H Uusitalo
Helsinki: Finva, 2012
222012
Oma vika, epäonni vai rakenne?: suomalaisten köyhyyden syitä koskevat mielipiteet
M Niemelä
Stakes, 2007
222007
Suomalaisen yhteiskunnan notkelmat
M Niemelä, J Saari
Teoksessa Mikko Niemelä & Juho Saari (toim.) Huono-osaisten hyvinvointi …, 2013
192013
Riskit, vakuutus ja sosiaalivakuutus
O Kangas, M Niemelä
Julkaisussa P, 2017
182017
Hyvinvointivaltion kilpailuttaminen
P Forma, M Niemelä, A Saarinen
Vammala: Kunnallisalan kehittämissäätiö, 2008
182008
Kuinka hyvinvointivaltio kesytetään
P Forma, S Kuivalainen, M Niemelä, A Saarinen
Julkisen sektorin uudistaminen ja hyvinvointipalvelujen muutos Pohjoismaissa …, 2007
182007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20