Flemming Ibsen
Flemming Ibsen
Aalborg university, departjent of Political Science
Verified email at dps.aau.dk
TitleCited byYear
Kollektiv handling
F Ibsen, L Høgedahl, S Scheuer
Samfundslitteratur, 2011
292011
Fagbev? gelse og stat: Den faglige kamp, statsindgreb og indkomstpolitik 1930-78.-408 s
F Ibsen, J Henning
Gyldendal, 1979
261979
Free riders: the rise of alternative unionism in D enmark
F Ibsen, L Høgedahl, S Scheuer
Industrial Relations Journal 44 (5-6), 444-461, 2013
172013
L¯ n som fortjent?: nye l¯ nformer i den offentlige sektor
F Ibsen, JF Christensen
Dj¯ f Forlag, 2001
132001
Efter zeuthen-rapporten
F Ibsen
Samfunds¯ konomen, 1992
121992
Importing low-density ideas to high-density revitalisation: The ‘organising model’in Denmark
J Arnholtz, CL Ibsen, F Ibsen
Economic and Industrial Democracy 37 (2), 297-317, 2016
112016
Fra central til decentral lønfastsættelse: muligheder og konsekvenser
F Ibsen, J Stamhus
Djøf Forlag, 1993
111993
Almengørelse af overenskomsterne
F Ibsen
92012
Løn som fortjent
F Ibsen, JF Christensen
Nye lønformer i den offentlige sektor (Decent pay for decent work, 2001
92001
2000
F Ibsen, S Scheuer
Oprør i løndannelsen. Fra lønhierarki til belønningsledelse, 2000
92000
Er det rationelt for virksomhederne at påtage sig et socialt ansvar?
F Ibsen
Tidsskrift for arbejdsliv 1 (2), 35-44, 1999
91999
Ny Løn mellem organisation og marked
F Ibsen, JF Christensen
København: Kommuneinformation, 2002
8*2002
The role of the state in industrial relations in the Nordic countries
F Ibsen
The Role of the State in Industrial Relations, Fifth IIRA European Regional …, 1997
81997
Fra central til decentral lønfastsættelse
F Ibsen, J Stamhus
Copenhagen, Jurist-og 0konomforbundets Forlag, 1993
81993
Medlemsudviklingen i HK og strategier for rekruttering og fastholdelse af medlemmer
F Ibsen
Tidsskrift for ARBEJDSliv 13 (1), 2011
72011
Strikes in the public sector in Denmark–assessing the economic gains and losses of collective action
S Scheuer, F Ibsen, L Høgedahl
Transfer: European Review of Labour and Research 22 (3), 367-382, 2016
62016
Løn mellem kollektiv og individ: politik, forhandling, resultat
F Ibsen, D Pedersen, B Rennison, JS Madsen
Kommuneinformation, 2002
52002
Konfliktrettens anvendelighed i den offentlige sektor set i lyset af OK13
L Høgedahl, F Ibsen
Økonomi og Politik 88 (1), 2015
42015
Virksomhederne, organisationerne og arbejdsmarkedet
F Ibsen
forlaget columbus, 1996
41996
Decentral lønfastsættelse: en virksomhedsunersøgelse
F Ibsen, J Stamhus
Djøf Forlag, 1993
41993
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20