Jakub Szprot
Jakub Szprot
ICM, University of Warsaw
Verified email at icm.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Przewodnik po otwartej nauce
J Hofmokl, A Tarkowski, B Bednarek-Michalska, K Siewicz, J Szprot
Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowegoá…, 2009
42*2009
Otwarta nauka w Polsce 2014: diagnoza
J Szprot
Wydawnictwo ICM, 2014
23*2014
Otwarty dostęp
P Suber, R Bogacewicz, M Chojnowski, W Fenrich, J Kielan, A Leśniak, ...
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2014
152014
Otwarta nauka w Polsce 2014
J Szprot, A Leśniak, M Morys-Twarowski, K Siewicz, M Starczewski, ...
Diagnoza [online]. Warszawa: Wydawnictwa ICM, 2014
92014
Wdrożenie i promocja otwartego dostępu do treści naukowych i edukacyjnych. Praktyki światowe a specyfika polska. Przewidywane koszty, narzędzia, zalety i wady
M Niezgˇdka, D Czerniawska, K Leszczyński, J Szprot, W Fenrich, ...
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2011
8*2011
Otwarty dostęp w instytucjach naukowych
W Fenrich, K Siewicz, M Starczewski, L Stępińska-Ustasiak, J Szprot, ...
Wydawnictwa ICM, 2015
6*2015
Otwieranie nauki w Polsce
J Szprot
Stowarzyszenie EBIB, 2012
42012
Transformative Agreements: Overview, Case Studies, and Legal Analysis
J Szprot, N Gruenpeter, N Rycko, K Siewicz, R Schimmer, C Campbell, ...
Wydawnictwa ICM, 2021
32021
Towards Open Research Data in Poland
W Fenrich, K Siewicz, J Szprot
Wydawnictwa ICM, 2016
32016
Open Science in Poland 2014. A Diagnosis
J Szprot
3*2014
Analysis of economic issues related to Open Access to scientific publications
BC Bj÷rk, W Sylwestrzak, J Szprot
Wydawnictwa ICM, 2014
32014
D3. 4 Final Report
J Szprot, B Arpagaus, A Ciula, C Clivaz, S Gabay, M Honegger, L Hughes, ...
DARIAH ERIC; University of Warsaw; University of Helsinki; Swiss Instituteá…, 2019
12019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–12