Kristine Nergaard
Title
Cited by
Cited by
Year
Labour market mobility in Nordic welfare states
T Berglund, S Aho, B Furåker, PK Madsen, K Nergaard, S Rasmussen, ...
Nordic Council of ministers: TemaNord 515, 2010
53*2010
Tilknytningsformer i norsk arbeidsliv
K Nergaard
Nullpunktsanalyse. Fafo-report, 2016
47*2016
Labour relations in Norway
E Løken, TA Stokke, K Nergaard
Fafo-report 33, 2009
462009
Organisasjonsgrader, tariffavtaledekning og arbeidskonflikter 2014
K Nergaard
FAFO-notat 7, 13, 2016
432016
Evaluering av tiltak mot sosial dumping
L Eldring, AM Ødegård, RK Andersen, M Bråten, K Nergaard, K Alsos
FAFO-rapport 2011 9, 193, 2011
432011
Engaging with variable pay: A comparative study of the metal industry
K Nergaard, JE Dølvik, P Marginson, J Arasanz Díaz, B Bechter
European Journal of Industrial Relations 15 (2), 125-146, 2009
432009
Variable pay and collective bargaining: A cross-national comparison of the banking sector
F Traxler, J Arrowsmith, K Nergaard, JM Molins Lopez-Rodo
Economic and Industrial Democracy 29 (3), 406-431, 2008
412008
Organisasjonsgrader og tariffavtaledekning i norsk arbeidsliv 2004/2005
K Nergaard, TA Stokke
Oslo: Fafo-rapport 518, 2006
382006
Avtalt arbeidstid og arbeidstidsønsker blant deltidsansatte. Arbeidskraftundersøkelsene 2008 og 2009
K Nergaard
Fafo-notat, 2010
332010
Fagorganisering i Norden. Status og utviklingstrekk
K Nergaard
Oslo: Fafo, 2010
332010
Atypisk arbeid. Midlertidige ansettelser og deltidsarbeid i Norge
K Nergaard
Fafo-rapport, 2004
332004
Oss i mellom: Konstitusjonelle former og uformelle kontakter Storting-RegjeringAv Gudmund Hernes og Kristine Nergaard
G Hernes
Fagbevegelsens senter for forskning, utredning og dokumentasjon, 1993
331993
Til renholdets pris
SC Trygstad, K Nergaard, K Alsos, ØM Berge, M Bråten, AM Ødegård
Oslo: Fafo, 2011
312011
Det kollektive arbeidslivet: organisasjoner, tariffavtaler og lønnsoppgjør
TA Stokke, S Evju, K Nergaard
Universitetsforl., 2013
302013
Tilknytningsformer i norsk arbeidsliv. Sluttrapport
K Nergaard
Fafo-rapport 2018:38, 2018
29*2018
Utleie av arbeidskraft 2011
K Nergaard, T Nesheim, K Alsos, ØM Berge, SC Trygstad, AM Ødegård
Fafo-rapport 2011 13, 2011
262011
Lock-in patterns among employees: A Nordic comparison
B Furaker, K Nergaard, A Saloniemi
Int'l J. Comp. Lab. L. & Indus. Rel. 30, 435, 2014
242014
Organisasjonsgrader og tariffavtaledekning i norsk arbeidsliv 2008
K Nergaard, TA Stokke
Oslo: Fafo, 2010
242010
Arbeidslivets organisasjoner 2008/2009. Organisasjonsgrader, tariffavtaledekning og tillitsverv
K Nergaard, TA Stokke
Fafo-rapport, 2010
242010
Arbeidsforhold i utelivsbransjen
SC Trygstad, RK Andersen, IM Hagen, K Nergaard, H Nicolaisen, ...
Oslo: Fafo-rapport 2, 2014
232014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20