susan kuivalainen
susan kuivalainen
Head of research, Finnish Centre for Pensions
Verified email at etk.fi
Title
Cited by
Cited by
Year
From universalism to selectivism: the ideational turn of the anti-poverty policies in Finland
S Kuivalainen, M Niemelä
Journal of European Social Policy 20 (3), 263-276, 2010
862010
Eroding minimum income protection in the Nordic countries? Reassessing the Nordic model of social assistance
S Kuivalainen, K Nelson
Changing social equality The Nordic welfare model in the 21st century, 69-88, 2012
802012
Toimeentulotuen alikäytön laajuus ja merkitys
S Kuivalainen
Stakes, 2007
622007
A comparative study on last resort social assistance schemes in six European countries
S Kuivalainen
Stakes, 2004
412004
Toimeentulotuen muuttunut asema
S Kuivalainen
Teoksessa Susan Kuivalainen (toim.) Toimeentulotuki, 15-36, 2010
402010
Toimeentulotuki 2010-luvulla-Tutkimus toimeentulotuen asiakkuudesta ja myöntämiskäytännöistä
S Kuivalainen
THL, 2013
372013
Toimeentulotuen asiakkaiden elinolot ja hyvinvointi
K Hannikainen-Ingman, S Kuivalainen, S Sallila
Teoksessa Susan Kuivalainen (toim.) Toimeentulotuki, 81-112, 2010
342010
The Nordic welfare model in a European perspective
S Kuivalainen, K Nelson
No 11 Institute for futures studies, 2010
332010
Suomalainen köyhyyspolitiikka
S Kuivalainen, I Airio, H Hiilamo, M Niemelä
Köyhyyspolitiikka–Johdatus sosiaalipolitiikan ytimeen. Helsinki: STKL, 63-120, 2005
292005
Kestääkö suomalainen vähimmäisturva pohjoismaisen vertailun?: vertaileva analyysi vähimmäisturvan tasosta ja sen köyhyyttä ehkäisevästä vaikutuksesta neljässä Pohjoismaassa …
S Kuivalainen
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2010
262010
Using Social Benefits to Combat Poverty and Social Exclusion: Opportunities and Problems from a Comparative Perspective, European Synthesis Report
M Heikkilä, S Kuivalainen
Council of Europe, 2002
252002
Families at the margins of the welfare state: A comparative study on the prevalence of poverty among families receiving social assistance
S Kuivalainen
LIS Working Paper Series, 2005
222005
Toimeentulotukityö kunnissa–organisointi, työnjako ja kokemukset
P Saikku, S Kuivalainen
Teoksessa Susan Kuivalainen (toim.) Toimeentulotuki, 115-147, 2010
212010
Poverty policies, structures and outcomes in the EU 25: Report to the Fifth European Round Table on Poverty and Social Exclusion
M Heikkila, P Moisio, VM Ritakallio, J Bradshaw, S Kuivalainen, ...
Ministry of Social Affairs and Health, 2006
21*2006
Kuinka hyvinvointivaltio kesytetään
P Forma, S Kuivalainen, M Niemelä, A Saarinen
Julkisen sektorin uudistaminen ja hyvinvointipalvelujen muutos Pohjoismaissa …, 2007
202007
Toimeentulotuen saajien köyhyys ja toimeentulotuen köyhyyttä vähentävä vaikutus 1990-2010
S Kuivalainen, S Sallila
Teoksessa Kuivalainen S (toim.) Toimeentulotuki, 59-77, 2010
192010
Missä määrin toimeentulotuki poistaa köyhyyttä?
S Kuivalainen
Stakes, 2004
172004
How to compare the incomparable: an international comparison of the impact of housing costs on levels of social assistance
S Kuivalainen
European Journal of Social Security 5 (2), 128-149, 2003
172003
Mihin toimeentulotukea myönnetään ja miksi
S Kuivalainen, P Saikku
Teoksessa Susan Kuivalainen (toim.) Toimeentulotuki, 151-185, 2010
162010
Length of working life and pension income: empirical evidence on gender and socioeconomic differences from Finland
S Kuivalainen, S Nivalainen, N Järnefelt, K Kuitto
Journal of Pension Economics & Finance 19 (1), 126-146, 2020
152020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20