Follow
Bent Sofus Tranøy
Bent Sofus Tranøy
Professor i Statsvitenskap Høgskolen i Innlandet og Høyskolen Kristiania
Verified email at inn.no
Title
Cited by
Cited by
Year
Utenfor, annerledes og suveren?: Norge under EØS-avtalen
DH Claes, BS Tranøy
Fagbokforlaget, 1999
701999
Markedets makt over sinnene
BS Tranøy
Aschehoug, 2006
672006
Den fragmenterte staten: reformer, makt og styring
BS Tranøy
Gyldendal akademisk, 2001
612001
En fragmentert stat?
BS Tranøy, Ø Østerud
i Tranøy og Østerud (Red.): Den, 2001
392001
Mot et globalisert Norge?: rettslige bindinger, økonomiske føringer og politisk handlingsrom
BS Tranøy
Gyldendal akademisk, 2001
282001
Equality as a driver of inequality? Universalistic welfare, generalised creditworthiness and financialised housing markets
BS Tranøy, MA Stamsø, I Hjertaker
West European Politics 43 (2), 390-411, 2020
272020
Thinking about thinking about Comparative Political Economy: From macro to micro and back
HM Schwartz, BS Tranøy
Politics & Society 47 (1), 23-54, 2019
272019
Tillit, styring, kontroll
HC Høyer, S Kasa
Universitetsforlaget, 2016
272016
Den fragmenterte staten
BS Tranøy, Ø Østerud
Makt og demokratiutredningen 1998-2003, 2001
262001
Norway: Changing the model
L Mjøset, Å Cappelen, J Fagerberg, BS Tranoy
ARENA, 1994
231994
Losing credit: the politics of liberalisation and macro-economic regime change in Norway 1980-92 (99)
BS Tranøy
20*2000
Komparativ metode–mellom ideografiske og nomotetiske idealer
BS Tranøy
Sosiologi i dag 23 (4), 17-40, 1993
171993
Norway–The Accidental Role Model
BS Tranøy
The political economy of sovereign wealth funds, 177-201, 2010
162010
Recommodification, residualism, and risk: The political economy of housing bubbles in Norway
BS Tranøy
The politics of housing booms and busts, 97-121, 2009
132009
Økonomisk globalisering og politisk styring
DH Claes, H Hveem, BS Tranøy
Universitetsforl., 2006
132006
Global økonomi, krise og politisk styring
DH Claes, H Hveem, BS Tranøy
Universitetsforl., 2012
122012
Bubble, bust and more boom: The political economy of housing in Norway
BS Tranøy
Comparative European Politics 6 (3), 325-345, 2008
122008
Losing Credit. The Politics of Liberalisation and Macro Economic Regime Change in Norway 1980 92
BS Tranøy
PhD diss., University of Oslo, 2000
122000
Ingen vei utenom? Norge i integrasjonsprosessene i Europa 1946-1994
HØ Pharo, DH Claes, BS Tranøy
i Dag Harald Claes og Bent Sofus Tranøy (red.), Utenfor, annerledes og …, 1999
121999
Poor governance in a very rich and advanced (micro) state: Reflections from political science
BS Tranøy
european political science 10 (3), 277-291, 2011
92011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20