Følg
Prof. Dr. Necdet Saglam
Prof. Dr. Necdet Saglam
Hacettepe University, Graduate School of Science and Engineeering, Department of Nanotecnology and
Bekræftet mail på hacettepe.edu.tr
Titel
Citeret af
Citeret af
År
Orta öğretim öğrencileri için çevresel tutum ölçeği geliştirme ve geçerliliği
U Naim, N Sağlam
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 30 (30), 240-250, 2006
2752006
Sosyo-ekonomik durumun çevre bilinci ve çevre akademik başarısı üzerine etkisi
N Uzun, N Sağlam
Hacettepe Universitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 29, 2005
1502005
ÖĞRETMEN ADAYLARININ İNTERNETE ERİŞİM OLANAKLARI VE KULLANIM AMAÇLARI
E Atav, B Akkoyunlu, N Sağlam
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 30 (30), 37-44, 2006
1202006
Biosorption of inorganic mercury and alkylmercury species on to Phanerochaete chrysosporium mycelium
N Sağlam, R Say, A Denizli, S Patır, MY Arıca
Process Biochemistry 34 (6-7), 725-730, 1999
1201999
Can eco-schools improve elementary school students’ environmental literacy levels
S Ozsoy, H Ertepinar, N Saglam
Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching 13 (2), 1-25, 2012
1152012
Determination of some properties of Bacillus isolated from soil
B Aslim, N Sağlam, Y Beyatli
Turkish Journal of Biology 26 (1), 41-48, 2002
1052002
Ekim zamanı ve ekim sıklığının üç ekmeklik buğday çeşidinde verim ve verim unsurlarına etkisi
T Gençtan, N Sağlam
Türkiye Tahıl Sempozyumu 6 (9), 171-183, 1987
981987
Biyoloji eğitiminde kavram haritalarının öğrenme başarısına ve kalıcılığa etkisi
D KILIÇ, N Sağlam
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 27 (27), 2004
912004
Orta öğretimde çevre eğitimi ve öğretmenlerin çevre eğitimi programları hakkındaki görüşleri
N Uzun, N Sağlam
Eurasian Journal of Educational Research 26 (26), 176-187, 2007
872007
Chitosan nanoparticles enhances the anti-quorum sensing activity of kaempferol
S Ilk, N Sağlam, M Özgen, F Korkusuz
International Journal of Biological Macromolecules 94, 653-662, 2017
862017
Türkiye muhasebe standartları uygulaması
N Sağlam, S Şengel, B Öztürk
Ankara: Maliye ve Hukuk Yayınları, Ankara, 2009
762009
Kaempferol loaded lecithin/chitosan nanoparticles: preparation, characterization, and their potential applications as a sustainable antifungal agent
S Ilk, N Saglam, M Özgen
Artificial cells, nanomedicine, and biotechnology 45 (5), 907-916, 2017
752017
Biyoloji öğretiminde bilgisayar destekli öğretimin ve çalışma yapraklarının öğrencilerin başarısı ve bilgisayara karşı tutumlarına etkileri
MH GÜLER, N SAĞLAM
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 23 (23), 2002
722002
ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVREYE YÖNELİK BİLGİ VE TUTUMLARINA “ÇEVRE VE İNSAN” DERSİ İLE GÖNÜLLÜ ÇEVRE KURULUŞLARININ ETKİSİ
N Uzun, N Sağlam
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 33 (33), 210-218, 2007
682007
Students’ understanding of genetics concepts: the effect of reasoning ability and learning approaches
D Kılıç, N Sağlam
Journal of Biological Education 48 (2), 63-70, 2014
662014
Ağır metallerin biyolojik süreçlerle biyosorbisyonu çalışmaları
N Sağlam, N Cihangir
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 11 (11), 1995
631995
Preparation and characterization of magnetically responsive bacterial polyester based nanospheres for cancer therapy
E Erdal, D Kavaz, M Şam, M Demirbilek, ME Demirbilek, N Sağlam, ...
Journal of Biomedical Nanotechnology 8 (5), 800-808, 2012
502012
Development and validation of an environmental attitudes scale for high school students
N Uzun, N Sağlam
Hacettepe University Journal of Education 30, 240-250, 2006
462006
Öğrencilerin mantıksal düşünme yeteneklerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi
D KILIÇ, N Sağlam
Ege Eğitim Dergisi 10 (2), 23-37, 2009
382009
Removal of cadmium by Pleurotus sajor‐caju basidiomycetes
N Cihangir, N Saglam
Acta biotechnologica 19 (2), 171-177, 1999
381999
Systemet kan ikke foretage handlingen nu. Prøv igen senere.
Artikler 1–20