Ali C. Gedik (orcid.org/0000-0003-2769-0753)
Ali C. Gedik (orcid.org/0000-0003-2769-0753)
Department of Musicology, Dokuz Eylul University, Turkey
Verified email at deu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Pitch-frequency histogram-based music information retrieval for Turkish music
AC Gedik, B Bozkurt
Signal Processing 90 (4), 1049-1063, 2010
972010
Three dimensions of pitched instrument onset detection
A Holzapfel, Y Stylianou, AC Gedik, B Bozkurt
IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processing 18 (6), 1517-1527, 2009
962009
Evaluation of the makam scale theory of Arel for music information retrieval on traditional Turkish art music
AC Gedik, B Bozkurt
Journal of New Music Research 38 (2), 103-116, 2009
282009
Automatic classification of Turkish traditional art music recordings by Arel theory
AC Gedik, B Bozkurt
Proceedings of the fourth Conference on Interdisciplinary Musicology (CIM08) 2, 2008
222008
Classification of Turkish songs according to makams by using n grams
A Alpkoçak, AC Gedik
Proceedings of the 15. Turkish Symposium on Artificial Intelligence and …, 2006
192006
Klasik Türk Müziği kayıtlarının otomatik olarak notaya dökülmesi ve otomatik makam tanıma
B Bozkurt, AC Gedik, A Savacı, MK Karaosmanoglu, ME Özbek
Tübitak Projesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İzmir, 2007-2010, 2010
162010
Automatic Classification of 10 Turkish Makams
AC Gedik, C IŞıKHAN, A Alpkoçak, Y Özer
Proc. Int. Cong. on Representation in Music & Musical Representation, İstanbul, 2005
132005
Reflections on Popular Music Studies in Turkey http://dx. doi. org/10.5429/2079-3871 (2011) v2i1-2.6 en
AC Gedik
IASPM Journal 2 (1-2), 51-56, 2012
72012
Automatic transcription of traditional Turkish art music recordings: A computational ethnomusicology appraoach
AC Gedik
İzmir Institute of Technology, 2012
72012
An automatic transcription system for Turkish music
B Bozkurt, AC Gedik, MK Karaosmanoğlu
2011 IEEE 19th Signal Processing and Communications Applications Conference …, 2011
72011
TMVB: Klasik Türk Müziği icra analiz çalısmaları için bir veri bankası
B Bozkurt, AC Gedik, MK Karaosmanoğlu
Türk Müziğinde Uygulama-Kuram Sorunları ve Çözümleri-Uluslararası Çağrılı …, 2008
72008
Music information retrieval for Turkish music: problems, solutions and tools
B Bozkurt, AC Gedik, MK Karaosmanoglu
2009 IEEE 17th Signal Processing and Communications Applications Conference …, 2009
52009
Türkiye’deki Politik Müziğin Değişimi Üzerine Bir Tartışma Çerçevesi:‘Ey Özgürlük!’
AC Gedik
Gelenek: Aylık Marksist Dergi, 61-82, 2009
52009
Türk Müziği için Müzik Bilgi Erişimi: problemler, çözüm önerileri ve araçlar
B Bozkurt, AC Gedik, MK Karaosmanoğlu
17th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), 804-807, 2009
52009
Popüler müzikte beğeni farklılıkları: Bir fMRI çalışması
AC GEDİK
DEÜ Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2007
52007
Klasik Türk Müziği için Otomatik Notaya Dökme Sistemi
B Bozkurt, AC Gedik, MK Karaosmanoğlu
IEEE 19th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU …, 2011
42011
A study of fret positions of tanbur based on automatic estimates from audio recordings
AC Gedik, B Bozkurt, C Cirak
Proc. CIM09 (Conference on Interdisciplinary Musicology), 26-29, 2009
42009
Made in Turkey: Studies in Popular Music
AC Gedik
Routledge, 2017
32017
Marksizm’in doğa bilimlerinden kopuşunu müzik bilimleri tarihi üzerinden düşünmek
AC Gedik
Marksizm Bilime Yabancı mı?, 137, 2014
32014
A computational study on divergence between theory and practice of tanbur fretting.
AC Gedik, B Bozkurt
Journal of interdisciplinary music studies 6 (1), 2012
32012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20