Karsten Dahl
Karsten Dahl
Sektionsleader/Senioradvisor, Aarhus Universitet
Bekræftet mail på bios.au.dk
Titel
Citeret af
Citeret af
År
Recovery of Danish coastal ecosystems after reductions in nutrient loading: a holistic ecosystem approach
B Riemann, J Carstensen, K Dahl, H Fossing, JW Hansen, HH Jakobsen, ...
Estuaries and Coasts 39 (1), 82-97, 2016
1132016
Towards benthic marine landscapes in the Baltic Sea
Z Al-Hamdani, J Reker, U Alanen, JH Andersen, J Bendtsen, U Bergström, ...
BALANCE, 2007
1082007
1999 Waddenzee quality status rapport
F De Jong, J Bakker, C Van Berkel, K Dahl, N Dankers, C Gatje, ...
Rapport RIKZ/2000.008 ISSN 0927-3980, 2000
1052000
Total and opportunistic algal cover in relation to environmental variables
D Krause-Jensen, J Carstensen, K Dahl
Marine Pollution Bulletin 55 (1-6), 114-125, 2007
712007
Post-spring bloom community structure of pelagic copepods in the Disko Bay, Western Greenland
P Thor, TG Nielsen, P Tiselius, T Juul-Pedersen, C Michel, EF Møller, ...
Journal of Plankton Research 27 (4), 341-356, 2005
622005
Characterization of the gut microbiota in leptin deficient obese mice–Correlation to inflammatory and diabetic parameters
M Ellekilde, L Krych, CHF Hansen, MR Hufeldt, K Dahl, LH Hansen, ...
Research in veterinary science 96 (2), 241-250, 2014
582014
Knowledge of prenatal screening and psychological management of test decisions
K Dahl, L Hvidman, FS Jørgensen, US Kesmodel
Ultrasound in Obstetrics & Gynecology 38 (2), 152-157, 2011
522011
Spatial patterns of macroalgal abundance in relation to eutrophication
D Krause-Jensen, AL Middelboe, J Carstensen, K Dahl
Marine Biology 152 (1), 25-36, 2007
492007
Informed consent: providing information about prenatal examinations
K Dahl, U Kesmodel, L Hvidman, F Olesen
Acta obstetricia et gynecologica Scandinavica 85 (12), 1420-1425, 2006
472006
First‐trimester Down syndrome screening: pregnant women's knowledge
K Dahl, L Hvidman, FS Jørgensen, C Henriques, F Olesen, H Kjærgaard, ...
Ultrasound in obstetrics & gynecology 38 (2), 145-151, 2011
432011
Informed consent: attitudes, knowledge and information concerning prenatal examinations
K Dahl, U Kesmodel, L Hvidman, F Olesen
Acta obstetricia et gynecologica Scandinavica 85 (12), 1414-1419, 2006
432006
Re-established stony reef attracts harbour porpoises Phocoena phocoena
L Mikkelsen, KN Mouritsen, K Dahl, J Teilmann, J Tougaard
Marine Ecology Progress Series 481, 239-248, 2013
382013
Marine områder 2003-Miljøtilstand og udvikling
G Ærtebjerg, JH Andersen, J Bendtsen, J Carstensen, T Christiansen, ...
Danmarks Miljøundersøgelser, 2004
29*2004
Organisationsutveckling i offentlig verksamhet: teori och kunskap för skola, hälso-och sjukvård samt socialtjänst
PØ Bastøe, K Dahl, B Nilsson
Utbildningshuset/Studentlitteratur, 1996
291996
Naturtyper og arter omfattet af EF-Habitatdirektivet: Indledende kortlægning og foreløbig vurdering af bevaringsstatus
S Pihl, B Søgaard, R Ejrnæs, E Aude, KE Nielsen, K Dahl, JS Laursen
Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, 2000
282000
Stomach contents of mackerel, horse mackerel and whiting in the eastern part of the North Sea in July 1985
K Dahl, E Kirkegaard
Danmarks Fiskeri-og Havundersøgelser, 1986
271986
The diet and consumption of horse mackerel (Trachurus trachurus) in the eastern North Sea, August 1986
K Dahl, E Kirkegaard
International Council for the Exploration of the Sea, CM 1987/H: 43, 1987
251987
Integrated assessment of marine biodiversity status using a prototype indicator-based assessment tool
JH Andersen, K Dahl, C Göke, M Hartvig, C Murray, A Rindorf, H Skov, ...
Frontiers in Marine Science 1, 55, 2014
242014
Temporal, spatial and substrate-dependent variations of Danish hard-bottom macrofauna
L Dahl, K Dahl
Helgoland Marine Research 56 (3), 159-168, 2002
232002
Habitats and Species Covered by the EEC Habitats Directive: A Preliminary Assessment of Distribution and Conservation Status in Denmark
S Pihl, B Søgaard, R Ejrnæs, E Aude, KE Nielsen, K Dahl, JS Laursen
National Environmental Research Institute, 2001
222001
Systemet kan ikke foretage handlingen nu. Prøv igen senere.
Artikler 1–20