Follow
Renate Pajusalu
Renate Pajusalu
Verified email at ut.ee
Title
Cited by
Cited by
Year
Using the web as corpus for linguistic research
M Volk, R Pajusalu, T Hennoste
University of Tartu, 2002
1042002
Is there an article in (spoken) Estonian
R Pajusalu
Estonian typological studies 2 (8), 146-177, 1997
601997
Deiktikud eesti keeles
R Pajusalu
Tartu Ülikool, 1999
491999
Pronouns and reference in Estonian
R Pajusalu
Language Typology and Universals 62 (1-2), 122-139, 2009
442009
Sõna ja tähendus
R Pajusalu
Eesti keele sihtasutus, 2009
392009
Death of a demonstrative: person and time. The case of Estonian too
R Pajusalu
Linguistica Uralica 42 (4), 241-253, 2006
382006
Üldkeeleteadus
F Karlsson, I Tragel
Eesti Keele Sihtasutus, 2002
362002
The conditional in everyday Estonian: Its form and functions
R Pajusalu, K Pajusalu
Linguistica Uralica 4, 257-269, 2004
352004
Anaphoric pronouns in spoken Estonian
R Pajusalu
Minimal reference. The use of pronouns in Finnish and Estonian discourse …, 2005
332005
Tuumsõnade semantikat ja pragmaatikat
R Pajusalu, I Tragel, A Veismann, M Vija
Tartu Ülikooli Kirjastus, 2004
322004
Indefinite determiners mingi and üks in Estonian
R Pajusalu
Estonian: typological studies IV, 87-117, 2000
312000
Indefinite determiners mingi and üks in Estonian
R Pajusalu
Estonian: typological studies IV, 87-117, 2000
312000
Eesti pronoomeneid I
R Pajusalu
Ühiskeele see, too ja tema/ta. Keel ja Kirjandus, 24-30, 1997
261997
Eesti pronoomenid II. Võru sjoo, taa, tuu ja timä
R Pajusalu
Keel ja Kirjandus 3, 159-172, 1998
221998
Keelehärm: eesti keele probleemseid piirkondi;[käsiraamat]
H Metslang
TPÜ Kirjastus, 2003
202003
Pronominit see, tema ja ta viron puhekielessä
R Pajusalu
Sananjalka 37 (1), 81-94, 1995
201995
Viiteseosed
R Pajusalu
Eesti keele süntaks.(Eesti keele varamu III.) Toim Mati Erelt, Helle …, 2017
192017
Motion encoding in language and space
M Vulchanova, E van der Zee
OUP Oxford, 2012
182012
With or without articles? A comparison of article-like determiners in Estonian and Finnish
H Hint, T Nahkola, R Pajusalu
Lähivõrdlusi. Lähivertailuja, 65-106, 2017
162017
Forms of address across languages: Formal and informal second person pronoun usage among Estonia's linguistic communities
R Pajusalu, VA Vihman, B Klaas, K Pajusalu
Walter de Gruyter GmbH & Co. KG 7 (1), 75-101, 2010
162010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20