Svend Brinkmann
Svend Brinkmann
Ukendt tilknytning
Bekræftet mail på hum.aau.dk
Titel
Citeret af
Citeret af
År
Den kvalitativa forskningsintervjun
S Kvale, S Brinkmann, SE Torhell
Studentlitteratur, 2014
336712014
Interviews: Learning the craft of qualitative research interviewing
S Kvale, S Brinkmann
sage, 2009
21445*2009
Doing interviews
S Kvale
Sage, 2008
73102008
Det kvalitative forskningsintervju (2. utg.)
S Kvale, S Brinkmann, TM Anderssen, J Rygge
Oslo: Gyldendal akademisk, 2009
33942009
Qualitative interviewing
S Brinkmann
Oxford university press, 2013
9002013
Kvalitative metoder: en grundbog
S Brinkmann, L Tanggaard
Hans Reitzels Forlag, 2010
7252010
Tematisering och planering av en intervjustudie
S Kvale, S Brinkmann
Den kvalitativa forskningsintervjun 3, 2014
7142014
Confronting the ethics of qualitative research
S Brinkmann, S Kvale
Journal of constructivist psychology 18 (2), 157-181, 2005
6602005
Den kvalitativa forskningsintervjun
S Brinkmann, S Kvale
Lund: Studentlitteratur, 2009
4852009
Interview: Det kvalitative forskningsinterview som håndværk
S Kvale, S Brinkmann
Hans Reitzels Forlag, 2015
4622015
Den kvalitativa forskningsintervjun. 3.[rev.] uppl
S Kvale, S Brinkmann
Lund: Studentlitteratur, 2014
4312014
Ethics in qualitative psychological research
S Brinkmann, S Kvale
The Sage handbook of qualitative research in psychology 24 (2), 263-279, 2008
3602008
Den kvalitativa forskningsintervjun
K Steinar, B Svend
Lund: Studentlitteratur, 1997
3541997
Unstructured and semi-structured interviewing
S Brinkmann
The Oxford handbook of qualitative research, 277-299, 2014
3392014
Kvalitative metoder: empiri og teoriutvikling
S Brinkmann, L Tanggaard
Gyldendal akademisk, 2012
2972012
Qualitative inquiry in everyday life
S Brinkmann
Qualitative Inquiry in Everyday Life, 1-208, 2012
2912012
Doing without data
S Brinkmann
Qualitative Inquiry 20 (6), 720-725, 2014
2622014
Doing interviews
S Brinkmann, S Kvale
Sage, 2018
2602018
Meta-synthesis of qualitative research on return to work among employees with common mental disorders
MF Andersen, KM Nielsen, S Brinkmann
Scandinavian journal of work, environment & health, 93-104, 2012
2472012
Interviewet: Samtalen som forskningsmetode
L Tanggaard, S Brinkmann
Kvalitative metoder: En grundbog, 33-64, 2020
1972020
Systemet kan ikke foretage handlingen nu. Prøv igen senere.
Artikler 1–20