Svend Brinkmann
Svend Brinkmann
Ukendt tilknytning
Bekræftet mail på hum.aau.dk
Titel
Citeret af
Citeret af
År
Interviews: Learning the craft of qualitative research interviewing
S Kvale, S Brinkmann
sage, 2009
42983*2009
Den kvalitativa forskningsintervjun
S Kvale, S Brinkmann
Studentlitteratur, 2014
317422014
Doing interviews
S Kvale
Sage, 2008
65102008
Det kvalitative forskningsintervju (2. utg.)
S Kvale, S Brinkmann, TM Anderssen, J Rygge
Oslo: Gyldendal akademisk, 2009
34042009
Interviews: Learning the craft of qualitative research interviewing
S Brinkmann, S Kvale
Sage, 2015
26322015
Qualitative interviewing
S Brinkmann
Oxford university press, 2013
7192013
Kvalitative metoder: en grundbog
S Brinkmann, L Tanggaard
Hans Reitzels Forlag, 2010
6652010
Tematisering och planering av en intervjustudie
S Kvale, S Brinkmann
Kvale & S. Brinkmann (Red.) Den kvalitativa forskningsintervjun 3, 141-164, 2014
6442014
Confronting the ethics of qualitative research
S Brinkmann, S Kvale
Journal of constructivist psychology 18 (2), 157-181, 2005
6052005
Den kvalitativa forskningsintervjun
S Brinkmann, S Kvale
Lund: Studentlitteratur, 2009
4312009
Interview: Det kvalitative forskningsinterview som håndværk
S Kvale, S Brinkmann
Hans Reitzels Forlag, 2015
3892015
Den kvalitativa forskningsintervjun. 3.[rev.] uppl
S Kvale, S Brinkmann
Lund: Studentlitteratur, 2014
3462014
Ethics in qualitative psychological research
S Brinkmann, S Kvale
The Sage handbook of qualitative research in psychology 24 (2), 263-279, 2008
3132008
Kvalitative metoder. Empiri og teoriutvikling
S Brinkmann, L Tanggaard, W Hansen
Oslo: Gyldendal akademisk, 2012
2792012
Qualitative inquiry in everyday life: Working with everyday life materials
S Brinkmann
Sage, 2012
2602012
Unstructured and semi-structured
S Brinkmann
The Oxford handbook of qualitative research, 277-299, 2014
2592014
Doing without data
S Brinkmann
Qualitative Inquiry 20 (6), 720-725, 2014
2282014
Meta-synthesis of qualitative research on return to work among employees with common mental disorders
MF Andersen, KM Nielsen, S Brinkmann
Scandinavian journal of work, environment & health, 93-104, 2012
2192012
Interviewet: Samtalen som forskningsmetode
L Tanggaard, S Brinkmann
Kvalitative metoder, 29-53, 2010
1872010
Could interviews be epistemic? An alternative to qualitative opinion polling
S Brinkmann
Qualitative inquiry 13 (8), 1116-1138, 2007
1732007
Systemet kan ikke foretage handlingen nu. Prøv igen senere.
Artikler 1–20