Svend Brinkmann
Svend Brinkmann
Ukendt tilknytning
Bekræftet mail på hum.aau.dk
Titel
Citeret af
Citeret af
År
Interviews: Learning the craft of qualitative research interviewing
S Kvale, S Brinkmann
Sage, 2009
39745*2009
Den kvalitativa forskningsintervjun
S Kvale, S Brinkmann
Studentlitteratur, 2014
320922014
Doing interviews
S Kvale
Sage, 2008
56352008
Interviews: Learning the craft of qualitative research interviewing
S Brinkmann, S Kvale
Sage, 2015
19882015
Kvalitative metoder: en grundbog
S Brinkmann, L Tanggaard
Hans Reitzels Forlag, 2010
5912010
Qualitative interviewing
S Brinkmann
Oxford university press, 2013
5732013
Tematisering och planering av en intervjustudie. I S
S Kvale, S Brinkmann
Kvale & S. Brinkmann (Red.) Den kvalitativa forskningsintervjun 3, 141-164, 2014
5502014
Confronting the ethics of qualitative research
S Brinkmann, S Kvale
Journal of constructivist psychology 18 (2), 157-181, 2005
5282005
Den kvalitativa forskningsintervjun
S Brinkmann, S Kvale
Lund: Studentlitteratur, 2009
4032009
Interview: Det kvalitative forskningsinterview som håndværk
S Kvale, S Brinkmann
Hans Reitzels Forlag, 2015
3072015
Ethics in qualitative psychological research
S Brinkmann, S Kvale
The Sage handbook of qualitative research in psychology 24 (2), 263-279, 2008
2552008
Det kvalitative forskningsintervju (3. utg., 2. oppl. ed.)
S Kvale, S Brinkmann, TM Anderssen, J Rygge
Oslo: Gyldendal akademisk, 18-20, 2015
2462015
Den kvalitativa forskningsintervjun (3.[rev.] uppl.)
S Kvale, S Brinkmann
Lund: Studentlitteratur, 2014
2452014
Barn i utvikling
Ø Kvello
Gyldendal akademisk, 2013
2452013
Qualitative inquiry in everyday life: Working with everyday life materials
S Brinkmann
Sage, 2012
2352012
Meta-synthesis of qualitative research on return to work among employees with common mental disorders
MF Andersen, KM Nielsen, S Brinkmann
Scandinavian journal of work, environment & health, 93-104, 2012
2032012
Unstructured and semi-structured
S Brinkmann
The Oxford handbook of qualitative research, 277-299, 2014
1912014
Doing without data
S Brinkmann
Qualitative Inquiry 20 (6), 720-725, 2014
1832014
Det kvalitative forskningsintervju (TM Anderssen & J. Rygge, Trans.)
S Kvale, S Brinkmann
Oslo: Gyldendal akademisk, 2009
1702009
Could interviews be epistemic? An alternative to qualitative opinion polling
S Brinkmann
Qualitative inquiry 13 (8), 1116-1138, 2007
1552007
Systemet kan ikke foretage handlingen nu. Prøv igen senere.
Artikler 1–20