Fĝlg
Cetin Cekic
Titel
Citeret af
Citeret af
Ċr
Slender Spindle (İnce İğ) Sistemi Uygulanmış Bazı Elma Çeşitlerinde Ağaç ve Meyve Özellikleri
Y ÖZKAN, E KÜÇÜKER, Ç ÇEKİÇ, B MEHDER, A ÇAKIR
Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 137-143, 2009
1632009
Genetic and environmental control of flowering in strawberry
WM Battey NH, LEMIERE POUL, TEHRANIFER ALI, ÇEKİÇ ÇETİN, TAYLOR SUSAN ...
Genetic and environmental manipulation of horticultural crops., 1998
1161998
Comparison of antioxidant capacity and phytochemical properties of wild and cultivated red raspberries (Rubus idaeus L.)
C Cekiç, M Özgen
Journal of Food Composition and Analysis 23 (6), 540-544, 2010
1082010
The potential of ISSR-PCR primer-pair combinations for genetic linkage analysis using the seasonal flowering locus in Fragaria as a model
C Cekic, NH Battey, MJ Wilkinson
Theoretical and Applied Genetics 103 (4), 540-546, 2001
932001
Some chemical and physical properties of fruits of different mulberry species commonly grown in Anatolia, Turkey
M Gunes, C Cekic
Asian J. Chem 16 (3), 1849-1855, 2004
332004
Farklı dut çeşitlerinin bazı kimyasal özellikleri ve mineral madde içeriklerinin belirlenmesi. II
M Akbulut, H Çoklar, Ç Çekiç
Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu 14 (16), 176-180, 2006
302006
Effect of arbuscular mycorrhiza and different doses of phosphor on vegetative and generative components of strawberries applied with different phosphor doses in soilless culture
C Cekic, E Yilmaz
African Journal of Agricultural Research 6 (20), 4736-4739, 2011
272011
Farklı Dönemlerde alınan Kara Dut (Morus nigra L) Çelik Tiplerinde Köklenme Başarısının Belirlenmesi
K YILDIZ, Ç Çekiç, M Güneş, M Özgen, Y Özkan, A Yaşar, R Gerçekcioğlu
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 2009 (1), 1-5, 2009
242009
Mahlep (Prunus mahaleb L.,) tohumlarının çimlenmesi üzerine bazı uygulamaların etkileri
R Gerçekcioğlu, Ç Çekiç
Turkish Journal of Agriculture and Forestry 23 (supp1), 145-150, 1999
231999
The effects of some treatments on germination of mahaleb (Prunus mahaleb L.) seeds
R GERÇEKÇİOĞLU, Ç ÇEKİÇ
Turkish Journal of Agriculture and Forestry 23 (7), 145-150, 1999
221999
Tokat yöresinde yetiştirilen farklı dut türlerinin fenolojik ve pomolojik özelliklerinin belirlenmesi
M Güneş, Ç Çekiç
Ulusal Kivi ve Üzümsü Meyveler Sempozyumu 23, 25, 2003
202003
Red chief elma çeşidinde aminoethoxyvinylglycine’nin (avg) ve naftalen asetik asit’in (naa) hasat önü döküm ve meyve kalitesi üzerine etkisi
B Öztürk, Y Özkan, K YILDIZ, Ç Çekiç, K KILIÇ
Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi 27 (3), 120-126, 2012
172012
Determination of pollen quantity, pollen viability and pollen germination in some dogrose species (Rosa section Caninae)
M Güneş, C Çekic, Y Edizer
I International Rose Hip Conference 690, 211-216, 2004
172004
Early performance of cv. Jonagold apple on M. 9 in five tree training systems
Y Ozkan, K Yıldız, E Küçüker, Ç Çekiç, M Özgen, Y Akça
Horticultural Science 39 (4), 158-163, 2012
162012
Determination of some chemical properties and mineral contents of different mulberry varieties. II
M Akbulut, Ç Çekiç, H Çoklar
National Soft Fruits Symposium, 14-16, 2006
142006
Effects of various rootstocks, budding times and techniques on budding success of black mulberry.
M Güneș, Ç Çekiç
Propagation of Ornamental Plants 11 (1), 44-46, 2011
112011
Bazı çilek çeşitlerinin tokat ekolojisine adaptasyon özelliklerinin belirlenmesi
Ç Çekiç, M Güneş, R Gerçekçioğlu
Ulusal Kivi ve Üzümsü Meyveler Sempozyumu 23 (25), 221-225, 2003
112003
Effects of different pretreatments and dark-light conditions on the seed germination of different mulberry species
M Gunes, C Cekic
Asian Journal Of Chemistry, 2004
102004
Identification of new resistance sources from diploid wild strawberry against powdery mildew pathogen
O Calis, C Cekic, S Soylu, M Tör
Pakistan Journal of Agricultural Sciences 52 (3), 677-683, 2015
82015
Bazı oktoploid ve diploid çileklerin fitokimyasal özellikleri
M Akbulut, Ç Çekiç, A Ünver
Antioksidan kapasitesi ve mineral miktarlarının belirlenmesi. II. Ulusal …, 2006
82006
Systemet kan ikke foretage handlingen nu. Prĝv igen senere.
Artikler 1–20