Julie Krøier
Julie Krøier
Verified email at hum.aau.dk
TitleCited byYear
Erfaringer med dokumentation af musikterapeutisk praksis i kommunal demensomsorg
JK Krøier, A Jefsen
Dansk Musikterapi 13 (2), 22-27, 2016
22016
A Dance of mutual responsiveness-: A meta-ethnographic review on conceptualizing attunement in dementia care
JK Krøier, HMO Ridder, O McDermott
Dementia, 2019
2019
Netværksgruppen for musikterapeuter inden for ældre-og demensområdet
JK Krøier, LH Laursen
Dansk Musikterapi 14 (2), 2017
2017
Ind til det levede liv. Fotofilm om musikterapi, demens og ældreomsorg
JK Krøier, HMO Ridder, C Lindvang
2016
Fotofilm om musikterapi, demens og ældreomsorg
C Lindvang, HMO Ridder, JK Krøier
2016
Musikterapi til børn med kræft og deres familier
A Brønserud, JØ Bøtker, U Holck, LH Laursen, IN Pedersen, HMO Ridder, ...
Omsorgsgiveres tavse viden om brug af sang og musik i demensomsorgen
AM Ottesen, JK Krøier
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–7