Follow
Julie Krĝier
Julie Krĝier
Verified email at hum.aau.dk
Title
Cited by
Cited by
Year
De fĝrste skridt: Indledende undersĝgelse af forskelle og ligheder mellem musikterapi og musikpĉdagogik i demensomsorgen
JK Krĝier, J Anderson-Ingstrup, LO Bonde
Dansk Musikterapi 16 (1), 3-13, 2019
52019
Conceptualizing attunement in dementia care: a meta-ethnographic review
JK Krĝier, O McDermott, HM Ridder
Arts & Health 14 (1), 32-48, 2022
42022
Omsorgsgiveres tavse viden om brug af sang og musik i demensomsorgen: hvordan indirekte musikterapeutisk praksis kan fremme faglig refleksion
AM Ottesen, JK Krĝier
Dansk Musikterapi 15 (2), 4-13, 2018
42018
Erfaringer med dokumentation af musikterapeutisk praksis i kommunal demensomsorg
JK Krĝier, A Jefsen
Dansk Musikterapi 13 (2), 22-27, 2016
42016
Non-Verbal Interactions Between Music Therapists and Persons with Dementia. A Qualitative Phenomenological and Arts-Based Inquiry
JK Krĝier, B Stige, HM Ridder
Music Therapy Perspectives 39 (2), 162-171, 2021
12021
Person-afstemte musikalske interaktioner-musikterapeutens indirekte praksis i demensomsorgen
JK Krĝier
12019
Netvĉrksgruppen for musikterapeuter indenfor ĉldre-og demensomrċdet
LH Laursen, JK Krĝier
Tidsskriftet Dansk Musikterapi 14 (2), 31-32, 2017
12017
Mċden vi er sammen pċ.
JK Krĝier
2022
Bogomtale. Toward a sociology of Music Therapy. Music as a Cultural immonogen
JK Krĝier
Dansk Musikterapi 19 (1), 2022
2022
Kursusbeskrivelse. Musikalsk interaktion i demensomsorgen: Information til ledelse og kursusansvarlige
HMO Ridder, JK Krĝier
2022
Musikalsk interaktion i demensomsorgen. Deltagerhĉfte
HMO Ridder, JK Krĝier, J Anderson-Ingstrup, O McDermott
2022
Musikalsk interaktion i demensomsorgen. Undervisningsmanual til musikterapeuter.: Baggrund og praktiske ĝvelser
HMO Ridder, JK Krĝier, J Anderson-Ingstrup, O McDermott
2022
‘“When the music is on, she is there”. Professional caregivers’ perspectives and use of musical interactions in caring for the person with dementia
JK Krĝier, HM Ridder
Approaches: An Interdisciplinary Journal of Music Therapy, 2022
2022
Stemning. Musikalsk interaktion i demensomsorgen
HMO Ridder, JK Krĝier
Gyldendal, 2022
2022
” Svanen fra Tuonela”-musik og indre billeddannelse som sorgpraksis
BD Beck, C Lindvang, JK Krĝier
Nordiske Udkast 49 (2), 2021
2021
Partnerskab mellem MUSIKKTERAPI og Tidsskrift for Dansk Musikterapi
JK Krĝier, K Johansson, I Eide
Dansk Musikterapi 17 (1), 2020
2020
Redaktionelt
JK Krĝier
Dansk Musikterapi 17 (2), 2020
2020
Redaktionelt
JK Krĝier
Dansk Musikterapi 16 (2), 2, 2019
2019
Ind til det levede liv: Fotofilm om musikterapi, demens og ĉldreomsorg
JK Krĝier, HMO Ridder, C Lindvang, H Ansholm
2016
Musik i Bev gelse
J Krĝier
Ansvarshavende redaktion, 31, 2009
2009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20