Follow
Kirsi Heikkilä-Tammi
Kirsi Heikkilä-Tammi
tutkimusjohtaja
Verified email at tuni.fi
Title
Cited by
Cited by
Year
Communication in the digital work environment: implications for wellbeing at work
L Bordi, J Okkonen, JP Mäkiniemi, K Heikkilä-Tammi
1552018
Työhyvinvointi ja tuloksellisuus
ML Manka, K Heikkilä-Tammi, A Vauhkonen
Henkilöstön arvoa kuvaavat tunnusluvut johtamisen tukena kunnissa. Tampere …, 2012
144*2012
Leadership in the digital business transformation
RL Larjovuori, L Bordi, K Heikkilä-Tammi
Proceedings of the 22nd international academic mindtrek conference, 212-221, 2018
1262018
When does the educational use of ICT become a source of technostress for Finnish teachers?
A Syvänen, JP Mäkiniemi, S Syrjä, K Heikkilä-Tammi, J Viteli
Seminar. net 12 (2), 2016
1212016
Psykososiaalisiin kuormitus-ja voimavaratekijöihin liittyvä työhyvinvointitutkimus Suomessa 2010-2013
L Bordi, K Heikkilä-Tammi, N Laine, JP Mäkiniemi, S Seppänen
sosiaali-ja terveysministeriö, 2014
1102014
The role of leadership and employee well-being in organizational digitalization
RL Larjovuori, L Bordi, JP Mäkiniemi, K Heikkilä-Tammi
Tiziana Russo-Spenaand Cristina Mele 1159, 2016
1052016
Vuorovaikutteinen johtajuus työssä jatkamisen keinona: Toimintatutkimus eri-ikäisten johtamisesta kolmessa organisaatiossa
S Nuutinen, K Heikkilä-Tammi, ML Manka, L Bordi
882013
Miten kuntaesimies voi parantaa työhyvinvointia
JP Mäkiniemi, K Heikkilä-Tammi, ML Manka
Kunnallisalan kehittämissäätiön Tutkimusjulkaisu-sarjan julkaisu nro 92, 2015
612015
Digitalisoituva koulu-hyvinvoivat opettajat? Miten edistää digitalisoitumista ja työhyvinvointia
JP Mäkiniemi, S Ahola, A Syvänen, K Heikkilä-Tammi, J Viteli
Tampereen yliopisto, 2017
382017
Perusasioista pieniin ihmeisiin: kuntajohtamisen kuva
ML Manka, L Bordi, K Heikkilä-Tammi
KAKS-Kunnallisalan kehittämissäätiö, 2013
262013
Voimavarat käyttöön-miten kehittää psykologista pääomaa?
ML Manka, RL Larjovuori, K Heikkilä-Tammi
242014
Työhyvinvointi itseohjautuvassa organisaatiossa: Avaimia kehittämiseen
RL Larjovuori, I Kinnari, H Nieminen, K Heikkilä-Tammi
Tampereen yliopisto, 2021
232021
Työyhteisötaitojen merkitys organisaatiomuutoksessa: miten henkilöstö voi edistää muutoksen onnistumista?
S Nuutinen, K Heikkilä-Tammi, ML Manka
Kunnallistieteellinen aikakauskirja 42 (4), 429-448, 2014
232014
Asiakkaat kuntapalveluiden kehittäjiksi
RL Larjovuori, S Nuutinen, K Heikkilä-Tammi, ML Manka
Opas tehokkaan osallistumisen työkaluihin. Tampereen yliopiston …, 2012
232012
Digisti työn imuun
S Ahola, J Eskelinen, K Heikkilä-Tammi, M Kuula, RL Larjovuori, ...
Tutkimus työhyvinvoinnin ja tuottavuuden yhteydestä finanssialan …, 2018
192018
COVID-19-related job demands and resources, organizational support, and employee well-being: A study of two Nordic countries
J Lilja, S Fladmark, S Nuutinen, L Bordi, RL Larjovuori, ST Innstrand, ...
Challenges 13 (1), 10, 2022
182022
Eri-ikäisten työssä jatkamista ja työhyvinvointia tukevat esimiestyön käytännöt
K Heikkilä-Tammi, S Nuutinen, L Bordi, ML Manka
Hallinnon tutkimus 34 (2), 143-161, 2015
182015
Asiakasfoorumit kunnallisen palvelun kehittäjinä–tapauksena Pirkkalan kunnan perusturvapalvelut
RL Larjovuori, S Nuutinen, K Heikkilä-Tammi, ML Manka
Hallinnon tutkimus 31 (4), 312-327, 2012
162012
Työhyvinvoinnin laaja-alainen malli
K Heikkilä-Tammi
Hyvinvoiva hoivahanke.(Online) https://blogs2. abo. fi/hyvinvoivahoiva-opas …, 2021
132021
Asiakkaat kuntapalveluiden kehittäjiksi-opas tehokkaan osallistumisen työkaluihin
RL Larjovuori, S Nuutinen, K Heikkilä-Tammi, ML Manka
Tekes, 2012
112012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20