Follow
Tạp chí Da liễu - Tạp chí chuyên khoa về Bệnh lư Da liễu
Tạp chí Da liễu - Tạp chí chuyên khoa về Bệnh lư Da liễu
Tạp chí Da liễu
Verified email at botfed.com - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Efficacy of oral isotretinoin in combination with desloratadine in the treatment of common vulgaris acne in vietnamese patients
TN Van, LD Thi, HN Trong, TC Van, TT Minh, PPT Minh, ND Huu, ...
Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences 7 (2), 217, 2019
132019
Efficacy of narrow-band UVB phototherapy versus PUVA chemophototherapy for psoriasis in Vietnamese patients
TN Van, TH Van, PPT Minh, HN Trong, TC Van, ND Huu, TP Thi, HDT Thu, ...
Open access Macedonian journal of medical sciences 7 (2), 227, 2019
102019
Antifungal susceptibility of dermatophytes isolated from cutaneous fungal infections: the vietnamese experience
TC Van, KHT Ngoc, TN Van, KT Hau, M Gandolfi, F Satolli, C Feliciani, ...
Open access Macedonian journal of medical sciences 7 (2), 247, 2019
92019
The Efficacy of a Two-Fold Increase of H1-Antihistamine in the Treatment of Chronic Urticaria-the Vietnamese Experience
HT Thi, LP Thi, TN Van, PPT Minh, HN Trong, TC Van, SN Huu, TT Minh, ...
Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences 7 (2), 259, 2019
72019
The relationship between HLA-B27, HLA-Cw06, HLA-DR7 and psoriatic arthritis in vietnamese patients: Disease progression and therapeutic burden
VN Minh, TC Van, TN Ngoc, AT Ngoc, ED Van, M Gandolfi, F Satolli, ...
Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences 7 (2), 300-301, 2019
62019
The Effectiveness of Oral Mini-Pulse Methylprednisolonein-the Treatment of Alopecia Areata in Vietnam
PT Thi, AT Lan, PTT Ha, TN Van, PPT Minh, HN Trong, TC Van, ND Huu, ...
Open access Macedonian journal of medical sciences 7 (2), 291, 2019
62019
Superantigens of Staphylococcus aureus colonization in atopic dermatitis and treatment efficacy of Oral Cefuroxim in Vietnamese patients
TC Van, TN Tat, AT Lan, TN Van, M Gandolfi, F Satolli, C Feliciani, ...
Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences 7 (2), 243, 2019
42019
The decline of PUVA therapy in Vietnam: Effective treatment of Narrow Band UVB in Vietnamese vitiligo patients
HDT Thu, NDT Hong, TN Van, PPT Minh, TH Van, ND Huu, HN Trong, ...
Open access Macedonian journal of medical sciences 7 (2), 256, 2019
42019
Anxiety and Depression According to the Hospital Aanxiety Depression Scale in Patients with Acne Vulgaris at the Ho Chi Minh City Hospital of Dermato-Venerelogy, Vietnam.
TC Van, QN Truc, HN Trong, BP Van, TQ Vo
Systematic Reviews in Pharmacy 11 (2), 2020
32020
Nồng độ interleukin-8 trên bệnh nhân bệnh trứng cá thông thường tại Bệnh viện Da liễu TP. Hồ Chí Minh
CV Trở, NVT Trúc
Journal of 108-Clinical Medicine and Phamarcy, 2019
22019
Analysis of the factors influencing the quality of farmed mud crabs in the Mekong Delta, Vietnam
D Le Ngoc, T Anh, T Van, H Thi Bich
Поліський національний університет, 2024
2024
So sánh hiệu quả của phương pháp phá hủy mầm sinh móng bằng laser CO2 và dung dịch phenol 88% trong điều trị móng chọc thịt
NT Hào, ĐTT Tâm, CV Trở, NTN Huyền
Journal of 108-Clinical Medicine and Phamarcy, 2020
2020
Nồng độ interleukin 17 huyết thanh của bệnh nhân mày đay mạn tính tại Bệnh viện Da liễu Thành phố Hồ Chí Minh
CV Trở, ĐTT Thanh, NT Hào, PV Bắc
Journal of 108-Clinical Medicine and Phamarcy, 2020
2020
Đề kháng insulin trên bệnh nhân bệnh trứng cá thông thường
CV Trở, QTN Mai, NT Hào, TN Ánh
Journal of 108-Clinical Medicine and Phamarcy, 2020
2020
Nghiên cứu genotype HPV và các yếu tố liên quan ở bệnh nhân nam bị sùi mào gà tại Bệnh viện Da liễu Thành phố Hồ Chí Minh
CV Trở, D Thắng
Journal of 108-Clinical Medicine and Phamarcy, 2019
2019
Lo âu, trầm cảm ở bệnh nhân mụn trứng cá đang uống isotretinoin
NT Quỳnh, CV Trở
Journal of 108-Clinical Medicine and Phamarcy, 2019
2019
Đặc điểm bệnh nhân phong của tỉnh B́nh Thuận năm 2018-2019
CV Trở
Journal of 108-Clinical Medicine and Phamarcy, 2019
2019
Superantigens of Staphylococcus aureus colonization in atopic dermatitis and treatment efficacy of oral cefuroxim in Vietnamese patients.
TCV Tro Chau Van, TNT Thang Nguyen Tat, ATL Anh Tran Lan, ...
2019
In Vitro Antibiotic Resistance in Bacterial Infected Eczema at Ho Chi Minh City Hospital of Dermatology.
DL Ngoc, LNT Vu, NPT Bich, TC Van, VN Minh, HN Trong, TN Van, ...
Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences 7 (2), 181-183, 2019
2019
In Vitro Antibiotic Resistance in Bacterial Infected Eczema at Ho Chi Minh City Hospital of Dermatology
D Le Ngoc, LNT Vu, NPT Bich, TC Van, VN Minh, HN Trong, TN Van, ...
Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences 7 (2), 181, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20