Follow
Ümmügülsüm ZOR
Ümmügülsüm ZOR
Verified email at sakarya.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Risk odaklı iç denetim
H Türedi, Ü Zor, F Gürbüz
Muhasebe ve Finansman Dergisi, 1-20, 2015
762015
CEO characteristics and budgeting practices in emerging market SMEs
U Zor, S Linder, C Endenich
Journal of Small Business Management 57 (2), 658-678, 2019
702019
COSO modeli: iç kontrol yapisi-coso model: internal control structure
H Türedi, F Gürbüz, Ü ALICI
Öneri Dergisi 11 (42), 141-155, 2014
632014
Mali raporlama hilelerinin tespit ve önlenmesinde iç kontrol yapısının önemi
H Türedi, Ü ALICI
Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 6 (11), 119-133, 2014
222014
İş Zekâsı: Kavramsal Çerçeve, Bileşenler ve İşleyiş
SY PAZARÇEVİREN, F GÜRBÜZ
Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi 3 (1), 75-91, 2015
172015
KOBİ’lerde planlama ve kontrol uygulamaları: Durumsallık teorisi temelinde işletme performansına katkısı
Ü Zor
82018
MUHASEBE ALANINDA GELİŞTİRİLEN UZMAN SİSTEMLER
Y Kütük
Muhasebe ve Denetime Bakış 20 (61), 193-208, 2020
42020
Teknoloji Odaklı Muhasebe Çalışmalarına Genel Bir Bakış: DergiPark Akademik Veri Tabanı ve Journal of Emerging Technologies Temelinde Sistematik Bir Literatür Taraması
ALA Tolga
Muhasebe ve Finansman Dergisi, 81-102, 2021
32021
KOBİlerde bütçe uygulamaları: Belirleyici faktörler ve işletme performansına etkisi
Ü Zor
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017
32017
AMPİRİK YÖNETİM MUHASEBE ARAŞTIRMALARINDA NEREDEYİZ? TÜRKÇE VE İNGİLİZCE LİTERATÜRÜN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMES
Ü Zor
Muhasebe ve Denetime Bakış 2020 (59), 121-140, 2020
2*2020
XV. yüzyıldan günümüze yönetim muhasebesinin tarihi gelişimi
Ü Zor
22019
Muhasebe araştırmalarında durumsallık teorisinin yeri
Ü Zor
22019
Coso Modeli; Ġç Kontrol Yapısı
H TÜREDĠ, F GÜRBÜZ, Ü ALICI
Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi. S 42, 0
2
Aile şirketlerinde vekalet sorununun iç denetim süreçlerine etkisi: Bir aile şirketi incelemesi
Ü Zor, Ü Merkan
Muhasebe ve Denetime Bakış, 2021
12021
Sorularla KOBİ Yönetimi: KOBİ Patronları için Mikro Bilgiler
Ü Zor, ŞM Tepegöz
2021
AMPİRİK YÖNETİM MUHASEBESŞ ARAŞTIRMALARINDA NEREDEYİZ? TÜRKÇE VE İNGİLİZCE LİTERATÜRÜN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ
Ü ZOR
Muhasebe ve Denetime Bakis= Accounting & Auditing Review 20 (59), 121-140, 2020
2020
Kobi’lerde Planlama ve Kontrol Uygulamaları: Durumsallık Teorisi Temelinde İşletme Performansına Katkısı
ZOR Ümmügülsüm
Muhasebe ve Finansman Dergisi, 183-198, 2018
2018
Risk Odakli Iç Denetim
H Türed, Ü Zor, F Gürbüz
Muhasebe ve Finansman Dergisi, 2015
2015
MALİ RAPORLAMA HİLELERİNİN TESPİT VE ÖNLENMESİNDE İÇ KONTROL YAPISININ ÖNEMİ
H Türedi, Ü ALICI
Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 6 (11), 2014
2014
AMPİRİK YÖNETİM MUHASEBE ARAŞTIRMALARINDA NEREDEYİZ? TÜRKÇE VE İNGİLİZCE LİTERATÜRÜN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ
ÖÜÜ ZOR
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20