Παρακολούθηση
(Litsa) Aglaia Liopa-Tsakalidi
(Litsa) Aglaia Liopa-Tsakalidi
Άγνωστη συνεργασία
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα upatras.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Internet of things (IoT) and agricultural unmanned aerial vehicles (UAVs) in smart farming: A comprehensive review
AD Boursianis, MS Papadopoulou, P Diamantoulakis, A Liopa-Tsakalidi, ...
Internet of Things 18, 100187, 2022
2602022
Efficacy of Milsana®, a formulated plant extract from Reynoutria sachalinensis, against powdery mildew of tomato (Leveillula taurica)
S Konstantinidou-Doltsinis, E Markellou, AM Kasselaki, MN Fanouraki, ...
BioControl 51 (3), 375-392, 2006
1052006
Growth regulator pretreatment improves somatic embryogenesis from leaves of squash (Cucurbita pepo L.) and melon (Cucumis melo L.)
S Kintzios, E Sereti, P Bluchos, J Drossopoulos, C Kitsaki, ...
Plant Cell Reports 21 (1), 1-8, 2002
702002
Effect of salicylic acid (SA) and gibberellic acid (GA3) pre-soaking on seed germination of stevia (Stevia rebaudiana) under salt stress
A Liopa-Tsakalidi
Journal of Medicinal Plants Research 6 (3), 416-423, 2012
352012
Salinity, chitin and GA3 effects on seed germination of chervil ('Anthriscus cerefolium')
A Liopa-Tsakalidi, PE Barouchas
Australian Journal of Crop Science 5 (8), 973-978, 2011
252011
Application of mobile technologies through an integrated management system for agricultural production
A Liopa-Tsakalidi, D Tsolis, P Barouchas, AE Chantzi, A Koulopoulos, ...
Procedia Technology 8, 165-170, 2013
242013
Effect of NaCl and GA3 on seed germination and seedling growth of eleven medicinal and aromatic crops
LT Aglaia, Z Georgios, V Theodoros, NX Ioannis
Journal of medicinal plants research 5 (17), 4065-4073, 2011
242011
Estimation of monthly FAO Penman-Monteith evapotranspiration in GIS environment, through a geometry independent algorithm
N Malamos, PE Barouchas, IL Tsirogiannis, A Liopa-Tsakalidi, ...
Agriculture and Agricultural Science Procedia 4, 290-299, 2015
182015
Effect of variety choice, resistant rootstocks and chitin soil amendments on soil-borne diseases in soil-based, protected tomato production systems
C Giotis, A Theodoropoulou, J Cooper, R Hodgson, P Shotton, R Shiel, ...
European journal of plant pathology 134 (3), 605-617, 2012
182012
Effect of chitin on growth and chlorophyll content of two medicinal plants
A Liopa-Tsakalidi, D Chalikiopoulos, A Papasavvas
J. Med. Plants Res 4 (7), 499-508, 2010
182010
'Scandix pecten-veneris' L.: A wild green leafy vegetable
A Liopa-Tsakalidi
Australian Journal of Crop Science 8 (1), 103-108, 2014
152014
Effects of vanadium and nickel on morphological characteristics and on vanadium and nickel uptake by shoots of mojito (Mentha× villosa) and lavender (Lavandula anqustifolia)
PE Barouchas, A Akoumianaki-Ioannidou, A Liopa-Tsakalidi, ...
Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca 47 (2), 487-492, 2019
122019
Research on innovative training on smart greenhouse technologies for economic and environmental sustainability
A Kavga, V Thomopoulos, P Barouchas, N Stefanakis, A Liopa-Tsakalidi
Sustainability 13 (19), 10536, 2021
112021
Effects of biochar on pepperoncini ('Capsicum annuum L cv. Stavros') germination and seedling growth in two soil types
A Liopa-Tsakalidi, PE Barouchas
Australian Journal of Crop Science 11 (3), 264-270, 2017
112017
& Goudos, SK (2020)
AD Boursianis, MS Papadopoulou, P Diamantoulakis, A Liopa-Tsakalidi, ...
Internet of things (IoT) and agricultural unmanned aerial vehicles (UAVs) in …, 0
10
Advancing rational exploitation of water irrigation using 5g-IoT capabilities: The AREThOU5a project
AD Boursianis, MS Papadopoulou, P Damantoulakis, A Karampatea, ...
2019 29th International Symposium on Power and Timing Modeling, Optimization …, 2019
92019
Response of zucchini to the electrical conductivity of the nutrient solution in hydroponic cultivation
A Liopa-Tsakalidi, P Barouchas, G Salahas
Agriculture and agricultural science procedia 4, 459-462, 2015
92015
Modelling the Richards function using Evolutionary Algorithms on the effect of electrical conductivity of nutrient solution on zucchini growth in hydroponic culture
A Liopa-Tsakalidi, D Savvas, GN Beligiannis
Simulation Modelling Practice and Theory 18 (9), 1266-1273, 2010
92010
Germination and seedling growth of wild green vegetables under salinity and temperature conditions.
A Liopa-Tsakalidi
Journal of Food, Agriculture & Environment 8 (3/4 part 2), 1090-1095, 2010
92010
Effect of variety choice and use of resistant rootstock on crop yield and quality parameters of tomato plants grown in organic, low input and conventional production systems …
A Theodoropoulou, C Giotis, J Hunt, J Gilroy, E Toufexi, ...
92007
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20