Følg
Margaretha Järvinen
Margaretha Järvinen
Department of Sociology, University of Copenhagen
Verificeret mail på soc.ku.dk
Titel
Citeret af
Citeret af
År
At skabe en klient: institutionelle identiteter i socialt arbejde
M Järvinen, N Mik-Meyer
Hans Reitzel, 2003
3692003
Kvalitative metoder i interaktionistisk perspektiv: Interview, observationer og dokumenter
M Järvinen, N Mik-Meyer
Hans Reitzels Forlag, 2005
3352005
Interview i en interaktionistisk begrebsramme
M Järvinen
Kvalitative metoder i et interaktionistisk perspektiv 1, 2005
2282005
The biographical illusion: Constructing meaning in qualitative interviews
M Järvinen
Qualitative inquiry 6 (3), 370-391, 2000
2132000
Youth drinking cultures: European experiences
M Järvinen, R Room
Youth Drinking Cultures, 17-32, 2017
194*2017
Pierre Bourdieu
M Järvinen
Andersen & LB Kaspersen (Red.) Klassisk og moderne samfundsteori 2, 2000
1572000
Life histories and the perspective of the present
M Järvinen
Narrative Inquiry 14 (1), 45-68, 2004
1522004
Constructing maturity through alcohol experience–Focus group interviews with teenagers
J Demant, M Järvinen
Addiction Research & Theory 14 (6), 589-602, 2006
1442006
Det magtfulde møde mellem system og klient
M Järvinen, JE Larsen, N Mortensen
Aarhus universitetsforlag, 2003
1352003
The normalisation of cannabis use among young people: Symbolic boundary work in focus groups
M Järvinen, J Demant
Health, risk & society 13 (2), 165-182, 2011
1342011
Accounting for trouble: Identity negotiations in qualitative interviews with alcoholics
M Järvinen
Symbolic Interaction 24 (3), 263-284, 2001
1342001
Teenage drinking, symbolic capital and distinction
M Järvinen, P Gundelach
Journal of youth studies 10 (1), 55-71, 2007
1232007
Social capital as norms and resources: Focus groups discussing alcohol
J Demant, M Järvinen
Addiction Research & Theory 19 (2), 91-101, 2011
1002011
At skabe en professionel: Ansvar og autonomi i velfærdsstaten
M Järvinen, N Mik-Meyer
Hans Reitzels Forlag, 2012
972012
Hjälpens universum–ett maktperspektiv på mötet mellan klient och system
M Järvinen
Meeuwisse & H. Swärd (red.) Perspektiv på sociala problem. Stockholm: Natur …, 2002
962002
From recreational to regular drug use: qualitative interviews with young clubbers
M Järvinen, S Ravn
Sociology of health & illness 33 (4), 554-569, 2011
862011
Turning troubles into problems
JF Gubrium, M Järvinen
Clientization in human services. Hoboken: Taylor and Francis, 2013
822013
Mötet mellan klient och system-om forskning i socialt arbete
M Järvinen
Dansk sociologi 13 (2), 73-84, 2002
822002
Indledning: Kvalitative metoder i et interaktionistisk perspektiv
N Mik-Meyer, M Järvinen
Kvalitative metoder i et interaktionistisk perspektiv, 9-26, 2005
782005
Qualitative analysis: Eight approaches for the social sciences
M Järvinen, N Mik-Meyer
Sage, 2020
752020
Systemet kan ikke foretage handlingen nu. Prøv igen senere.
Artikler 1–20