Frederik Thuesen
Titel
Citeret af
Citeret af
År
Navigating between dialogue and confrontation: Phronesis and emotions in interviewing elites on ethnic discrimination
F Thuesen
Qualitative Inquiry 17 (7), 613-622, 2011
512011
Socialøkonomiske virksomheder i Danmark: Når udsatte bliver ansatte
F Thuesen
SFI-Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, 2013
362013
Punishment on the frontlines of public service delivery: Client ethnicity and caseworker sanctioning decisions in a Scandinavian welfare state
MJ Pedersen, JM Stritch, F Thuesen
Journal of Public Administration Research and Theory 28 (3), 339-354, 2018
342018
Ledelsen og motivation i den offentlige sektor
F Thuesen
Et litteraturstudium 100, 11
2411
Virksomheders sociale engagement
F Thuesen, H Holt, S Jensen, L Brink Thomsen
2328
Linguistic barriers and bridges: Constructing social capital in ethnically diverse low-skill workplaces
F Thuesen
Work, employment and society 31 (6), 937-953, 2017
202017
A-kasserne og den aktive beskæftigelsespolitik
F Thuesen, HK Schademan, S Jensen, H Holt, A Høst
SFI-Det nationale forskningscenter for velfærd, 2009
202009
Rekruttering og fastholdelse af højtuddannet arbejdskraft
FDI ThueSeN, MK Tørslev, T Gudrun Jensen
Danmark, Norge, Holland, Storbritannien og Canada 244, 42
1842
Virksomheders sociale engagement. Årbog 2011
LB Thomsen, H Holt, S Jensen, F Thuesen
København: SFI–det nationale Forskningscenter for Velfærd 10, 28, 2011
92011
Konflikt i kvalitative studier
L Tanggaard, F Thuesen, K Vitus
Hans Reitzels Forlag, 2014
8*2014
Virksomheders sociale engagement: årbog 2010
F Thuesen, H Holt, S Jensen
SFI-Det Nationale Forskningscenter for velfærd 10 (28), 2010
82010
Virksomheders sociale engagement: årbog 2008
HK Schademan
SFI-Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, 2008
72008
På vej mod job efter en arbejdsskade
U Gensby, F Thuesen
En evaluering af arbejdsskadestyrelsens Fastholdelsescenter 128, 5
75
Styring af den kommunale beskæftigelsesindsats: instrumenter, motivation og præstationer
F Thuesen, R Bille, MJ Pedersen
SFI-Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, 2017
62017
Ledelse og motivation i den offentlige sektor: Et litteraturstudium
F Thuesen
SFI-Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, 2010
62010
Politiske styringsinstrumenter på beskæftigelsesområdet. Et litteraturstudie med fokus på statslig styring af forvaltningen
F Thuesen, R Bille
København: SFI–Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 17, 12, 2017
32017
Rekruttering og fastholdelse af højtuddannet arbejdskraft: Danmark, Norge, Holland, Storbritannien og Canada
F Thuesen, MK Tørslev, TG Jensen
SFI-Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, 2011
32011
Menneskerettigheder & solidaritet: et studium med fokus på arbejdsmarkedet
F Thuesen
Sociologisk Institut, Københavns Universitet, 2008
32008
Jobrettet integration
F Thuesen, GP Rotger, V Jakobsen
København: VIVE–Det Nationale Forsknings-og Analysecenter for Velfærd, 2020
22020
Working together? Ethnic diversity in the workplace and social trust
PT Dinesen, KM Sønderskov, F Thuesen
112th American Political Science Association Annual Conference, Philadelphia …, 2016
22016
Systemet kan ikke foretage handlingen nu. Prøv igen senere.
Artikler 1–20