Paweł Grabarczyk
Paweł Grabarczyk
IT University of Copenhagen, Uniwersytet Łódzki
Verified email at itu.dk
Title
Cited by
Cited by
Year
Is every indie game independent? Towards the concept of independent game
MB Garda, P Grabarczyk
Game Studies 16 (1), 2016
672016
Are Loot Boxes Gambling? Random reward mechanisms in video games
RKL Nielsen, P Grabarczyk
Transactions of the Digital Games Research Association 4 (3), 2019
542019
Perception of affordances and experience of presence in virtual reality
P Grabarczyk, M Pokropski
Avant. The Journal of the Philosophical-Interdisciplinary Vanguard 7 (2), 2016
192016
O opozycji hardcore/casual
G Paweł
Homo Ludens 7 (1), 89-109, 2015
11*2015
Directival theory of meaning resurrected
P Grabarczyk
Studia Semiotyczne 31 (1), 23-43, 2017
102017
It's like a walk in the park-On why are walking simulators so controversial
P Grabarczyk
92016
An Ontological Meta-Model for Game Research.
E Aarseth, P Grabarczyk
DiGRA Conference, 2018
82018
Are loot boxes gambling
RKL Nielsen, P Grabarczyk
Random reward mechanisms in video games, publikacja pokonferencyjna DiGRA’18 …, 2018
72018
Directival Theory of Meaning: From Syntax and Pragmatics to Narrow Linguistic Content
P Grabarczyk
Springer, 2019
62019
O niearbitralnym kryterium posiadania struktury obliczeniowej
P Grabarczyk
Filozofia Nauki 21 (4 (84)), 31-50, 2013
62013
Port or conversion? An ontological framework for classifying game versions.
P Grabarczyk, E Aarseth
DiGRA Conference, 2019
42019
W poszukiwaniu teorii znaczenia. Próby eksplikacji pojęcia znaczenia w filozofii XX wieku
P Grabarczyk
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018
4*2018
Concepts as soft detectors–On the role concepts play in perception
P Grabarczyk
New Ideas in Psychology 40, 86-93, 2016
42016
Między receptorem a interpretatorem. Rola pojęcia „konsumenta” w teorii mechanizmów wyposażonych w konsumowany model
P Grabarczyk
Filozofia Nauki 25 (3 (99)), 69-79, 2017
32017
Świat jawności całkowitej, czyli o roli prywatności w życiu społecznym
P Grabarczyk
Diametros, 62-80, 2013
32013
Do Animals See Objects?
P Grabarczyk
32013
Od wrażenia do wyrażenia, czyli o niezdeterminowaniu przekładu i względności odniesienia
P Grabarczyk
Przegląd Filozoficzny 17 (4), 0
3
Can memes explain the birth of comprehension?
P Grabarczyk
Update, 2020
22020
From Rogue to Lootboxes: Two Faces of Randomness in Computer Games
P Grabarczyk
Proceedings of The Philosophy of Computer Games Conference. Copenhagen, Denmark, 2018
22018
Inferentialism without normativity
K Poslajko, P Grabarczyk
22018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20