Follow
Maria Jørgensen
Maria Jørgensen
Linguistics, Aarhus University
Verified email at cc.au.dk
Title
Cited by
Cited by
Year
The DanTIN project–creating a platform for describing the grammar of Danish talk-in-interaction
J Steensig, KK Brøcker, C Grønkjær, MGT Hamann, RP Hansen, ...
Copenhagen Studies in Language, 195-225, 2013
162013
Samtalesprogets grammatik. Fire fænomener og nogle metodiske overvejelser
KK Brøcker, MGT Hamann, M Jørgensen, SB Lange, NH Mikkelsen, ...
NyS, Nydanske Sprogstudier, 10-40, 2012
112012
"Hvad i dansk talesprog"
M Jørgensen
Skrifter om Samtalegrammatik 2, 2015
62015
Samtalegrammatik i skriftlig online interaktion: En analyse af de tre kommentarindledende partikler altså, øhm og hm i to danske Facebookgrupper
M Jørgensen
Scandinavian Studies in Language 9 (1), 24-51, 2018
52018
Samtalegrammatik i skriftlig online interaktion: En digitalsamtaleanalytisk undersøgelse af udvalgte samtalegrammatiske fænomener på Facebook. Aarhus: Aarhus University
M Jørgensen
Upubliceret speciale. Aarhus: Aarhus Universitet, 2017
52017
Skrift vs. tale på internettet: Et argument for en interaktionelt fokuseret tilgang til skriftlige samtaler på Facebook
M Jørgensen
Journal of Language Works 2 (2), 5-18, 2017
32017
Samtalegrammatik i skriftlig online interaktion - en digital-samtaleanalytisk undersøgelse af udvalgte samtalegrammatiske fænomener på Facebook
M Jørgensen
Skrifter om Samtalegrammatik 7, 2020
2020
Øh(m) i samtalegrammatik.dk
JS Andrea Bruun, Søren Sandager Sørensen, Maria Jørgensen, Ehm Hjorth Miltersen
17. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog, 523-534, 2019
2019
The grammar of Danish talk-in-interaction-four phenomena and some methodological considerations
KK Brøcker, MGT Hamann, M Jørgensen, SB Lange, NH Mikkelsen, ...
NyS, Nydanske Sprogstudier, 191-192, 2012
2012
Er har du det et reelt spørgsmål–og hvilken forskel gør’det’? En interaktionel analyse
M Jørgensen
18. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog, 337, 0
Lolspeak
M Jørgensen
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–11