Peter Wiberg-Larsen
Peter Wiberg-Larsen
Emeritus, freshwater biologist, Aarhus University
Bekræftet mail på bios.au.dk
Titel
Citeret af
Citeret af
År
Impacts of pesticides and natural stressors on leaf litter decomposition in agricultural streams
JJ Rasmussen, P Wiberg-Larsen, A Baattrup-Pedersen, RJ Monberg, ...
Science of the Total Environment 416, 148-155, 2012
1182012
Dispersal of adult Trichoptera at a Danish forest brook
A Sode, P WIBERG‐LARSEN
Freshwater Biology 30 (3), 439-446, 1993
1081993
The legacy of pesticide pollution: an overlooked factor in current risk assessments of freshwater systems
JJ Rasmussen, P Wiberg-Larsen, A Baattrup-Pedersen, N Cedergreen, ...
Water Research 84, 25-32, 2015
1072015
Species richness and assemblage structure of Trichoptera in Danish streams
P Wiberg‐Larsen, KP Brodersen, S Birkholm, PN Grøn, J Skriver
Freshwater Biology 43 (4), 633-647, 2000
1072000
Buffer strip width and agricultural pesticide contamination in Danish lowland streams: Implications for stream and riparian management
JJ Rasmussen, A Baattrup-Pedersen, P Wiberg-Larsen, US McKnight, ...
Ecological Engineering 37 (12), 1990-1997, 2011
802011
Stream habitat structure influences macroinvertebrate response to pesticides
JJ Rasmussen, P Wiberg-Larsen, A Baattrup-Pedersen, N Friberg, ...
Environmental Pollution 164, 142-149, 2012
742012
Multivariate analyses of macrofaunal communities in Danish springs and springbrooks
C Lindegaard, KP Brodersen, P Wiberg-Larsen, J Skriver
Studies in crenobiology. The biology of springs and springbrooks. Backhuys …, 1998
691998
The effect of partial and total drought on the macroinvertebrate communities of three small Danish streams
TM Iversen, P Wiberg-Larsen, SB Hansen, FS Hansen
Hydrobiologia 60 (3), 235-242, 1978
601978
Effects of a triazole fungicide and a pyrethroid insecticide on the decomposition of leaves in the presence or absence of macroinvertebrate shredders
JJ Rasmussen, RJ Monberg, A Baattrup-Pedersen, N Cedergreen, ...
Aquatic toxicology 118, 54-61, 2012
532012
Environmental and spatial controls of taxonomic versus trait composition of stream biota
E Göthe, A Baattrup‐Pedersen, P Wiberg‐Larsen, D Graeber, ...
Freshwater biology 62 (2), 397-413, 2017
502017
Revised check-list of NW European Trichoptera
T Andersen, P Wiberg-Larsen
Ent. scand 18, 165-184, 1987
501987
Pyrethroid effects on freshwater invertebrates: A meta-analysis of pulse exposures
JJ Rasmussen, P Wiberg-Larsen, EA Kristensen, N Cedergreen, ...
Environmental Pollution 182, 479-485, 2013
492013
10 years after the largest river restoration project in Northern Europe: Hydromorphological changes on multiple scales in River Skjern
EA Kristensen, B Kronvang, P Wiberg-Larsen, H Thodsen, C Nielsen, ...
Ecological engineering 66, 141-149, 2014
43*2014
Trait characteristics determine pyrethroid sensitivity in nonstandard test species of freshwater macroinvertebrates: a reality check
P Wiberg-Larsen, D Graeber, EA Kristensen, A Baattrup-Pedersen, ...
Environmental science & technology 50 (10), 4971-4978, 2016
332016
Danmarks Biodiversitet 2010: status, udvikling og trusler
R Ejrnæs
Danmarks Miljøundersøgelser, 2011
282011
Vurdering af effekten af vandindvinding på vandløbs økologiske tilstand. Notat fra DCE
D Gräber, P Wiberg-Larsen, J Bøgestrand, A Baattrup-Pedersen
Nationalt Center for Miljø og Energi. Tilgængelig: http://naturstyrelsen …, 2016
272016
Pesticide impacts on predator–prey interactions across two levels of organisation
JJ Rasmussen, U Nørum, MR Jerris, P Wiberg-Larsen, EA Kristensen, ...
Aquatic toxicology 140, 340-345, 2013
272013
Multiple stress response of lowland stream benthic macroinvertebrates depends on habitat type
D Graeber, TM Jensen, JJ Rasmussen, T Riis, P Wiberg-Larsen, ...
Science of the Total Environment 599, 1517-1523, 2017
262017
The River Gelså restoration revisited: Habitat specific assemblages and persistence of the macroinvertebrate community over an 11-year period
N Friberg, A Baattrup-Pedersen, EA Kristensen, B Kronvang, SE Larsen, ...
Ecological engineering 66, 150-157, 2014
242014
Biodiversitetskort for Danmark udviklet i samarbejde mellem Center for Makroøkologi, Evolution og Klima på Københavns Universitet og Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet
R Ejrnæs, AH Petersen, J Bladt, HH Bruun, JE Moeslund, ...
DCE-Nationalt Center for Miljø og Energi, 2014
21*2014
Systemet kan ikke foretage handlingen nu. Prøv igen senere.
Artikler 1–20