Magdalena Śmieja
Magdalena Śmieja
Instytut Psychologii Uniwersytet Jagielloński
Verified email at uj.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Inteligencja emocjonalna: fakty, mity, kontrowersje
M Śmieja, J Orzechowski
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2008
68*2008
TIE: An ability test of emotional intelligence
M Śmieja, J Orzechowski, MS Stolarski
PLoS One 9 (7), e103484, 2014
482014
Do narcissism and emotional intelligence win us friends? Modeling dynamics of peer popularity using inferential network analysis
AZ Czarna, P Leifeld, M Śmieja, M Dufner, P Salovey
Personality and Social Psychology Bulletin 42 (11), 1588-1599, 2016
432016
Scared to death or scared to love? Terror management theory and close relationships seeking
M Śmieja, M Kałaska, M Adamczyk
European Journal of Social Psychology 36 (2), 279-296, 2006
412006
Kama muta: Conceptualizing and measuring the experience often labelled being moved across 19 nations and 15 languages.
JH Zickfeld, TW Schubert, B Seibt, JK Blomster, P Arriaga, N Basabe, ...
Emotion 19 (3), 402, 2019
392019
How much do we know about our own cognitive control?
E Nęcka, B Lech, N Sobczyk, M Śmieja
European Journal of Psychological Assessment, 2012
292012
Emotional intelligence and emotion regulation strategies
M Śmieja, D Kobylińska
Psychological Studies, 2011
232011
Emotional intelligence and conflict resolution strategies in romantic heterosexual couples
M Stolarski, S Postek, M Śmieja
Studia Psychologiczne (Psychological Studies) 49 (5), 65-76, 2011
212011
TIE-Test Inteligencji Emocjonalnej [TIE–Test of Emotional Intelligence]
M Śmieja, J Orzechowski, A Beauvale
Studia Psychologiczne 54, 80-99, 2007
212007
Assortative mating for emotional intelligence
M Śmieja, M Stolarski
Current psychology 37 (1), 180-187, 2018
142018
Analiza właściwości psychometrycznych polskiej wersji językowej Skróconej Skali Ilorazu Empatii (SSIE): The Empathy Quotient (EQ-Short)
K Jankowiak-Siuda, J Kantor-Martynuska, A Siwy-Hudowska, ...
Psychiatria Polska 51 (4), 2017
9*2017
Społeczne ścieżki poznania
M Kossowska, M Śmieja-Nęcka, S Śpiewak
Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005
72005
Test Inteligencji Emocjonalnej: TIE
M Śmieja-Nęcka, J Orzechowski, D Asanowicz
Kraków: Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012
62012
Inteligencja społeczna a osobowość [Social intelligence and personality]
M Śmieja
Psychologia Jakości Życia 4 (1), 23-36, 2005
62005
Społeczne źródła samowiedzy
M Kossowska, M Śmieja-Nęcka
Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej" Academica", 2009
42009
TIE: Test Inteligencji Emocjonalnej
M Śmieja-Nęcka, J Orzechowski, A Beauvale
Studia Psychologiczne 45 (1), 2007
3*2007
Trójwymiarowy model inteligencji społecznej
M Śmieja
Czasopismo Psychologiczne 5 (2), 141-152, 1999
31999
" Ludzie dzielą się na…" Kategoryzowanie a inteligencja społeczna.
M Śmieja
Studia Psychologiczne, 2003
22003
Czy negocjator potrzebuje inteligencji emocjonalnej?
E Bochyńska-Śmigielska, R Paluch, M Śmieja-Nęcka, J Orzechowski
Przegląd Psychologiczny 57 (2), 2014
12014
Tears Trigger the Intention to Offer Social Support: A Systematic Investigation of the Interpersonal Effects of Emotional Crying Across 36 Countries
J Zickfeld, N van de Ven, O Pich, T Schubert, S Malik, F Stanke, E Choi, ...
PsyArXiv, 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20