Anne-Kirstine Mølholt
Anne-Kirstine Mølholt
Aalborg University, Department of Sociology and Social Work
Verified email at socsci.aau.dk
Title
Cited by
Cited by
Year
Efterværn for voldsudsatte kvinder
E Christensen, M Lindstrøm, AK Mølholt
Krisecentrenes støtte og hjælp til kvinder, som flytter fra centrene 95, 23
2223
Leaving care in the UK and Scandinavia: Is it all that different in contrasting welfare regimes?
ER Munro, AK Mølholt, K Hollingworth
Young people transitioning from out-of-home care, 199-219, 2016
162016
Efterværn for tidligere anbragte unge: En videns-og erfaringsopsamling
AK Mølholt, S Stage, JH Pejtersen, P Thosen
SFI-Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, 2012
162012
Efterværn for tidligere anbragte unge
AK Mølholt, S Stage, JH Pejtersen, P Thomsen
En videns-og erfaringsopsamling 222, 4
114
Problem-based learning in social work education: Students’ experiences in Denmark
M Monrad, AK Mølholt
Journal of Teaching in Social Work 37 (1), 71-86, 2017
102017
Introduktion til dialogprojektet
M Lausten, AK Mølholt, H Hansen, VM Jensen
SFI-Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, 2010
92010
Keeping you close at a distance: ethical challenges when following young people in vulnerable life situations
TT Bengtsson, AK Mølholt
Young 24 (4), 359-375, 2016
82016
Når man har været anbragt: En sociologisk undersøgelse af fortællinger om fortid, nutid og fremtid hos unge, der har været anbragt uden for hjemmet
AK Mølholt
Aalborg Universitetsforlag, 2017
72017
Betingelser for fællesskab: om sindslidende i boligområder
A Jørgensen, AK Mølholt
Servicestyrelsen, 2007
62007
Creation of belonging and non-belonging in the temporal narratives of young people transitioning out of care in Denmark
TT Bengtsson, AK Mølholt
Nordic Social Work Research 8 (sup1), 54-64, 2018
42018
Opvækstvilkår
AK Mølholt
Det danske samfund, 263-286, 2014
32014
" Når det kommer til stykket, så er det jo vores hverdag, det handler om…
AK Mølholt
En undersøgelse af pædagogernes arbejdsvilkår med særligt fokus på …, 2008
32008
Evaluering af projekt unge hjemløse. En indsats målrettet at afhjælpe og forebygge hjemløshed blandt unge i Aalborg Kommune
AK Mølholt
Aalborg Kommune, 2017
12017
Kampen for jurisdiktion og socialfaglige lederes sikring af kundskab
AK Mølholt
Socialfaglig ledelse: Børne-og ungeområdet, 125-138, 2013
12013
‘Sometimes I feel 60, sometimes I feel 13’: perceptions of age among vulnerable young people in Denmark
AK Mølholt
Journal of Youth Studies 24 (1), 62-76, 2021
2021
Kvalitative forløbsstudier
AK Mølholt, SG Kristiansen
Kvalitative Metoder. En grundbog, 237-256, 2020
2020
Tidligere anbragtes oplevelser af at høre til
AK Mølholt
Inklusion og eksklusion.: En grundbog, 371-385, 2019
2019
Kvalitative forløbsundersøgelser: et fokus på forandringer gennem tid i udsatte borgeres livsforløb
S Danneris, AK Mølholt
Forskningsmetode i Socialt Arbejde, 2018
2018
Forebyggende foranstaltninger 14-17 år: Dialoggruppe-om forebyggelse som alternativ til anbringelse
M Lausten, H Hansen, AK Mølholt, KS Vammen, AC Legendre
SFI-Det nationale Forskningscenter for Velfærd, 2012
2012
Forebyggende foranstaltninger 5-9 år: Dialoggruppe-om forebyggelse som alternativ til anbringelse. Delrapport 3
AK Mølholt, M Lausten, H Hansen, LH Schmidt, M Aaquist
SFI-Det nationale Forskningscenter for Velfærd, 2011
2011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20