Follow
Anne-Kirstine Mølholt
Anne-Kirstine Mølholt
Aalborg University, Department of Sociology and Social Work
Verified email at socsci.aau.dk
Title
Cited by
Cited by
Year
Problem-based learning in social work education: Students’ experiences in Denmark
M Monrad, AK Mølholt
Journal of Teaching in Social Work 37 (1), 71-86, 2017
282017
Leaving care in the UK and Scandinavia: Is it all that different in contrasting welfare regimes?
ER Munro, AK Mølholt, K Hollingworth
Young people transitioning from out-of-home care: International research …, 2016
252016
Efterværn for voldsudsatte kvinder
E Christensen, M Lindstrøm, AK Mølholt
Krisecentrenes støtte og hjælp til kvinder, som flytter fra centrene, 23
2523
Creation of belonging and non-belonging in the temporal narratives of young people transitioning out of care in Denmark
TT Bengtsson, AK Mølholt
Nordic Social Work Research 8 (sup1), 54-64, 2018
232018
Efterværn for tidligere anbragte unge: En videns-og erfaringsopsamling
AK Mølholt, S Stage, JH Pejtersen, P Thosen
SFI-Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, 2012
212012
Keeping you close at a distance: Ethical challenges when following young people in vulnerable life situations
TT Bengtsson, AK Mølholt
Young 24 (4), 359-375, 2016
192016
Når man har været anbragt: En sociologisk undersøgelse af fortællinger om fortid, nutid og fremtid hos unge, der har været anbragt uden for hjemmet
AK Mølholt
122017
Efterværn for tidligere anbragte unge
AK Mølholt, S Stage, JH Pejtersen, P Thomsen
En videns-og erfaringsopsamling, 4
124
Introduktion til dialogprojektet
M Lausten, AK Mølholt, H Hansen, VM Jensen
SFI-Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, 2010
92010
Opvækstvilkår
AK Mølholt
Det Danske Samfund. Centrale ideer og principper, 247-267, 2022
52022
Anonymisering i kvalitative undersøgelser
TT Bengtsson, AK Mølholt
Forskning med børn og unge: Etik og etiske dilemmaer, 193, 2020
52020
Kvalitative forløbsstudier
AK Mølholt, SG Kristiansen
Kvalitative metoder: En grundbog, 237-256, 2020
42020
" Når det kommer til stykket, så er det jo vores hverdag, det handler om…
AK Mølholt
En undersøgelse af pædagogernes arbejdsvilkår med særligt fokus på …, 2008
42008
Betingelser for fællesskab: om sindslidende i boligområder
A Jørgensen, AK Mølholt
Servicestyrelsen, 2007
42007
‘Sometimes I feel 60, sometimes I feel 13’: perceptions of age among vulnerable young people in Denmark
AK Mølholt
Journal of Youth Studies 24 (1), 62-76, 2021
32021
Tidligere anbragtes oplevelser af at høre til
AK Mølholt
Inklusion og eksklusion.: En grundbog, 371-385, 2019
32019
Når man har været anbragt
A Mølholt
En sociologisk undersøgelse af, 2017
22017
Navigating educational success: Modes of expectation among care‐experienced young people
AK Mølholt, TT Bengtsson, M Frederiksen
British Educational Research Journal 50 (2), 513-528, 2024
12024
Living an unstable life: exploring facets of instability in the lives of care-leavers in Denmark
AK Mølholt
Living on the Edge, 188, 2023
12023
Evaluering af projekt unge hjemløse. En indsats målrettet at afhjælpe og forebygge hjemløshed blandt unge i Aalborg Kommune
AK Mølholt
Aalborg Kommune, 2017
12017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20