Anne-Kirstine Mølholt
Anne-Kirstine Mølholt
Aalborg University, Department of Sociology and Social Work
Bekræftet mail på socsci.aau.dk
TitelCiteret afÅr
Forebyggende foranstaltninger 10-13 år: Dialoggruppe-om forebyggelse som alternativ til anbringelse. Delrapport 4Dialogue group-Preventive measures as an alternative to child …
M Lausten, AK Mølholt, H Hansen, LH Schmidt, AC Legendre
SFI-Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, 2011
272011
Efterværn for voldsudsatte kvinder: Krisecentrenes støtte og hjælp til kvinder, som flytter fra centreneThe support and aid provided by shelters to women, when they leave the …
E Christensen, M Lindstrøm, AK Mølholt
SFI-Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, 2010
222010
Forebyggende foranstaltninger 5-9 år: Dialoggruppe-om forebyggelse som alternativ til anbringelse. Delrapport 3. Dialogue group-Preventive measures as an alternative to child …
M Lausten, AK Mølholt, H Hansen, LH Schmidt, M Aaquist
SFI-Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, 2011
202011
Efterværn for tidligere anbragte unge
AK Mølholt, S Stage, JH Pejtersen, P Thomsen
En videns-og erfaringsopsamling 222, 4
104
Efterværn for tidligere anbragte unge: En videns-og erfaringsopsamlingKnowledge and experience compilation
AK Mølholt, SMH Stage, JH Pejtersen, P Thomsen
SFI-Det nationale forskningscenter for velfærd, 2012
92012
Problem-based learning in social work education: Students’ experiences in Denmark
M Monrad, AK Mølholt
Journal of Teaching in Social Work 37 (1), 71-86, 2017
82017
Introduktion til dialogprojektet
M Lausten, AK Mølholt, H Hansen, VM Jensen
SFI-Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, 2010
72010
Keeping you close at a distance: ethical challenges when following young people in vulnerable life situations
TT Bengtsson, AK Mølholt
Young 24 (4), 359-375, 2016
62016
Leaving Care in the UK and Scandinavia: Is It All That Different in Contrasting Welfare Regimes?
ER Munro, AK Mølholt, K Hollingworth
Young people transitioning from out-of-home care, 199-219, 2016
62016
Når man har været anbragt: En sociologisk undersøgelse af fortællinger om fortid, nutid og fremtid hos unge, der har været anbragt uden for hjemmet
AK Mølholt
Aalborg Universitetsforlag, 2017
42017
Betingelser for fællesskab: om sindslidende i boligområder
AK Mølholt
Servicestyrelsen, 2008
42008
Opvækstvilkår
AK Mølholt
Det danske samfund, 263-286, 2014
32014
Når det kommer til stykket, så er det jo vores hverdag, det handler om..: En undersøgelse af pædagogers arbejdsvilkår med særligt fokus på professionalisering og autonomi
AK Mølholt
BUPL, 2008
22008
Creation of belonging and non-belonging in the temporal narratives of young people transitioning out of care in Denmark
TT Bengtsson, AK Mølholt
Nordic Social Work Research 8 (sup1), 54-64, 2018
12018
Kampen for jurisdiktion og socialfaglige lederes sikring af kundskab
AK Mølholt
Socialfaglig Ledelse, 125-138, 2013
12013
Tidligere anbragtes oplevelser af at høre til
AK Mølholt
Inklusion Og Eksklusion. En Grundbog, 2019
2019
Kvalitative forløbsundersøgelser: et fokus på forandringer gennem tid i udsatte borgeres livsforløb
S Danneris, AK Mølholt
Forskningsmetode I Socialt Arbejde, 2018
2018
Evaluering af projekt unge hjemløse. En indsats målrettet at afhjælpe og forebygge hjemløshed blandt unge i Aalborg Kommune
AK Mølholt
Aalborg Kommune, 2017
2017
Når man har været anbragt
AK Mølholt
En sociologisk undersøgelse af fortællinger om fortid, nutid og fremtid hos …, 2017
2017
Forebyggende foranstaltninger 14-17 år: Dialoggruppe-om forebyggelse som alternativ til anbringelse
M Lausten, H Hansen, AK Mølholt, KS Vammen, AC Legendre
SFI-Det nationale Forskningscenter for Velfærd, 2012
2012
Systemet kan ikke foretage handlingen nu. Prøv igen senere.
Artikler 1–20