Follow
Martin Tomášek
Martin Tomášek
Verified email at osu.cz
Title
Cited by
Cited by
Year
Půdy české republiky
M Tomášek
Český geologický ústav, 2000
5252000
Atlas půd České republiky
M Tomášek
Český geologický ústav, 1995
1131995
Predominance of movement speed over direction in neuronal population signals of motor cortex: intracranial EEG data and a simple explanatory model
J Hammer, T Pistohl, J Fischer, P Kršek, M Tomášek, P Marusič, ...
Cerebral Cortex 26 (6), 2863-2881, 2016
422016
The dynamics of error processing in the human brain as reflected by high-gamma activity in noninvasive and intracranial EEG
M Völker, LDJ Fiederer, S Berberich, J Hammer, J Behncke, P Kršek, ...
Neuroimage 173, 564-579, 2018
322018
Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1: 50 000 (List 15–44 Karviná)
J Čurda, E Drábková, M Eliáš, J Jinochová, M Kašpárek, M Manová, ...
Český geologický ústav, Praha, 1998
241998
Soils of the Czech Republic
M Tomášek
Czech Geological Service, Prague.(In Czech), 2000
232000
Geografie půd ČSR
J Němeček, M Tomášek
Academia, 1983
181983
Povrchový výzkum reliéfních tvarů
M Kuna, M Tomášek
Kuna M et al. Nedestruktivní archeologie. Academia, Praha, 2004
172004
Nové klasifikace epileptických záchvatů a epilepsií ILAE 2017
P Marusič, H Ošlejšková, M Brázdil, K Brožová, J Hadač, J Hovorka, ...
Neurologie pro praxi 19 (1), 32-36, 2018
142018
Archeologické doklady zpracování kovů v Čáslavi 13. a 1. poloviny 14. století
J Frolík, V Šrein, M Tomášek
142001
Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1: 25 000, list 12-243 Praha–sever
F Králík, Z Brunnerová, J Čuta, V Havlíček, I Chlupáč, V Klein, J Kříž, ...
Ústřední ústav geologický, 1-144, 1984
141984
Čáslav–místo pro život
J Frolík, Z Hazlbauer, P Charvát, R Šumberová, M Tomášek
Svědectví archeologie, 1999
121999
Průzkum zemědělských půd ČSSR–souborná metodika (1. díl)
J Němeček, J Damaška, J Hraško, Z Bedrna, V Zuska, M Tomášek, ...
Praha: Ministerstvo zemědělství a výživy, 1967
121967
Labyrintem díla KM Čapka-Choda
M Tomášek
Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2006
112006
Kutná Hora. Příspěvek archeologie k nejstarší topografii a komunikačnímu schématu města
J Frolík, M Tomášek
Civitas et villa. Miasto i wieś w średnioweiecznej Europie środkowej …, 2002
92002
Jihočeská vlastivěda
S Chábera, J Demek, V Hlaváč, H Kříž, A Malecha, V Novák, L Odehnal, ...
Neživá příroda. Praha, 1985
91985
Geologie domažlické oblasti
Z Vejnar, J Doležal, M Hazdrová, J Kříiž, F Mrňa, L Pokorný, J Rudolský, ...
Ústřední ústav geologický, 1984
91984
Kulturní krajina–středověké a raně novověké Čáslavsko. Evidence lokalit s pozůstatky montánní činnosti
J STARÝ, J ŠANDEROVÁ, M TOMÁŠEK
Těžba a zpracování drahých kovů: sídelní a technologické aspekty …, 2004
82004
Atlas epileptických záchvatů
P Marusič, M Tomášek
Triton, 2003
82003
Notes to the set of geological and ecological special-purpose maps of natural resources in 1: 50,000 scale (sheet 15–44 Karviná). Czech Geological Institute, Prague, p 89
J Čurda, E Drábková, M Eliáš, J Jinochová, M Kašpárek, M Manová, ...
ISBN 80-7075-311-02 (in Czech), 1998
81998
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20