Arnt Louw
Arnt Louw
Associate Professor
Verified email at learning.aau.dk - Homepage
TitleCited byYear
Motivation i erhvervsuddannelserne: med eleverne ind i undervisningsrummet til faget, pædagogikken, lærerne og praktikpladsmanglen
N Katznelson, R Brown
Erhvervsskolernes Forlag, 2011
102011
Indgang og adgang på erhvervsuddannelserne: Analyse af tømrerelevernes muligheder og udfordringer i mødet med faget, lærerne og de pædagogiske praksisser på grundforløbet
AV Louw
Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet, 2013
92013
Mod en tættere kobling mellem skole og praktik: Erfaringer fra 21 forsøgs-og udviklingsprojekter på 18 erhvervsskoler
AV Louw
Center for Ungdomsforskning, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg …, 2015
62015
Erhvervsfaglig læring i et elevperspektiv
AV Louw
Dansk Pædagogisk Tidsskrift, 41-49, 2012
62012
Paradoxes in Danish vocational education and training
AV Louw, N Katznelson
Nordic Studies in Education 35 (02), 116-132, 2015
52015
Pedagogical practices in VET: Between direct and indirect teacher approaches
AV Louw
Nordic Journal of Vocational Education and Training 3 (1), 1-16, 2013
52013
In Search of Learning Opportunities for All-Exploring Learning Environments in Upper Secondary Schools.
AV Louw, UH Jensen
Designs for Learning 6, 2013
52013
Om karakterer, læring og elevstrategier i en præstationskultur
N Katznelson, AV Louw
42018
Ungdom på erhvervsuddannelserne: Delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber
R Brown, AL Vestergaard, N Katznelson
Erhvervsskolernes Forlag, 2011
42011
The contribution of youth work to address the challenges young people are facing, in particular the transition from education to employment: Results of the expert group set up …
AV Louw
European Commission, 2015
32015
Læringsmiljø på hhx: resultater fra et forskningsprojekt om handelsgymnasiet
AL Vestergaard, R Brown, B Simonsen
Erhvervsskolernes forlag, 2010
22010
Unge i gymnasieskolen
N Katznelson, AV Louw
Gymnasiepædagogik, 83-101, 2017
12017
Evaluering af forsøg med brobygning til uddannelse på højskoler og frie fagskoler
NHM Hansen, A Louw, L Rønaa
København: Center for Ungdomsforskning, 2017
12017
Mellem fastholdelse og uddannelse: Om elevernes møde med erhvervsuddannelserne
AV Louw, N Katznelson
Elever I Erhvervsuddannelserne, 19-37, 2014
12014
Transfer and reflection in the Danish dual model: Findings from development projects in the Danish vocational education and training programmes
A Louw, N Katznelson
Nordic Journal of Vocational Education and Training 9 (2), 51-70, 2019
2019
Evaluering af Projekt Ungeguide på Bornholm
A Louw, NHMH og Katrine, TP Nielsen
2019
Det gode uddannelsesliv i praktikken: Vidensnotat om praktikken på social-og sundhedsuddannelsen, social-og sundhedsassistentuddannelsen og sygeplejerskeuddannelsen
AV Louw, NHM Hansen
Center for Ungdomsforskning, 2018
2018
At tage elevernes perspektiv: Antropologisk inspireret feltarbejde blandt tømrerelever
AV Louw
Ungeperspektiver, 155-172, 2018
2018
Ungdomskultur og ungdomsmiljøer på erhvervsuddannelserne
AV Louw, N Katznelson, N Friche
2018
Notat Evaluering af projekt ‘Faglært til Fremtiden–flere unge i eud i Region H’. LO-Hovedstaden og Region Hovedstaden: Arbejdspakke 1: Tidlig undervisningsbaseret vejledning …
AV Louw, NHM Hansen
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20