Follow
Maciej Ogrodniczuk
Maciej Ogrodniczuk
Institute of Computer Science, Polish Academy of Sciences
Verified email at ipipan.waw.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Coreference: annotation, resolution and evaluation in Polish
M Ogrodniczuk, K Glowinska, M Kopec, A Savary, M Zawislawska
Walter de Gruyter GmbH & Co KG, 2014
502014
Measuring readability of Polish texts: Baseline experiments
B Broda, B Nitoń, W Gruszczyński, M Ogrodniczuk
Proceedings of the Ninth International Conference on Language Resources and …, 2014
432014
PoliMorf: a (not so) new open morphological dictionary for Polish
M Woliński, M Miłkowski, M Ogrodniczuk, A Przepiórkowski
Proceedings of the Eighth International Conference on Language Resources and …, 2012
432012
TED Multilingual Discourse Bank (TED-MDB): a parallel corpus annotated in the PDTB style
D Zeyrek, A Mendes, Y Grishina, M Kurfalı, S Gibbon, M Ogrodniczuk
Language Resources and Evaluation 54 (2), 587-613, 2020
422020
Polish Coreference Corpus
M Ogrodniczuk, K Głowińska, M Kopeć, A Savary, M Zawisławska
Language and Technology Conference, 215-226, 2013
292013
Creating a coreference resolution system for Polish
M Kopeć, M Ogrodniczuk
Proceedings of the Eighth International Conference on Language Resources and …, 2012
292012
Korpusomat–a tool for creating searchable morphosyntactically tagged corpora
K Witold, K Łukasz, O Maciej
CMST 24 (1), 21-27, 2018
282018
JASNOPIS czyli mierzenie zrozumiałości polskich tekstów użytkowych
W Gruszczyński, M Ogrodniczuk, S Uniwersytet
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, 2015
282015
Polish Parliamentary Corpus
M Ogrodniczuk
Proceedings of the LREC 2018 workshop ParlaCLARIN: creating and using …, 2018
262018
The Polish Sejm corpus
M Ogrodniczuk
Proceedings of the Eighth International Conference on Language Resources and …, 2012
262012
The ParlaMint corpora of parliamentary proceedings
T Erjavec, M Ogrodniczuk, P Osenova, N Ljubešić, K Simov, A Pančur, ...
Language resources and evaluation, 1-34, 2022
242022
End-to-end coreference resolution baseline system for Polish
M Ogrodniczuk, M Kopeć
Proceedings of the Fifth Language & Technology Conference: Human Language …, 2011
202011
The strategic impact of META-NET on the regional, national and international level
G Rehm, H Uszkoreit, S Ananiadou, N Bel, A Bielevičienė, L Borin, ...
Language Resources and Evaluation 50 (2), 351-374, 2016
182016
Elektroniczny korpus tekstów polskich z XVII i XVIII wieku (do 1772 roku)–prezentacja projektu badawczego
W Gruszczyński, D Adamiec, M Ogrodniczuk
Polonica 33, 309-316, 2013
182013
Web Service integration platform for Polish linguistic resources
M Ogrodniczuk, M Lenart
Proceedings of the Eighth International Conference on Language Resources and …, 2012
182012
Rule-based coreference resolution module for Polish
M Ogrodniczuk, M Kopec
Proceedings of the 8th Discourse Anaphora and Anaphor Resolution Colloquium …, 2011
172011
The MARCELL legislative corpus
T Váradi, S Koeva, M Yamalov, M Tadić, B Sass, B Nitoń, M Ogrodniczuk, ...
Proceedings of the 12th Language Resources and Evaluation Conference, 3761-3768, 2020
152020
The European language technology landscape in 2020: Language-centric and human-centric AI for cross-cultural communication in multilingual Europe
G Rehm, K Marheinecke, S Hegele, S Piperidis, K Bontcheva, J Hajič, ...
arXiv preprint arXiv:2003.13833, 2020
152020
W poszukiwaniu metody automatycznego mierzenia zrozumiałości tekstów informacyjnych
W Gruszczyński, B Broda, B Nitoń, M Ogrodniczuk
Poradnik Językowy, 9-22, 2015
152015
Nowa edycja wzbogaconego korpusu słownika frekwencyjnego
M Ogrodniczuk
Polska Akademia Nauk---Komitet Językoznawstwa, Uniwersytet Opolski …, 2003
152003
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20