Bjørnar Julius Olsen
Title
Cited by
Cited by
Year
In defence of things: archaeology and the ontology of objects
B Olsen
Rowman Altamira, 2010
8962010
Material culture after text: re‐membering things
B Olsen
Norwegian Archeological Review 36 (2), 87-104, 2003
6642003
Archaeology: The discipline of things
B Olsen, M Shanks, C Witmore
University of California Press, 2012
3722012
Samenes historie fram til 1750
LI Hansen, B Olsen
Cappelen akademisk forlag, 2004
3012004
Fra ting til tekst: teoretiske perspektiv i arkeologisk forskning
B Olsen
Universitetsforl., 1997
2411997
Bosetning og samfunn i Finnmarks forhistorie
B Olsen
Universitetsforl., 1994
1891994
Hermeneutics and archaeology: on the philosophy of contextual archaeology
H Johnsen, B Olsen
American antiquity 57 (3), 419-436, 1992
1541992
Keeping things at arm's length: a genealogy of asymmetry
B Olsen
World archaeology 39 (4), 579-588, 2007
1392007
Roland Barthes: from sign to text
B Olsen
Reading Material Culture: Structuralism, Hermeneutics and Post-structuralism, 1990
1051990
Scenes from a troubled engagement
B Olsen
Handbook of material culture, 2006
1032006
Od predmeta do teksta: teorijske perspektive arheoloških istraživanja
B Olsen
Geopoetika, 2002
1002002
W obronie rzeczy: archeologia i ontologia przedmiotów
B Olsen, B Mądra-Shallcross
Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo, 2013
93*2013
Symmetrical archaeology
B Olsen
Archaeological theory today, 208-228, 2012
862012
After interpretation: remembering archaeology
B Olsen
Current Swedish Archaeology 20, 11-34, 2012
852012
Ruin memories: materialities, aesthetics and the archaeology of the recent past
B Olsen, Þ Pétursdóttir
Routledge, 2014
83*2014
Persistent Memories: Pyramiden, A Soviet Mining Town in the High Arctic
E Andreassen, HB Bjerck, B Olsen
Tapir Academic Press, 2010
83*2010
Från ting till text: teoretiska perspektiv i arkeologisk forskning
B Olsen, SE Torhell
Studentlitteratur, 2003
80*2003
Arkeologi på Slettnes. Dokumentasjon av 11.000 års bosetning
A Hesjedal, C Damm, B Olsen, I Storli
Dokumentasjon av, 246, 1996
78*1996
Hunters in transition: An outline of early Sámi history
LI Hansen, B Olsen
Brill, 2013
772013
Stabiliet og endring: produksjon og samfunn i Varanger 800 f. Kr-1700 e. Kr
B Olsen
Universitetet i Tromsø, 1984
74*1984
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20