Følg
Harald Espeli
Titel
Citeret af
Citeret af
År
Lobbyvirksomhet på Stortinget: lange linjer og aktuelle perspektiver med hovedvekt på næringsinteresser og næringspolitikk
H Espeli
Tano Aschehoug, 1999
761999
Industripolitikk på avveie: motkonjunkturpolitikken og Norges industriforbunds rolle 1975-1980
H Espeli
Ad Notam Gyldendal, 1992
331992
Våpendrager og veiviser: Advokatenes historie i Norge
H Espeli, HE Næss, H Rinde
Universitetsforl., 2008
272008
Brytningstider: storselskapet Orkla 1654-2004
T Bergh, H Espeli, K Sogner
Orion, 2004
272004
Economic consequences of the German occupation of Norway, 1940–1945
H Espeli
Scandinavian Journal of History 38 (4), 502-524, 2013
232013
Melkens pris: perspektiver på meierisamvirkets historie
H Espeli, T Bergh, A Rønning
Tun, 2006
142006
Protectionism, lobbying and innovation. perspectives on the development of the Norwegian textile industry, especially since 1940
H Espeli
Scandinavian Economic History Review 45 (3), 257-275, 1997
141997
Fra hest til hestekrefter
H Espeli
Studier i politiske og økonomiske rammebetingelser for mekaniseringen av …, 1990
141990
Riksrevisjonens historie 1816–2016
H Espeli, Y Nilsen
Bergen: Fagbokforlaget, 2016
122016
Fra hest til hestekrefter. Studier i politiske og oekonomiske rammebetingelser for mekaniseringen av norsk jordbruk 1910-1960.
H Espeli
121990
The German occupation and its consequences for the composition and changes of Norwegian business elites
H Espeli
Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte/Economic History Yearbook 51 (2), 107-130, 2010
112010
Jordbruksproteksjonisme og handelspolitikk: beslutningsprosesser bak utviklingen av det kvantitative importvernet for jordbruksvarer i Norge på 1900-tallet med hovedvekt på …
H Espeli
NLH, 1992
111992
Tiden går: Gjensidige i 200 år
H Espeli, T Bergh
Fagbokforlaget, 2016
102016
Det økonomiske forholdet mellom Tyskland og Norge, 1940–1945
H Espeli
Danske tilstander, norske tilstander 1940 45, 135-166, 2010
10*2010
Prelude to extreme protectionism? Norwegian agricultural protectionism in a West-European context, 1850–1940
H Espeli
Scandinavian Economic History Review 56 (3), 209-229, 2008
102008
Perspectives on the districtiveness of Norwegian price and competition policy in the XXth century
H Espeli
Journal of European Economic History 31 (3), 621-621, 2002
92002
Private konkurransereguleringer innfor forsikringsnæringen i Norge 1900-1985 og myndighetenes holdning til disse
H Espeli
Norges forskningsråd, 1995
91995
En reguleringshistorisk skisse av jordbrukssektoren, 1970-2000
H Espeli
82002
Pensjonsløftet: Statlige tjenestepensjoner gjennom 200 år
H Espeli
Pax Forlag A/S, 2017
72017
Transparency of cartels and cartel registers: A regulatory innovation from Norway?
H Espeli
Regulating competition, 133-151, 2015
72015
Systemet kan ikke foretage handlingen nu. Prøv igen senere.
Artikler 1–20