Aase Marie  Ottesen
Aase Marie Ottesen
Verified email at hum.aau.dk
TitleCited byYear
A pilot study on the effects of music therapy on frontotemporal dementia–developing a research protocol
HM Ridder, T Wigram, AM Ottesen
Nordic Journal of Music Therapy 18 (2), 103-132, 2009
432009
Anvendelse af musikterapi og Dementia Care Mapping I EN LÆRINGSMODEL til udvikling af musiske og interpersonelle kompetencer hos omsorgsgivere til personer med demens. ET …
AM Ottesen
Det humanistiske fakultet, Aalborg Universitet, 2014
32014
Pilotprojekt: Musikterapi som personcentreret terapiform med frontotemporalt demensramte
HMO Ridder, AM Ottesen, T Wigram
Videnscenter for Demens i Nordjyllands Amt, 2006
32006
Introduktion til Den Kvalitative Livshistorie
HM Ridder, AM Ottesen
Aalborg Universitet, 2008
22008
Musikterapi som læringsrum for professionelle omsorgsgivere
AM Ottesen, AF Jacobsen
Musikterapi Og Eldrehelse, 199-210, 2016
12016
Identitetskonstruktioner af patienter
I Lassen, AM Ottesen, J Strunck
Akademisk kvarter| Academic Quarter, 136-153, 2015
12015
Vitalitetsformer og spejlneuroner: anvendt i læringsmodel for professionelle omsorgsgivere
HMO Ridder, AM Ottesen
Dansk Musikterapi 9 (2), 3-12, 2012
12012
Praksisnær udvikling af kommunikationen i og på tværs af sygehusafdelinger
AM Ottesen
Ucn Seriehæfte, 42-51, 2012
12012
Udformning af forskningsprotokol-musikterapi med frontotemporalt demensramte
HM Ridder, AM Ottesen
Musikterapi i Psykiatrien Online 5 (1), 2008
12008
Udformning af forskningsprotokol-musikterapi med frontotemporalt demensramte
HM Ridder, AM Ottesen
Musikterapi i Psykiatrien Online 5 (1), 2008
12008
The struggle between ancient welfare thinking and prevailing health care policy in Scandinavian health care legislative documents
I Lassen, J Strunck, AM Ottesen
Advances in Nursing Science, 2019
2019
Health care policy at a crossroads? A discursive study of patient agency in national health quality strategies between 1993 and 2015
I Lassen, AM Ottesen, J Strunck
Nursing inquiry 25 (4), e12252, 2018
2018
Inspirationshæfte: Planlægning af kommunikations-og samværskursus for personer med demens og pårørende
AM Ottesen, B Weberskov
2018
Improving the communication and relation between people living with dementia and their relatives
AM Ottesen, DS Thoft, B Weberskov, A Eckermann, G Folmand
Alzheimer Europe Conference, 2018
2018
Omsorgsgiveres tavse viden om brug af sang og musik i demensomsorgen-hvordan indirekte musikterapeutisk praksis kan fremme faglig refleksion
AM Ottesen
Dansk Musikterapi, 2018
2018
The role of music therapists in interdisciplinary competence development in dementia care
J Anderson-Ingstrup, SE Knardal, K Lindblad, AM Ottesen, HMO Ridder
The 9th Nordic Music Therapy Congress in Stockholm, 8th-12th August., 2018
2018
Persons with dementia “are given a voice” in research about music and singing in everyday rehabilitation
AM Ottesen
The 9th Nordic Music Therapy Congress in Stockholm, 8th-12th August., 2018
2018
Personer med demens” kommer til orde” i forskning om sang og musik i hverdagsrehabilitering
AM Ottesen, P Ilsøe
Dansk Gerontologisk Selskabs Nationale Konference om aldring og samfund 2017 …, 2017
2017
Health care policy at a crossroads?: A discursive study of political moments and patient roles in national health quality strategies between 1993 and 2015
AM Ottesen, J Strunck, IM Lassen
COMET 2017, 2017
2017
Samvær med mennesker med demens: NOTAT OM KURSUSFORLØBETS TEORETISKE STÅSTED, LÆRINGSSYN OG GENNEMFØRELSE
B Weberskov, AM Ottesen
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20