Aase Marie  Ottesen
Aase Marie Ottesen
Verified email at hum.aau.dk
Title
Cited by
Cited by
Year
A pilot study on the effects of music therapy on frontotemporal dementia–developing a research protocol
HM Ridder, T Wigram, AM Ottesen
Nordic Journal of Music Therapy 18 (2), 103-132, 2009
452009
Anvendelse af musikterapi og Dementia Care Mapping I EN LÆRINGSMODEL til udvikling af musiske og interpersonelle kompetencer hos omsorgsgivere til personer med demens. ET …
AM Ottesen
Ph. D]. Forskerprogrammet i musikterapi, Aalborg Universitet. Downloaded 16 …, 2014
42014
Pilotprojekt: Musikterapi som personcentreret terapiform med frontotemporalt demensramte
HMO Ridder, AM Ottesen, T Wigram
Videnscenter for Demens i Nordjyllands Amt, 2006
32006
Musikterapi som læringsrum for professionelle omsorgsgivere
AM Ottesen, AF Jacobsen
Musikterapi Og Eldrehelse, 199-210, 2016
22016
Identitetskonstruktioner af patienter
I Lassen, AM Ottesen, J Strunck
Akademisk kvarter| Academic Quarter, 136-153, 2015
22015
Introduktion til Den Kvalitative Livshistorie
HM Ridder, AM Ottesen
Aalborg Universitet, 2008
22008
Health care policy at a crossroads? A discursive study of patient agency in national health quality strategies between 1993 and 2015
I Lassen, AM Ottesen, J Strunck
Nursing inquiry 25 (4), e12252, 2018
12018
Omsorgsgiveres tavse viden om brug af sang og musik i demensomsorgen
AM Ottesen, JK Krøier
Dansk Musikterapi, 4, 2018
12018
Vitalitetsformer og spejlneuroner: anvendt i læringsmodel for professionelle omsorgsgivere
AM Ottesen, HMO Ridder
Dansk Musikterapi 9 (2), 3-12, 2012
12012
Praksisnær udvikling af kommunikationen i og på tværs af sygehusafdelinger
AM Ottesen
Ucn Seriehæfte, 42-51, 2012
12012
Udformning af forskningsprotokol-musikterapi med frontotemporalt demensramte
HM Ridder, AM Ottesen
Musikterapi i Psykiatrien Online 5 (1), 2008
12008
Udformning af forskningsprotokol-musikterapi med frontotemporalt demensramte
HM Ridder, AM Ottesen
Musikterapi i Psykiatrien Online 5 (1), 2008
12008
The discursive construction of person-centredness in online information leaflets for patients with cancer
J Strunck, AM Ottesen
European Journal for Person Centered Healthcare, 2020
2020
Den diskursive konstruktion af personcentrering i online informationsmateriale til patienter med kræft
J Strunck, AM Ottesen
European Journal for Person Centered Healthcare, 2020
2020
Online manual om brug af sang og musik i demensrehabilitering
AM Ottesen
Danske Demenskoordinatorers Medlemsblad, 2020, 2020
2020
WHY USE OF SONG AND MUSIC IN DEMENTIA REHABILITATION?
AM Ottesen
24 th. Rehabilitation World Congress 2021, 2020
2020
The struggle between ancient welfare thinking and prevailing health care policy in Scandinavian health care legislative documents
I Lassen, J Strunck, AM Ottesen, E Dahlborg, E AAsen, BM Dahl, ...
International Journal of Health Governance 100 (00-2018), 1-23, 2020
2020
The struggle between ancient welfare thinking and prevailing health care policy in Scandinavian health care legislatived ocuments
E Tengelin, B Misund Dahl, Å Boman, AM Ottesen
25th Annual Qualitative Health Research (QHR) Conference, October 25-29 …, 2019
2019
Personer med demens” kommer til orde” i aktionsforskning om sang og musik i hverdagsrehabilitering
AM Ottesen
Aktionsforskning I Sundhedsvæsenet. Ideer Til Kommunikative Og Innovative …, 2019
2019
Involverende forskning: Sang og musik i demensrehabilitering
AM Ottesen
Tidsskriftet Gerontologi 35 (1), 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20