Follow
Aase Marie  Ottesen
Aase Marie Ottesen
Verified email at hum.aau.dk
Title
Cited by
Cited by
Year
A pilot study on the effects of music therapy on frontotemporal dementia–developing a research protocol
HM Ridder, T Wigram, AM Ottesen
Nordic Journal of Music Therapy 18 (2), 103-132, 2009
512009
Anvendelse af musikterapi og Dementia Care Mapping i en læringsmodel til udvikling af musiske og interpersonelle kompetencer hos omsorgsgivere til personer med demens. Et …
AM Ottesen
Det Humanistiske Fakultet, Aalborg Universitet, 2014
72014
Health care policy at a crossroads? A discursive study of patient agency in national health quality strategies between 1993 and 2015
I Lassen, AM Ottesen, J Strunck
Nursing Inquiry 25 (4), e12252, 2018
52018
The struggle between welfare state models and prevailing healthcare policy in Scandinavian healthcare legislative documents
E Dahlborg, E Tengelin, E Aasen, J Strunck, Å Boman, AM Ottesen, ...
International Journal of Health Governance, 2020
42020
Omsorgsgiveres tavse viden om brug af sang og musik i demensomsorgen: hvordan indirekte musikterapeutisk praksis kan fremme faglig refleksion
AM Ottesen, JK Krøier
Dansk Musikterapi 15 (2), 4-13, 2018
42018
Pilotprojekt: Musikterapi som personcentreret terapiform med frontotemporalt demensramte
HMO Ridder, AM Ottesen, T Wigram
Videnscenter for Demens i Region Nordjylland: www. demensportalen. dk, 2006
42006
Identitetskonstruktioner af patienter
I Lassen, AM Ottesen, J Strunck
Academic Quarter| Akademisk kvarter, 136-153, 2015
32015
Vitalitetsformer og spejlneuroner: anvendt i læringsmodel for professionelle omsorgsgivere
AM Ottesen, HMO Ridder
Dansk Musikterapi 9 (2), 3-12, 2012
32012
At mødes gennem musikken: Nærvær og kommunikation med personer med demens
AM Ottesen
At skabe gode dage: Hverdagsliv i et gerontologisk perspektiv, 93-101, 2016
22016
Musikterapi som læringsrum for professionelle omsorgsgivere
AM Ottesen, AF Jacobsen
Musikterapi og eldrehelse, 199-210, 2016
22016
Praksisnær udvikling af kommunikationen i og på tværs af sygehusafdelinger
AM Ottesen
UCN Seriehæfte, 42-51, 2012
22012
Udformning af forskningsprotokol-musikterapi med frontotemporalt demensramte
HM Ridder, AM Ottesen
Musikterapi i Psykiatrien Online 5 (1), 2008
22008
Udformning af forskningsprotokol-musikterapi med frontotemporalt demensramte
HM Ridder, AM Ottesen
Musikterapi i Psykiatrien Online 5 (1), 2008
22008
Introduktion til Den Kvalitative Livshistorie
HM Ridder, AM Ottesen
Aalborg Universitet, 2008
22008
The discursive construction of person-centredness in online information leaflets addressed to patients with cancer
AM Ottesen, J Strunck
European Journal of Health Communication, 2022
12022
Scandinavian Online Cancer Information as Expressions of Governmentality: A Comparative Qualitative Study
EM Aasen, BM Dahl, AM Ottesen, J Strunck, H Erikson, E Dahlborg, ...
Advances in Nursing Science, 10.1097, 2022
2022
Fokus på det relationelle møde med personer med demens i demensrehabiliteringsindsatsen
AM Ottesen
Qualitative Studies 7 (1), 153-174, 2022
2022
Personer med demens” kommer til orde” i ændringer af kultur og hverdagsliv på et plejehjem
AM Ottesen, NL Andersen
2022
Personlig identitet & livshistorie
AM Ottesen
Vital, 40, 2022
2022
Dialogisk aktionsforskning med samskabende processer om, hvordan sang og musik kan integreres i kulturen og hverdagslivet på plejehjem
AM Ottesen
Academic Quarter| Akademisk kvarter, 227-242, 2022
2022
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20