Aase Marie  Ottesen
Aase Marie Ottesen
Verified email at hum.aau.dk
Title
Cited by
Cited by
Year
A pilot study on the effects of music therapy on frontotemporal dementia–developing a research protocol
HM Ridder, T Wigram, AM Ottesen
Nordic Journal of Music Therapy 18 (2), 103-132, 2009
472009
Anvendelse af musikterapi og Dementia Care Mapping I EN LÆRINGSMODEL til udvikling af musiske og interpersonelle kompetencer hos omsorgsgivere til personer med demens. ET …
AM Ottesen
Det Humanistiske Fakultet, Aalborg Universitet, 2014
62014
Health care policy at a crossroads? A discursive study of patient agency in national health quality strategies between 1993 and 2015
I Lassen, AM Ottesen, J Strunck
Nursing inquiry 25 (4), e12252, 2018
32018
Omsorgsgiveres tavse viden om brug af sang og musik i demensomsorgen: hvordan indirekte musikterapeutisk praksis kan fremme faglig refleksion
AM Ottesen, JK Krøier
Dansk Musikterapi 15 (2), 4-13, 2018
32018
Pilotprojekt: Musikterapi som personcentreret terapiform med frontotemporalt demensramte
HMO Ridder, AM Ottesen, T Wigram
Videnscenter for Demens i Region Nordjylland: www. demensportalen. dk, 2006
32006
Musikterapi som læringsrum for professionelle omsorgsgivere
AM Ottesen, AF Jacobsen
Musikterapi og eldrehelse, 199-210, 2016
22016
Identitetskonstruktioner af patienter
I Lassen, AM Ottesen, J Strunck
Akademisk kvarter| Academic Quarter, 136-153, 2015
22015
Introduktion til Den Kvalitative Livshistorie
HM Ridder, AM Ottesen
Aalborg Universitet, 2008
22008
The struggle between welfare state models and prevailing healthcare policy in Scandinavian healthcare legislative documents
E Dahlborg, E Tengelin, E Aasen, J Strunck, Å Boman, AM Ottesen, ...
International Journal of Health Governance, 2020
12020
At mødes gennem musikken: Nærvær og kommunikation med personer med demens
AM Ottesen
At skabe gode dage: Hverdagsliv i et gerontologisk perspektiv, 93-101, 2016
12016
Vitalitetsformer og spejlneuroner: anvendt i læringsmodel for professionelle omsorgsgivere
AM Ottesen, HMO Ridder
Dansk Musikterapi 9 (2), 3-12, 2012
12012
Praksisnær udvikling af kommunikationen i og på tværs af sygehusafdelinger
AM Ottesen
UCN Seriehæfte, 42-51, 2012
12012
Udformning af forskningsprotokol-musikterapi med frontotemporalt demensramte
HM Ridder, AM Ottesen
Musikterapi i Psykiatrien Online 5 (1), 2008
12008
Udformning af forskningsprotokol-musikterapi med frontotemporalt demensramte
HM Ridder, AM Ottesen
Musikterapi i Psykiatrien Online 5 (1), 2008
12008
Målrettet brug af sang, musik og musiske elementer som psykosocial metode i demensrehabiliterings-indsatsen
AM Ottesen
Psyke & Logos, 2020
2020
The discursive construction of person-centredness in online information leaflets for patients with cancer
J Strunck, AM Ottesen
European Journal for Person Centered Healthcare, 2020
2020
The discursive construction of person-centredness in online information leaflets addressed to patients with cancer
AM Ottesen, J Strunck
European Journal for Person Centered Healthcare, 2020
2020
Eksperimenterende processer, der fremmer medarbejdernes refleksion og læring i demensrehabilitering
AM Ottesen
Aktionsforskning i Sundhedsvæsenet. Ideer til kommunikative og innovative …, 2020
2020
Personer med demens” kommer til orde” i aktionsforskning om sang og musik i hverdagsrehabilitering
AM Ottesen
Aktionsforskning i Sundhedsvæsenet. Ideer til kommunikative og innovative …, 2020
2020
Online manual om brug af sang og musik i demensrehabilitering
AM Ottesen
Danske demenskoordinatorers Medlemsblad, 2020, 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20