Aase Marie  Ottesen
Aase Marie Ottesen
Bekræftet mail på hum.aau.dk
TitelCiteret afÅr
A pilot study on the effects of music therapy on frontotemporal dementia–developing a research protocol
HM Ridder, T Wigram, AM Ottesen
Nordic Journal of Music Therapy 18 (2), 103-132, 2009
432009
Anvendelse af musikterapi og Dementia Care Mapping I EN LÆRINGSMODEL til udvikling af musiske og interpersonelle kompetencer hos omsorgsgivere til personer med demens. ET …
AM Ottesen
Det humanistiske fakultet, Aalborg Universitet, 2014
32014
Pilotprojekt: Musikterapi som personcentreret terapiform med frontotemporalt demensramte
HMO Ridder, AM Ottesen, T Wigram
Videnscenter for Demens i Nordjyllands Amt, 2006
32006
Identitetskonstruktioner af patienter
I Lassen, AM Ottesen, J Strunck
Akademisk kvarter| Academic Quarter, 136-153, 2015
22015
Introduktion til Den Kvalitative Livshistorie
HM Ridder, AM Ottesen
Aalborg Universitet, 2008
22008
Musikterapi som læringsrum for professionelle omsorgsgivere
AM Ottesen, AF Jacobsen
Musikterapi Og Eldrehelse, 199-210, 2016
12016
Vitalitetsformer og spejlneuroner: anvendt i læringsmodel for professionelle omsorgsgivere
AM Ottesen, HMO Ridder
Dansk Musikterapi 9 (2), 3-12, 2012
12012
Praksisnær udvikling af kommunikationen i og på tværs af sygehusafdelinger
AM Ottesen
Ucn Seriehæfte, 42-51, 2012
12012
Udformning af forskningsprotokol-musikterapi med frontotemporalt demensramte
HM Ridder, AM Ottesen
Musikterapi i Psykiatrien Online 5 (1), 2008
12008
Udformning af forskningsprotokol-musikterapi med frontotemporalt demensramte
HM Ridder, AM Ottesen
Musikterapi i Psykiatrien Online 5 (1), 2008
12008
The struggle between ancient welfare thinking and prevailing health care policy in Scandinavian health care legislative documents
I Lassen, J Strunck, AM Ottesen
Advances in Nursing Science, 2019
2019
Health care policy at a crossroads? A discursive study of patient agency in national health quality strategies between 1993 and 2015
I Lassen, AM Ottesen, J Strunck
Nursing inquiry 25 (4), e12252, 2018
2018
Inspirationshæfte: Planlægning af kommunikations-og samværskursus for personer med demens og pårørende
G Folmand, AM Ottesen, B Weberskov
2018
Inspirationshæfte: Planlægning af kommunikations-og samværskursus for personer med demens og pårørende
AM Ottesen, B Weberskov
2018
Improving the communication and relation between people living with dementia and their relatives
AM Ottesen, DS Thoft, B Weberskov, A Eckermann, G Folmand
Alzheimer Europe Conference, 2018
2018
Omsorgsgiveres tavse viden om brug af sang og musik i demensomsorgen-hvordan indirekte musikterapeutisk praksis kan fremme faglig refleksion
AM Ottesen
Dansk Musikterapi, 2018
2018
The role of music therapists in interdisciplinary competence development in dementia care
J Anderson-Ingstrup, SE Knardal, K Lindblad, AM Ottesen, HMO Ridder
The 9th Nordic Music Therapy Congress in Stockholm, 8th-12th August., 2018
2018
Persons with dementia “are given a voice” in research about music and singing in everyday rehabilitation
AM Ottesen
The 9th Nordic Music Therapy Congress in Stockholm, 8th-12th August., 2018
2018
Personer med demens” kommer til orde” i forskning om sang og musik i hverdagsrehabilitering
AM Ottesen, P Ilsøe
Dansk Gerontologisk Selskabs Nationale Konference om aldring og samfund 2017 …, 2017
2017
Health care policy at a crossroads?: A discursive study of political moments and patient roles in national health quality strategies between 1993 and 2015
AM Ottesen, J Strunck, IM Lassen
COMET 2017, 2017
2017
Systemet kan ikke foretage handlingen nu. Prøv igen senere.
Artikler 1–20