Casper Feilberg
Casper Feilberg
Lektor i Pædagogisk Psykologi / Associate Professor, Psychology, Aalborg University, Denmark
Verified email at hum.aau.dk - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Dannelsen af en psykologisk og videnskabelig habitus hos psykologistuderende
C Feilberg
Academic Books, 2014
102014
Eksistentiel fænomenologi-betegnelsen, stilen og begrebet
C Feilberg
Den menneskelige eksistens. Introduktion til den eksistentielle …, 2012
52012
Studying the intentionality of human being: Through the elementary meaning of lived experience
C Feilberg, A Norlyk, KD Keller
Journal of Phenomenological Psychology 49 (2), 214-246, 2018
32018
Discussion on methodology to go up and down learning stepladder properly: from a comparative study of supervision in PBL and relationship building in service learning
H Yamaguchi, M Jensen, C Feilberg
PBL 2018 International Conference: Problem-Based Learning and Active …, 2018
22018
What has happened to quality?
T Szulevicz, C Feilberg
Sustainable Futures for Higher Education, 313-326, 2018
22018
Skjulte kræfter og processer i vejledningsrummet-dannelsesperspektiver på projektarbejde og projektvejlederrollen ved universiteterne
C Feilberg
Psyke & Logos 38 (2), 134-158, 2017
22017
Phenomenology and hermeneutics-poles apart?: An existential-phenomenological clarification of qualitative research methodology
KD Keller, C Feilberg
International Human Science Research Conference, 2013
22013
Kvalitative iagttagelser: at forstå, undersøge og udrede mennesker på et eksistentiel-fænomenologisk grundlag
C Feilberg, J Maul
Aalborg Universitetsforlag, 2019
12019
Vilkårene for den kvalitative iagttager: i et nutidigt perspektiv
C Feilberg
Kvalitative iagttagelser: at forstå, undersøge og udrede mennesker på et …, 2019
12019
Den kvalitative iagttagers habitus: personligt og kollektivt
C Feilberg
Kvalitative iagttagelser: at forstå, undersøge og udrede mennesker på et …, 2019
12019
Mennesket bag den kvalitative iagttagelse og undersøgelse
C Feilberg, JI Maul
Kvalitative iagttagelser: at forstå, undersøge og udrede mennesker på et …, 2019
12019
How can an existential-phenomenological Bildung perspective throw light on the potentials and workings of Problem-Based Learning?: The case of Danish psychology students and …
C Feilberg
PBL2018 INTERNATIONAL CONFERENCE-PBL for the Next Generation: Blending …, 2018
12018
Selvrefleksion som uddannelsesgreb–en kritisk diskussion
C Feilberg
Nordisk Udkast 43 (2), 2016
12016
Supporting the social and academic integration of first year psychology students within Higher Learning
C Feilberg
Nordic Educational Research Association-NERA 2019: Abstract Book, 330-331, 2019
2019
In deep water
C Feilberg
Educational Dilemmas: A Cultural Psychological Perspective, 126, 2019
2019
Eksistentiel fænomenologi: filosofisk grundlag for kvalitativ iagttagelse
C Feilberg
Kvalitative iagttagelser: at forstå, undersøge og udrede mennesker på et …, 2019
2019
Metodologisk refleksion: ved kvalitative iagttagelser og undersøgelser
C Feilberg
Kvalitative iagttagelser: at forstå, undersøge og udrede mennesker på et …, 2019
2019
Den lidenskabelige iagttager: iagttagelser af børn og voksne med udviklingshæmning
JI Maul, C Feilberg
Kvalitative iagttagelser: at forstå, undersøge og udrede mennesker på et …, 2019
2019
Dannelsen af en eksemplarisk forståelsesbaggrund: inden for menneskefagsprofessionerne
C Feilberg
Kvalitative iagttagelser: at forstå, undersøge og udrede mennesker på et …, 2019
2019
Iagttagelsens fænomenologi: sammenfatning og overvejelser
C Feilberg, JI Maul
Kvalitative iagttagelser: at forstå, undersøge og udrede mennesker på et …, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20