Follow
Riikka Ullakonoja
Riikka Ullakonoja
Unknown affiliation
Verified email at jyu.fi
Title
Cited by
Cited by
Year
The diagnosis of reading in a second or foreign language
JC Alderson, EL Haapakangas, A Huhta, L Nieminen, R Ullakonoja
Routledge, 2014
1872014
Comparison of pitch range in Finnish (L1) and Russian (L2)
R Ullakonoja
Proceedings of the 16th International Congress of Phonetic Sciences, 6-10 …, 2007
682007
Da. Eto vopros!: prosodic development of Finnish students' read-aloud Russian during study in Russia
R Ullakonoja
Jyväskylä studies in humanities, 2011
512011
Phonetics and foreign language teaching in Finland
E Tergujeff, R Ullakonoja, H Dufva
XXVI Fonetiikan päivät, 63-68, 2010
192010
Fluency in language assessment
A Huhta, H Kallio, S Ohranen, R Ullakonoja
Fluency in L2 learning and use, 129-145, 2019
152019
Polish and Finnish teenagers’ motivation to learn English: The role of context
J Iwaniec, R Ullakonoja
European Journal of Applied Linguistics 4 (2), 277-300, 2016
152016
Toisen ja vieraan kielen ääntämisen oppimisen haasteet
R Ullakonoja, H Dufva
Oppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti 26 (2), 2016
152016
Pausing as and Indicator of Fluency in the Russian of Finnish Learners.
R Ullakonoja
Proceedings of the Speech Prosody 2008 Conference, Campinas, Brazil, 2008
142008
Diagnosing reading in L2–predictors and vocabulary profiles
A Huhta, JC Alderson, L Nieminen, R Ullakonoja
ACTFL CEFR Conference, Provo, UT, 2011
132011
Toisella ja vieraalla kielellä lukemisen diagnosointi–DIALUKI-hankkeen teoreettisia ja käytännöllisiä lähtökohtia
L Nieminen, A Huhta, R Ullakonoja, C Alderson
AFinLA-teema, 102-115, 2011
122011
Inlärningen av de svenska tonaccenterna hos finska S2-talare-automatiseras uttalet?
M Kuronen, R Ullakonoja, M Kautonen
Språk och stil NF 2016, 2016
112016
Da. Eto vopros! Prosodic GHYHORSPHQW RI) LQQLVK VWXGHQWV UHDG DORXG Russian during study in Russia
R ULLAKONOJA
Suomalaisten opiskelijoiden lukupuhunnan prosodinen kehittyminen vaihto …, 2011
112011
Studier i uttalsinlärning i finska, svenska och engelska: Litteraturöversikt
M Kautonen, M Kuronen, R Ullakonoja
Puhe ja kieli 36 (3), 2016
102016
How do native speakers of Russian evaluate yes/no questions produced by Finnish L2 learners?
R Ullakonoja
Rice Working Papers in Linguistics 2, 2010
102010
På väg mot bättre språkundervisning-FOKUS på uttal
M Kautonen, M Kuronen, R Ullakonoja, E Tergujeff, H Dufva
Kieli, koulutus ja yhteiskunta 11 (Maaliskuu), 2015
92015
Phonetics of Russian and Finnish: general description of phonetic systems; experimental studies on spontaneous and read aloud speech
V De Silva
Lang, 2009
92009
Speech Rate as and Indicator of Fluency in the Russian of Finnish Learners.
R Ullakonoja
Fonetiikan päivät 2008-The Phonetics Symposium 2008. Tampere Studies in …, 2009
92009
Laajan koululaisaineiston tutkimuseettiset haasteet
L Nieminen, R Ullakonoja, EL Haapakangas, A Huhta, I Rautio, ...
AFinLA-e: soveltavan kielitieteen tutkimuksia 2014 (7), 2014
82014
Teaching a skill or using a tool? Studying Finnish EFL teachers’ beliefs about the teaching of reading and writing
M Ruohotie-Lyhty, R Ullakonoja, J Moate, EL Haapakangas
AFinLAn vuosikirja, 87-107, 2016
72016
Uusi venäjän ääntämisopas
V De Silva, K Mäkilä, H Kärkkäinen, R Ullakonoja
72010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20