Follow
Kræn Blume Jensen
Kræn Blume Jensen
Økonom, ph.d., forskningschef, VIVE
Verified email at vive.dk
Title
Cited by
Cited by
Year
Effekten af introduktionsprogrammets arbejdsmarkedsrettede indsats
J Clausen, H Hummelgaard, L Husted, KB Jensen, M Rosholm
Akf Rapport, 2006
172006
Integrationslovens betydning for flygtninges bosætning
CP Nielsen, KB Jensen
AKF report, 2006
132006
Frafald på professionsbacheloruddannelserne
KB Jensen, TP Jensen, C Kolodziejczyk
Hvordan klarer uddannelsesinstitutionerne sig, 2010
92010
Kommunernes tilkendelse af førtidspension og visitering til fleksjob
C Kolodziejczyk
AKF, 2009
92009
Declining Home Ownership among Young Danish Adults. An Affordability Problem or Just Postponement
CP Nielsen, KB Jensen
Danish Institute for Governmental Research, 2011
82011
Validation of the German High-Grade Non-Hodgkin Lymphoma Study Group (DSHNHL) prognostic model for CNS relapse in a large cohort of PET/CT staged patients
TC El-Galaly, CY Cheah, D Villa, JW Hansen, MØ Poulsen, K Rady, ...
Hematological Oncology (Print) 33 (S1), 171, 2015
72015
Female patients with DLBCL and involvement of the reproductive organs have poor outcomes and markedly increased risk of central nervous system relapse with R-CHOP (-like) therapy
TC El-Galaly, CY Cheah, M Hutchings, L Sehn, JW Hansen, MØ Poulsen, ...
Hematological Oncology (Print) 33 (S1), 209-11, 2015
72015
Familieforsørgede indvandrerkvinders muligheder og barrierer i forhold til beskæftigelse og uddannelse
D Caswell, HB Lauritzen, K Blume
AKF, 2008
72008
Kommunernes økonomiske situation og udgiftspolitiske prioriteringer
K Houlberg, KB Jensen
København: AKF, Anvendt KommunalForskning, 2010
62010
Frafald på professionsbacheloruddannelserne: hvordan klarer uddannelsesinstitutionerne sig
KB Jensen, C Kolodziejczyk, TP Jensen
AKF-Anvendt kommunalforskning, 2010
52010
The Danish Integration Act’s significance for the settlement patterns of refugees
CP Nielsen, KB Jensen
Institute for Local Government Studies, Copenhagen, 2006
52006
Kommunernes tilkendelse af førtidspension og visitering til fleksjob–En opfølgende analyse
C Kolodziejczyk, KB Jensen
Copenhagen, AKF, 2010
32010
Kommunernes erfaringer med implementeringen af 300-timers-reglen
HB Jensen, HB Lauritzen
AKF working paper, 2008
22008
Får ældre det bedre af at flytte?
G Gottschalk, EB Hansen, KB Jensen
Gerontologi 23 (1), 4-7, 2007
22007
Flytninger blandt flygtninge under integrationsloven
L Husted, KB Jensen
AKF Forlaget, 2003
22003
“No income of my own”–paths towards integration for women who live as family‐supported individuals in Denmark
D Caswell, K Blume Jensen, H Bendix Kleif
International Journal of Migration, Health and Social Care 7 (2), 64-76, 2011
12011
Social Forskning, 2014: 2
CI Andersen, AM Underbjerg, KB Jensen, C Wulff, AE Csonka
2019
Social Forskning, 2017: 1
KB Jensen, T Jørgensen, C Wulff, MA Høg, U Haahr
2019
Hvem er de udsatte, og hvordan hjælper vi dem?
KB Jensen
Social Forskning, 2016
2016
Kroniske hjemløse koster meget, men kan hjælpes
KB Jensen
Politiken, 2014
2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20