Follow
Jaakko Vuorio
Jaakko Vuorio
Doctoral Researcher
Verified email at tuni.fi - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Perusopetuksen oppimisympäristöjen digitalisaation nykytilanne ja opettajien valmiudet hyödyntää digitaalisia oppimisympäristöjä
E Tanhua-Piiroinen, J Viteli, A Syvänen, J Vuorio, KA Hintikka, ...
valtioneuvoston kanslia, 2016
972016
Etäopetuksen tilannekuva koronapandemiassa vuonna 2020
J Vuorio, M Ranta, K Koskinen, T Nevalainen-Sumkin, J Helminen, ...
Opetushallituksen raportit ja selvitykset, 2021
412021
Enhancing User Value of Educational Technology by Three Layer Assessment
J Vuorio, J Okkonen, J Viteli
Proceedings of the 21st International Academic Mindtrek Conference, 220-226, 2017
112017
Youth Media Education in the Age of Algorithm‐Driven Social Media
S Kotilainen, J Okkonen, J Vuorio, K Leisti
The Handbook of Media Education Research, 131-139, 2020
82020
Finnish upper secondary students user expectations and experiences using MALL system
J Vuorio, J Okkonen, J Viteli
Proceedings of the 22nd International Academic Mindtrek Conference, 236-243, 2018
42018
Opettajankoulutuksen monikulttuurinen horisontti-Kuulumisia-koulutuksen vaikuttavuuden arviointi
J Vuorio
42015
Digitaalisen oppimisen ja koulutuksen tutkimus Suomessa: Digikilta-selvitys 2020
J Vuorio
Tampereen yliopisto, 2020
32020
User expectations and experiences in using location-based game in educational context
J Vuorio, J Okkonen, J Viteli
Digital Turn in Schools—Research, Policy, Practice: Proceedings of ICEM …, 2019
32019
Multiculturalism as a resource: Educating teachers with immigrant backgrounds to serve as specialists and valuable resources in increasingly multicultural Finnish schools
M Yli-Jokipii, J Vuorio
Subject Teacher Education in Transition: Educating Teachers for the Future, 259, 2020
22020
Poikkeusvuosi 2020 kouluissa: Tutoropettajien ja tutortoiminnan aluekoordinaattoreiden kokemuksia ja havaintoja
E Tanhua-Piiroinen, K Honkonen, J Vuorio, J Viteli
12021
Opetus-ja kasvatusalalle suunnattujen interaktiivisten medioiden käyttäjäkokemus ja erityispiirteet
J Vuorio
Informaatiotutkimus 37 (3), 107–109-107–109, 2018
12018
Studying the Use of Virtual Reality Learning Environments to Engage School Children in Safe Cycling Education
J Vuorio
Simulation & Gaming 55 (3), 418-441, 2024
2024
Kielten aineenopettajaopiskelijoiden muuttuvat koulutusteknologiakäsitykset
J Vuorio, L Lahti, E Ranta
Kieli, koulutus ja yhteiskunta 13 (3), 2022
2022
Learning with Location-Based Gaming
J Vuorio, JT Harviainen
Lecture Notes in Computer Science, 405-416, 2021
2021
Developing Students Multidisciplinary Competencies: ATS2020 Teaching and Learning Model Implementation in Finland
A Syvänen, A Rongas, J Vuorio, J Viteli
EdMedia+ Innovate Learning, 2297-2306, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–15