Rune Møller Stahl
Rune Møller Stahl
Department of Political Science, University of Copenhagen
Bekræftet mail på ifs.ku.dk - Startside
TitelCiteret afÅr
Economic liberalism and the state: Dismantling the myth of naïve laissez-faire
RM Stahl
New Political Economy 24 (4), 473-486, 2019
12*2019
Indlejret Visdom: En netværkanalyse af det økonomiske råd
RM Stahl, LF Henriksen
Politik 17 (2), 68-78, 2014
9*2014
Ruling the Interregnum: Politics and Ideology in Nonhegemonic Times
RM Stahl
Politics & Society 43 (7), 333-60, 2019
8*2019
The Fallacy of Post-Truth: Liberals’ belief in their superior ability to govern has never had the facts on its side
RM Stahl, BR Hansen
Jacobin 2016 (23), 2016
8*2016
The economics of starvation: Laissez-faire ideology and famine in colonial India
RM Stahl
Intellectual history of economic normativities, 169-184, 2016
7*2016
What Makes Scandinavia Different?
RM Stahl, ACM Mulvad
Jacobin Magazine, 2015
72015
Economic Theory, Politics and the State in the Neoliberal Epoch
RM Stahl
University of Copenhagen, 2018
6*2018
Ruling the Interregnum: Economic ideas and authority in non-hegemonic times
RM Stahl
ISA Annual Convention 2016, 2016
42016
Utopian Liberalism: State and market in classical liberalism and neoliberalism
RM Stahl
A Great Transformation?, 2017
32017
Neoliberalisme betyder andet og mere end ’alt hvad der er ondt’
RM Stahl
Information, 2018
2*2018
The Myth of Bourgeois Democracy
AM Mulvad, RM Stahl
From Financial Crisis to Social Change, 171-195, 2018
1*2018
Den utæmmede liberalismes genkomst
RM Stahl
Dagbladet Information, 2014
12014
The Danish election: a red wave with black undercurrents
RM Stahl
Social Europe, 2019
2019
De danske økonomer og neoliberalismen
RM Stahl
Økonomi på Tværs: Festskrift for Jesper Jespersen, 2019
2019
Eurokrisen er tilbage: Og der er ingen løsning i sigte
RM Stahl
Raeson, 2018
2018
The Real Denmark
ACM Mulvad, RM Stahl
Jacobin Magazine, 2018
2018
Politikerne skaber en ny underklasse, uden fulde borgerrettigheder
RM Stahl
Raeson, 2018
2018
Internettet har altid været en overvågningsmaskine
RM Stahl
Dagbladet Information, 2018
2018
Kapitalismen har altid været spekulativ: Martijn Konings: Capital and Time
RM Stahl
Information, 2018
2018
Konflikten skal vindes gennem folkets hjerter
RM Stahl
Dagbladet Politiken, 2018
2018
Systemet kan ikke foretage handlingen nu. Prøv igen senere.
Artikler 1–20