Annika Agger
Titel
Citeret af
Citeret af
År
Democratic assessment of collaborative planning processes
A Agger, K Löfgren
Planning theory 7 (2), 145-164, 2008
1332008
Forskningsreview om samskabelse
A Agger, A Tortzen
Roskilde: Roskilde Universitetscenter, 2015
592015
Area-based initiatives—and their work in bonding, bridging and linking social capital
A Agger, JO Jensen
European Planning Studies 23 (10), 2045-2061, 2015
542015
Exclusion in area-based urban policy programmes
A Agger, JN Larsen
European Planning Studies 17 (7), 1085-1099, 2009
532009
Towards tailor-made participation: how to involve different types of citizens in participatory governance
A Agger
Town planning review 83 (1), 29-46, 2012
522012
Involving citizens in sustainable development: evidence of new forms of participation in the Danish Agenda 21 schemes
A Agger
Local Environment 15 (6), 541-552, 2010
502010
Managing collaborative innovation in public bureaucracies
A Agger, E Sørensen
Planning Theory 17 (1), 53-73, 2018
482018
Demokrati og deltagelse:-Et borgerperspektiv på kvarterløft
A Agger
SBI, 2005
352005
Five ways to make a difference: Perceptions of practitioners working in urban neighborhoods
C Durose, M Van Hulst, S Jeffares, O Escobar, A Agger, L De Graaf
Public Administration Review 76 (4), 576-586, 2016
332016
Designing collaborative policy innovation: Lessons from a Danish municipality
A Agger, E Sørensen
Public innovation through collaboration and design, 206-226, 2014
322014
Borgerne på banen
A Agger, B Hoffmann
Håndbog i borgerdeltagelse i lokal byudvikling. Velfærdsministeriet, 2008
272008
Collaborative Innovation in the Public Sector–new perspectives on the role of citizens?
A Agger, DH Lund
Scandinavian Journal of Public Administration 21 (3), 17-38, 2017
242017
Kommunikativ planlægningsteori-Nye idealer for borgernes rolle i planlægningen
A Agger
Planlægning i teori og praksis: et tværfagligt perspektiv, 31-45, 2007
202007
Borgerne og brugerne i samarbejdsdrevne innovationsprocesser
A Agger, DH Lund
Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor, 2011
192011
It takes two to tango: When public and private actors interact
A Agger, E Sørensen, J Torfing
Civic engagement in a network society, 15-40, 2008
182008
Nærdemokrati efter kommunalreformen: Erfaringer med netværksbaseret borgerinddragelse
A Agger, K Löfgren, J Torfing
Samfundslitteratur, 2010
162010
Hvilken værdi skaber vi med samskabelse
A Agger, A Tortzen, C Rosenberg
Aarhus: Professionshøjskolen Absalon, 2018
152018
How democratic are networks based on citizen involvement
K Löfgren, A Agger
Tensions between local governance and local democracy, 29-49, 2007
152007
Innovative forms of citizen participation at the fringe of the formal planning system
T Nyseth, TM Ringholm, A Agger
Cogitatio, 2019
142019
The creation of a global voice for citizens: The case of Denmark
A Agger, E Jelsøe, B Jæger, L Phillips
Citizen participation in global environmental governance, 45-69, 2012
142012
Systemet kan ikke foretage handlingen nu. Prøv igen senere.
Artikler 1–20