yvind Svendsen
Title
Cited by
Cited by
Year
Brexit and the future of EU defence: a practice approach to differentiated defence integration
Svendsen
Journal of European Integration 41 (8), 993-1007, 2019
162019
Differentiated (Dis) integration in Practice: The diplomacy of Brexit and the low politics of high politics
Svendsen, R Adler‐Nissen
JCMS: Journal of Common Market Studies 57 (6), 1419-1430, 2019
122019
Ten years on: Reassessing the Stoltenberg report on Nordic cooperation
KM Haugevik, U Sverdrup
University of Iceland Press, 2019
102019
Stigma i internasjonal politikk: Norge, EU og sken etter det normale i en post-sovjetisk sikkerhetskontekst
Svendsen
Internasjonal Politikk 74 (1), 2016
62016
‘Practice time!’ Doxic futures in security and defence diplomacy after Brexit
Svendsen
Review of International Studies 46 (1), 3-19, 2020
52020
European Defence and Third Countries after Brexit
Svendsen
Norwegian Institute for International Affairs (NUPI), 2018
42018
Spin-off av ES? Norge og europeisk utenriks-, sikkerhets-og forsvarssamarbeid
Svendsen, P Rieker
Internasjonal Politikk 77 (4), 378-387, 2019
32019
Holdninger til ES-avtalen etter 25 r: Stor oppslutning, men liten kunnskap
U Sverdrup, Svendsen, Weltzien
32019
The Security and Defense Aspect of Brexit: Altering the Third Country Balance?
Svendsen
The Palgrave Handbook of EU Crises, 525-543, 2020
12020
EUs grnne giv–implikasjoner for norsk europapolitikk
OJ Sending, G Bang, A Melchior, A Spets, Svendsen, U Sverdrup, ...
NUPI Rapport, 2021
2021
Security Communities in Crisis: Crisis Constitution, Struggles and Temporality
Svendsen
Journal of Contemporary European Research 17 (3), 335, 2021
2021
The Politics of Competence in Global Health: The European Commission’s Global Response to the COVID-19 Pandemic
Svendsen
European Foreign Affairs Review 26 (3), 15-30, 2021
2021
European Disintegration in Practice: Security and Defence Cooperation After the Brexit Referendum
Svendsen
University of Copenhagen, 2020
2020
Norwegians adapting to a changing world
Svendsen, Weltzien
NUPI Report, 2020
2020
Common Fears, Common Opportunities? Czechia and Norway in the changing international context
K HAUGEVIK, B Tallis, MS ANDERSEN, M Galeotti, J GODZIMIRSKI, ...
Institute of International Relations, Prague, NUPI, Oslo, 2020
2020
Kan EU erstatte NATO?
Svendsen
2018
En vitenskapsteori for det som var: Paul Knutsen
Svendsen
Salongen, 2017
2017
Trine Villumsen Berling: The International Political Sociology of Security
Svendsen
Internasjonal Politikk 72 (04), 569-572, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–18