Ratinen Ilkka
Title
Cited by
Cited by
Year
International perspectives on the effectiveness of geography fieldwork for learning
IAN Fuller, S Edmondson, D France, D Higgitt, I Ratinen
Journal of Geography in Higher Education 30 (1), 89-101, 2006
2392006
Primary student-teachers' conceptual understanding of the greenhouse effect: a mixed method study
IJ Ratinen
International Journal of Science Education 35 (6), 929-955, 2013
512013
Student-teachers’ use of Google Earth in problem-based geology learning
I Ratinen, T Keinonen
International Research in Geographical and Environmental Education 20 (4 …, 2011
442011
Primary student teachers' climate change conceptualization and implementation on inquiry-based and communicative science teaching: a design research
I Ratinen
Jyväskylä studies in education, psychology and social research, 2016
312016
Primary school student teachers’ understanding of climate change: comparing the results given by concept maps and communication analysis
I Ratinen, J Viiri, S Lehesvuori
Research in Science Education 43 (5), 1801-1823, 2013
262013
Enriching primary student teachers’ conceptions about science teaching: Towards dialogic inquiry-based teaching
S Lehesvuori, I Ratinen, O Kuhomäki, J Lappia, J Viiri
NorDiNa-Nordisk tidsskrift i naturfagdidaktikk, 2011
242011
Environmental attitude scale for secondary school, high school and undergraduate students: validity and reliability study
U Naim, KL Gilbertson, O Keles, I Ratinen
Journal of Education in Science Environment and Health 5 (1), 79-90, 2019
122019
Primary student-teachers’ practical knowledge of inquiry-based science teaching and classroom communication of climate change
I Ratinen, J Viiri, S Lehesvuori, T Kokkonen
International Journal of Environmental and Science Education 10, 2015
122015
Kohti ratkaisukeskeistä ilmastokasvatusta
I Ratinen, A Kinni, A Muotka, E Sarivaara
Suomen ilmastopaneeli. Saatavilla osoitteessa https://www. ilmastopaneeli …, 2019
62019
Oppilaiden ilmastonmuutososaamisen suhde heidän käsityksiinsä omasta ympäristötietoisuudesta ja-optimismista
I Ratinen, J Vettenranta
Kasvatusalan tutkimuksia, 2018
62018
Osallistaminen ilmastopolitiikassa
M Järvelä, T Lanki, I Ratinen, T Kortemäki, S Huttunen, A Turunen
Suomen ilmastopaneeli. Raportti, 2018
52018
Google Earth geo-education resources: A transnational approach from Ireland, Iceland, Finland, and Norway
R Hennessy, T Arnason, I Ratinen, L Rubensdotter
Geological Society of America Special Papers 492, 413-418, 2012
52012
Heikkojen sidosten merkitys kouluhyvinvoinnin kannalta–kolmen koululuokan sosiaalisten verkostojen tarkastelu
T Ollikainen, I Ratinen, O Lehtonen
Terra 124 (3), 171-183, 2012
52012
Luokanopettajaksi opiskelevien käsitykset kasvihuoneilmiöstä ja ilmiön opettaminen maantieteessä
I Ratinen
Terra 120 (2008): 4, 2008
52008
Teachers’ opinions of the incorporation of GIS in the upper secondary schools in Finland
I Ratinen, T Johansson
International Cartographic Conference 2005: Mapping Approaches into a …, 2005
52005
Finnish Students’ Knowledge of Climate Change Mitigation and Its Connection to Hope
I Ratinen, S Uusiautti
Sustainability 12 (6), 2181, 2020
42020
Tutkijoiden pääviestit metsien käytön ilmastovaikutuksista
J Seppälä, A Asikainen, T Kalliokoski, M Kanninen, S Koskela, I Ratinen, ...
Suomen ilmastopaneelin raportti 1, 2007, 2017
42017
The effects of socio-scientific issue based inquiry learning on pupils’ representations of landscape
S Kärkkäinen, T Keinonen, J Kukkonen, S Juntunen, I Ratinen
Environmental Education Research 23 (8), 1072-1087, 2017
42017
Ahdistuksen vai innostuksen ilmasto? Ilmastoviestinnän ja-kasvatuksen keinoja ilmastoahdistuksesta selviytymiseen
P Pihkala, H Cantell, KM Jylhä, J Lyytimäki, R Paloniemi, A Pulkka, ...
Maapallon tulevaisuus ja lapsen oikeudet, 2020
32020
Maantieteen ydinkäsitteet: kirja-arvostelu
I Ratinen
Terra 116 (2004): 4, 2004
32004
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20