Følg
yakup özkan
yakup özkan
Bekræftet mail på sdu.edu.tr - Startside
Titel
Citeret af
Citeret af
År
Slender Spindle (İnce İğ) Sistemi Uygulanmış Bazı Elma Çeşitlerinde Ağaç ve Meyve Özellikleri
Y ÖZKAN, E KÜÇÜKER, Ç ÇEKİÇ, B MEHDER, A ÇAKIR
Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 137-143, 2009
1632009
Physical and mechanical properties of some walnut (Juglans regia L.) cultivars
E Altuntas, Y Özkan
International Journal of Food Engineering 4 (4), 2008
622008
Physico-mechanical properties and colour characteristics of apple as affected by methyl jasmonate treatments
E Altuntas, B Ozturk, Y Özkan, K Yildiz
International Journal of Food Engineering 8 (1), 2012
292012
Methyl jasmonate treatments influence bioactive compounds and red peel color development of Braeburn apple
B Öztürk, Y Özkan, K Yildiz
Turkish Journal of Agriculture and Forestry 38 (5), 688-699, 2014
252014
Tokat Merkez İlçe Cevizlerinin Seleksiyon Yolu ile Islahı Üzerine Araştırmalar (Doktora Tezi, Basılmamış), YY Ü
Y Özkan
Fen Bilimleri Enstitüsü, Van, 1993
251993
Farklı Dönemlerde alınan Kara Dut (Morus nigra L) Çelik Tiplerinde Köklenme Başarısının Belirlenmesi
K YILDIZ, Ç Çekiç, M Güneş, M Özgen, Y Özkan, A Yaşar, R Gerçekcioğlu
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 2009 (1), 1-5, 2009
242009
A study on propagation with patch budding of some walnut cultivars (Juglans regia L.)
Y Ozkan, Y Edizer, Y Akca
IV International Walnut Symposium 544, 521-525, 1999
231999
Tokat ilinde yetiştirilen yerel elma çeşitlerinin pomolojik özellikleri üzerine bir araştırma
Y Özkan, C Celep
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 1995 (1), 1995
231995
Effects of different applications on grafting under controlled conditions of walnut (Juglans regia L.)
Y Özkan, A Gümüs
Acta Horticulturae 544, 515-520, 2001
222001
Karadut'un (Morus nigra L.) Odun Ve Yeşil Çeliklerle Çoğaltılması Üzerine Araştırmalar
Y Özkan, A Arslan
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 1996 (1), 1996
201996
Red chief elma çeşidinde aminoethoxyvinylglycine’nin (avg) ve naftalen asetik asit’in (naa) hasat önü döküm ve meyve kalitesi üzerine etkisi
B Öztürk, Y Özkan, K YILDIZ, Ç Çekiç, K KILIÇ
Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi 27 (3), 120-126, 2012
172012
Determination of pomological characteristics of Niksar district pomegranates (Punica granatum L.) of the Tokat province
Y Özkan
International Symposium on Sustainable Use of Plant Biodiversity to Promote …, 2001
152001
Tokat merkez ilçe cevizlerinin (Juglans regia L.) seleksiyon yoluyla ıslahı üzerinde araştırmalar
Y Özkan
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri Anabilim …, 1993
151993
Tokat merkez ilçe cevizlerinin meyve özellikleri üzerine araştırmalar
Y Özkan, SM Şen
Türkiye II. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi 1, 464-469, 1995
141995
Ilıman iklim meyveleri
Y Özkan
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, 1995
141995
M 26 ve MM 106 Anaçlarına Aşılı Granny Smith Elma Çeşidinde Vegetatif ve Generatif Özellikler
Y ÖZKAN, K YILDIZ
Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 133-135, 2009
132009
A study on determination of yield and fruit characteristics of certain Turkish dried apricot cultivars and types
Y à zkan, BM Asma, Y Akà § a
XI International Symposium on Apricot Culture 488, 129-134, 1997
121997
Tokat merkez ilçede yetiştirilen muşmula (Mespilus germanica L.) tiplerinin meyve özelliklerinin belirlenmesi üzerine bir araştırma
Y Özkan, R Gerçekçioğlu, M Polat
Yumuşak Çekirdekli Meyveler Sempozyumu 2 (5), 123-129, 1997
121997
Bazı meyve türlerinde çiçek tozu kalitesi ve üretim miktarlarının belirlenmesi üzerine bir araştırma
R Gerçekcioğlu, M Güneş, Y Özkan
111999
Bazı çilek çeşitlerinin Tokat ekolojik koşullarındaki verim ve kalite kriterleri üzerinde araştırmalar
Y Özkan
Türkiye III. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Ankara. s, 787-791, 1999
111999
Systemet kan ikke foretage handlingen nu. Prøv igen senere.
Artikler 1–20