Follow
Vida Česnuitytė
Title
Cited by
Cited by
Year
Europos Sąjungos socialinė politika: vadovėlis
L Dromantienė, V Česnuitytė
Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2011
412011
Šeimos samprata: Lietuvos gyventojų subjektyvus požiūris
V Česnuitytė
Socialinis darbas 11 (2), 257-270, 2012
282012
Families and personal networks: An international comparative perspective
K Wall, ED Widmer, JA Gauthier, V Česnuitytė, R Gouveia
Springer, 2018
242018
Socialiai pažeidžiamos grupės darbo rinkoje: samprata, vertinimas, integracija
L Okunevičiūtė Neverauskienė, V Česnuitytė
Technika, 2009
232009
Asmenų, neturinčių pagrindinio išsilavinimo, integracijos į Lietuvos darbo rinką problemos
B Gruževskis, L Okunevičiūtė-Neverauskienė, V Česnuitytė
Social Inquiry into Well-Being 6 (2), 87-94, 2007
232007
Lietuvos šeima: socialinių saitų perspektyva: monografija
V Česnuitytė, V Kanopienė, S Mikulionienė
Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2014
172014
Lietuvos šeima Europos kontekste: monografija
V Kanopienė, S Mikulionienė, V Česnuitytė
Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2015
142015
Defence Expenditure–Government Debt Nexus in the Context of Sustainability in Selected Small European Union Countries
G Dudzevičiūtė, V Česnuitytė, D Prakapienė
Sustainability 13 (12), 6669, 2021
132021
Problems in implementing children's rights for children without parental care and children at risk of loosing parental care in Lithuania
V Česnuitytė, L Okunevičiūtė-Neverauskienė
Socialinis darbas 8 (2), 35-43, 2009
122009
Magistrantų integracijos į darbo rinką monitoringo sistemos sukūrimas
V Rosinaitė, D Bernotas, S Biveinytė, I Blažienė, V Česnuitytė, V Gražulis, ...
Tyrimo ataskaita. Vilnius: Darbo ir socialinių tyrimų institutas, 2007
112007
The sharing economy in Europe: Developments, practices, and contradictions
V Česnuitytė, A Klimczuk, C Miguel, G Avram
Springer Nature, 2022
102022
The Palgrave handbook of family sociology in Europe
AM Castrén, V Česnuitytė, I Crespi, JA Gauthier, R Gouveia, C Martin, ...
Palgrave Macmillan, 2021
102021
Sisteminis koncerno „Achemos grupė “, kaip gamybinio vieneto, darbo jėgos atitikimo rinkos poreikiams tyrimas
A Šileika, B Gruževskis, A Kabaila, A Pocius, R Zabarauskaitė, ...
Tyrimo ataskaita [Systematic research on labour force adequacy to labour …, 2005
102005
The sharing economy in Europe: From idea to reality
C Miguel, G Avram, A Klimczuk, B Simonovits, B Balázs, V Česnuitytė
The Sharing Economy in Europe: Developments, Practices, and Contradictions, 3-18, 2022
82022
Family Continuity and Change: Contemporary European Perspectives
V Česnuitytė, D Lück, ED Widmer
Springer, 2017
82017
Matrimonialinės elgsenos strategijos šiandieninėje Lietuvoje: atspindys žiniasklaidoje
V Česnuitytė
Socialinis darbas 7 (2), 35-43, 2008
72008
Lietuvos šeima Europos kontekste: monografija [Lithuanian family in the European context: Monograph]
V Kanopienė, S Mikulionienė, V Česnuitytė
Vilnius: Mykolas Romeris University, 2015
62015
Subjective definition of the family in Lithuania: evidence based on qualitative interviews
V Česnuitytė
Socialinis darbas 12 (2), 240-252, 2013
62013
Žmonių su regėjimo negalia integracijos į informacinę visuomenę poreikis Baltijos šalyse
V Česnuitytė
Social Inquiry into Well-Being 5 (2), 77-86, 2006
62006
Socialinio statuso įtaka pirmosios šeimos kūrimui Lietuvoje
V Česnuitytė
Filosofija. Sociologija, 46-51, 2004
62004
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20