Follow
Kirsi Juhila
Kirsi Juhila
Professor of Social Work, Tampere University, Finland
Verified email at tuni.fi - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Sosiaalityöntekijöinä ja asiakkaina: Sosiaalityön yhteiskunnalliset tehtävät ja paikat
K Juhila
Vastapaino, 2006
13782006
Diskurssianalyysin aakkoset
A Jokinen, K Juhila, E Suoninen
Tampere: Vastapaino, 1993
11431993
Diskurssianalyysi liikkeessä
A Jokinen, K Juhila, E Suoninen
Vastapaino, 1999
8141999
Diskursiivinen maailma: teoreettiset lähtökohdat ja analyyttiset käsitteet
A Jokinen, K Juhila, E Suoninen
Teoksessa A. Jokinen & K. Juhila & E. Suoninen, Diskurssianalyysin aakkoset …, 1993
7671993
Diskurssianalyyttisen tutkimuksen kartta
A Jokinen, K Juhila
Teoksessa A. Jokinen, K. Juhila & E. Suoninen: Diskurssianalyysi liikkeessä …, 1999
6971999
Diskurssianalyysi:Teoriat, peruskäsitteet ja käyttö
A Jokinen, K Juhila, E Suoninen
Tampere: Vastapaino, 2016
607*2016
Laadullisen tutkimuksen ominaispiirteet
K Juhila
Jaana Vuori (toim.) Laadullisen tutkimuksen verkkokäsikirja., 2021
460*2021
Valtasuhteiden analysoiminen
A Jokinen, K Juhila
Teoksessa Jokinen Arja; Juhila, Kirsi; Suoninen, Eero: Diskurssianalyysin …, 1993
4011993
Kymmenen kysymystä diskurssianalyysistä
K Juhila, E Suoninen
Diskurssianalyysi liikkeessä, 233-252, 1999
3941999
Tutkijan positiot
K Juhila
Diskurssianalyysi liikkeessä, 201-232, 1999
3741999
Leimattu identiteetti ja vastapuhe
K Juhila
Teoksessa Arja Jokinen, Laura Huttunen & Anna Kulmala (toim.) Puhua vastaan …, 2004
3612004
Teemoittelu
K Juhila
Jaana Vuori (toim.) Laadullisen tutkimuksen verkkokäsikirja., 2021
310*2021
Kulttuurin jatkuvasti rakentuvat kehät
K Juhila
Diskurssianalyysi liikkeessä, 160-198, 1999
2631999
Aikuisten parissa tehtävän sosiaalityön areenat
K Juhila
Teoksessa Arja Jokinen & Kirsi Juhila (toim.) Sosiaalityö aikuisten parissa …, 2008
2432008
Constructing Clienthood in Social Work and Human Services: Interaction, Identities and Practices
C Hall, K Juhila, N Parton, T Pösö
London, Jessica Kingsley, 2003
2152003
Aika, paikka ja sosiaalityö
K Juhila
Vastapaino, 2018
2102018
Kategoriat, kulttuuri & moraali: johdatus kategoria-analyysiin
A Jokinen, K Juhila, E Suoninen
Vastapaino, 2012
2102012
Sosiaalityö aikuisten parissa
A Jokinen, K Juhila
Tampere: Vastapaino, 2008
1872008
Negotiating dilemmas in the practices of street‐level welfare work
E Hjörne, K Juhila, C Van Nijnatten
International Journal of Social Welfare 19 (3), 303-309, 2010
1822010
Sosiaalityön vuorovaikutuksen tutkimus. Historiaa ja nykysuuntauksia
K Juhila
Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti, 155-183, 2004
1772004
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20