Jos Bazelmans
Jos Bazelmans
Free University, Amsterdam
Verified email at cultureelerfgoed.nl
Title
Cited by
Cited by
Year
Atlas van Nederland in het Holoceen: landschap en bewoning vanaf de laatste ijstijd tot nu
J Bazelmans, H Weerts, M van der Meulen
1362011
By weapons made worthy: lords, retainers, and their relationship in Beowulf
J Bazelmans
Amsterdam University Press, 1999
1231999
The Wadden Sea Region: Towards a science for sustainable development
P Kabat, J Bazelmans, J van Dijk, PMJ Herman, T van Oijen, M Pejrup, ...
Ocean & Coastal Management 68, 4-17, 2012
552012
Zoden aan de dijk. Kleinschalige dijkbouw in de late prehistorie en protohistorie van noordelijk Westergo
J Bazelmans, D Gerrets, J De Koning, P Vos
De Vrije Fries 79, 7-73, 1999
431999
Conceptualising early Germanic political structure: a review of the use of the concept of Gefolgschaft
J Bazelmans
Images of the past; studies on ancient societies in northwestern Europe, 91-129, 1991
371991
Moralities of dress and the dress of the dead in early medieval Europe
J Bazelmans
Thinking through the Body, 71-84, 2002
352002
Understanding the cultural historical value of the Wadden Sea region. The co-evolution of environment and society in the Wadden Sea area in the Holocene up until early modern …
J Bazelmans, D Meier, A Nieuwhof, T Spek, P Vos
Ocean & Coastal Management 68, 114-126, 2012
332012
The early-medieval use of ethnic names from classical antiquity. The case of the Frisians
J Bazelmans
Ethnic Constructs in Antiquity: The Role of Power and Tradition, 321-337, 2009
332009
Beyond power. Ceremonial exchanges in Beowulf
J Bazelmans
Rituals of Power from Late Antiquity to the Early Middle Ages, ed. Frans …, 2000
322000
Het laat-Romeinse bewoningshiaat in het Nederlandse kustgebied en het voortbestaan van de Friezennaam
J Bazelmans
Jaarverslagen van de Vereniging voor Terpenonderzoek, 76-82, 2000
222000
Die Wurten von Dongjum-Heringa, Peins-Oost und Wijnaldum-Tjitsma: kleinmaßstäblicher Deichbau in ur-und frühgeschichtlicher Zeit des nördlichen Westergo
JGA Bazelmans
Kulturlandschaft Marsch. Natur, Geschichte, Gegenwart, 68-84, 2005
182005
Metal detection and the Frisian Kingdom: questions about the central place of northern Westergo in the early middle ages
J Bazelmans, D Gerrets, A Pol
na, 2002
162002
Serving two masters: Dutch archaeology since the Valletta Convention
J Bazelmans
R. Bradley et al, 9-21, 2012
102012
De Romeinse muntvondsten uit de drie noordelijke provincies
J Bazelmans
Methodische kanttekeningen bij een nieuwe periodisering der relaties, 2003
92003
By Weapons Made Worthy: Lords
J Bazelmans
Retainers and their Relationship in Beowulf (Amsterdam: Amsterdam, 1999
91999
Metaaldetectie en het Friese koninkrijk: kanttekeningen bij de centrumfunctie van noordelijk Westergo in de vroege Middeleeuwen
J Bazelmans, D Gerrets, A Pol
na, 1998
91998
A ruined past: Experience, reality and a turn to Ontology
M Shanks
Archaeological dialogues 1, 56-76, 1994
9*1994
Forum Hadriani: van Romeinse stad tot monument
J Bazelmans, D de Jager
Matrijs, 2006
82006
Is Frieslands oudheid tegenwoordig zonder belang
J Bazelmans
De Vrije Fries 82, 301-309, 2002
82002
On the natural history of the peasant landscape: An archaeological dialogue with Tjalling Waterbolk
J Bazelmans, J Kolen, HT Waterbolk
Archaeological dialogues 4 (1), 71-101, 1997
81997
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20