Jos Bazelmans
Jos Bazelmans
Free University, Amsterdam
Verified email at cultureelerfgoed.nl
TitleCited byYear
Atlas van Nederland in het Holoceen: landschap en bewoning vanaf de laatste ijstijd tot nu
J Bazelmans, H Weerts, M van der Meulen
1262011
By weapons made worthy: lords, retainers, and their relationship in Beowulf
J Bazelmans
Amsterdam University Press, 1999
1131999
The Wadden Sea Region: Towards a science for sustainable development
P Kabat, J Bazelmans, J van Dijk, PMJ Herman, T van Oijen, M Pejrup, ...
Ocean & Coastal Management 68, 4-17, 2012
532012
Zoden aan de dijk. Kleinschalige dijkbouw in de late prehistorie en protohistorie van noordelijk Westergo
J Bazelmans, D Gerrets, J de Koning, P Vos
De Vrije Fries 79, 7-73, 1999
411999
Conceptualising early Germanic political structure: a review of the use of the concept of Gefolgschaft
J Bazelmans
Images of the past; studies on ancient societies in northwestern Europe, 91-129, 1991
361991
Understanding the cultural historical value of the Wadden Sea region. The co-evolution of environment and society in the Wadden Sea area in the Holocene up until early modern …
J Bazelmans, D Meier, A Nieuwhof, T Spek, P Vos
Ocean & coastal management 68, 114-126, 2012
322012
The early-medieval use of ethnic names from classical antiquity. The case of the Frisians
J Bazelmans
Ethnic Constructs in Antiquity: The Role of Power and Tradition, 321-337, 2009
322009
Moralities of dress and the dress of the dead in early medieval Europe
J Bazelmans
Thinking through the Body, 71-84, 2002
322002
Beyond power. Ceremonial exchanges in Beowulf
J Bazelmans
Rituals of Power from Late Antiquity to the Early Middle Ages, 311-75, 2000
292000
Het laat-Romeinse bewoningshiaat in het Nederlandse kustgebied en het voortbestaan van de Friezennaam
J Bazelmans
Jaarverslagen van de Vereniging voor Terpenonderzoek, 76-82, 2000
212000
Die Wurten von Dongjum-Heringa, Peins-Oost und Wijnaldum-Tjitsma: kleinmaßstäblicher Deichbau in ur-und frühgeschichtlicher Zeit des nördlichen Westergo
JGA Bazelmans
Kulturlandschaft Marsch. Natur, Geschichte, Gegenwart, 68-84, 2005
162005
Metal detection and the Frisian Kingdom: questions about the central place of northern Westergo in the early middle ages
J Bazelmans, D Gerrets, A Pol
na, 2002
152002
Metaaldetectie en het Friese koninkrijk: kanttekeningen bij de centrumfunctie van noordelijk Westergo in de vroege Middeleeuwen
J Bazelmans, D Gerrets, A Pol
na, 1998
111998
Serving two masters: Dutch archaeology since the Valletta Convention
J Bazelmans
R. Bradley et al, 9-21, 2012
102012
Forum Hadriani
W Jonge, J Bazelmans, D de Jager
Van Romeinse stad tot monument, 2006
92006
De Romeinse muntvondsten uit de drie noordelijke provincies
J Bazelmans
Methodische kanttekeningen bij een nieuwe periodisering der relaties, 2003
92003
A ruined past: Experience, reality and a turn to Ontology
M Shanks
Archaeological dialogues 1, 56-76, 1994
9*1994
Is Frieslands oudheid tegenwoordig zonder belang
J Bazelmans
De Vrije Fries 82, 301-309, 2002
82002
By Weapons Made Worthy: Lords
J Bazelmans
Retainers and their Relationship in Beowulf (Amsterdam: Amsterdam, 1999
81999
Een inheems-Romeinse villa op de Kerkakkers bij Hoogeloon
J Slofstra, J Bazelmans
Het Kempenprojekt: Een Regionaal-Archeologisch Onderzoeksprogramma …, 1982
81982
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20