Hanne Kathrine Krogstrup
Hanne Kathrine Krogstrup
Professor of Evaluation and Capacity Building, Aalborg University
Verified email at learning.aau.dk
Title
Cited by
Cited by
Year
Deltagende observation: introduktion til en samfundsvidenskabelig metode
S Kristiansen, HK Krogstrup
Hans Reitzels Forlag, 1999
3171999
Asiakaslähtöinen arviointi: Bikva-malli
HK Krogstrup
Stakes, 2004
1612004
Evalueringsmodeller
HK Krogstrup
Hans Reitzels Forlag, 2016
1232016
Kampen om evidens
HK Krogstrup
Resultatmåling, effektevaluering og evidens 1, 2011
892011
Nye veje i evaluering håndbog i tre evalueringsmodeller
P Dahler-Larsen
Systime, 2003
682003
User participation in quality assessment: a dialogue and learning oriented evaluation method
HK Krogstrup
Evaluation 3 (2), 205-224, 1997
591997
Brugerinddragelse og organisatorisk læring i den sociale sektor
HK Krogstrup
Systime Academic, 1997
591997
Tendenser i evaluering
P Dahler-Larsen, HK Krogstrup
Odense: Odense Universitetsforlag, 2001
512001
Evalueringsmodeller: evaluering på det sociale område
HK Krogstrup
Systime Academic, 2003
222003
Evalueringsmodeller. 2. udgave
HK Krogstrup
Oplag. Academica, 2006
202006
Det handicappede samfund: om brugerinddragelse og medborgerskab/med bidrag af Søren Kristiansen og Jakob Tjalve
HK Krogstrup
Systime Academic, 1999
201999
Når socialt arbejde bliver standardvare
HK Krogstrup
Nordisk sosialt arbeid 22 (03), 122-130, 2002
162002
Samskabelse og capacity building i den offentlige sektor
HK Krogstrup
København: Hans Reitzels Forlag, 2017
152017
Co-produktion i den offentlige sektor: Brugerinvolvering i kvalitetsudvikling
HK Krogstrup, J Brix
Hans Reitzels Forlag, 2019
142019
Deltagende observation
HK Krogstrup, S Kristiansen
Hans Reitzel, 2015
132015
Observationsmetoden og dens former, i Deltagende observation–introduktion til en forskningsmetodik
S Kristiansen, HK Krogstrup
København, Hans Reitzels forlag, 1999
131999
Evalueringers konstitutive virkninger
P Dahler-Larsen, HK Krogstrup
Tendenser i evaluering, 232-245, 2001
122001
Evaluering og institutionelle standarder: Nyinstitutionelle betragtninger af evaluering som vor tids ritual
P Dahler-Larsen, HK Krogstrup
Politica 32, 283-299, 2000
122000
User Participation in Evaluation-Top-down and Bottom-up Perspectives
HK Krogstrup
Studies in Educational Policy and Educational Philosophy 2003 (1), 26788, 2003
112003
Deltagende observation
S Kristensen, HK Krogstrup
Introduktion til en forskningsmetodik, Hans Reitzels Forlag, 1999
111999
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20