Hanne Kathrine Krogstrup
Hanne Kathrine Krogstrup
Professor of Evaluation and Capacity Building, Aalborg University
Verified email at learning.aau.dk
TitleCited byYear
Deltagende observation: introduktion til en samfundsvidenskabelig metode
S Kristiansen, HK Krogstrup
Hans Reitzels Forlag, 1999
2941999
Asiakaslähtöinen arviointi: Bikva-malli
HK Krogstrup
Stakes, 2004
1602004
Evalueringsmodeller
HK Krogstrup
Hans Reitzels Forlag, 2016
1322016
Kampen om evidens
HK Krogstrup
Resultatmåling, effektevaluering og evidens 1, 2011
782011
User participation in quality assessment: a dialogue and learning oriented evaluation method
HK Krogstrup
Evaluation 3 (2), 205-224, 1997
551997
Nye veje i evaluering
P Dahler-Larsen, HK Krogstrup
Århus: Systime, 2003
542003
Brugerinddragelse og organisatorisk læring i den sociale sektor
HK Krogstrup
Systime Academic, 1997
521997
Tendenser i evaluering
P Dahler-Larsen, HK Krogstrup
Odense: Odense Universitetsforlag, 2001
462001
Det handicappede samfund: om brugerinddragelse og medborgerskab/med bidrag af Søren Kristiansen og Jakob Tjalve
HK Krogstrup
Systime Academic, 1999
211999
Observationsmetoden og dens former, i Deltagende observation–introduktion til en forskningsmetodik
S Kristiansen, HK Krogstrup
København, Hans Reitzels forlag, 1999
181999
Når socialt arbejde bliver standardvare
HK Krogstrup
Nordisk sosialt arbeid 22 (03), 122-130, 2002
152002
Evalueringers konstitutive virkninger
P Dahler-Larsen, HK Krogstrup
Tendenser i evaluering, 232-245, 2001
122001
Evaluering og institutionelle standarder: Nyinstitutionelle betragtninger af evaluering som vor tids ritual
P Dahler-Larsen, HK Krogstrup
Politica-Tidsskrift for Politisk Videnskab 32 (3), 2000
122000
User Participation in Evaluation-Top-down and Bottom-up Perspectives
HK Krogstrup
Studies in Educational Policy and Educational Philosophy 2003 (1), 26788, 2003
112003
Co-produktion i den offentlige sektor: Brugerinvolvering i kvalitetsudvikling
HK Krogstrup, J Brix
Hans Reitzels Forlag, 2019
102019
Samskabelse og capacity building i den offentlige sektor
HK Krogstrup
København: Hans Reitzels Forlag, 2017
92017
Evalueringsmodeller. 2. udgave
HK Krogstrup
Oplag. Academica, 2006
92006
Deltagende observation: introduktion til en forsknings metodik.[Participant observation: Introduction to research methodics]
S Kristiansen, HK Krogstrup
Copenhagen: Hans Reitzels Forlag, 2004
92004
Deltagende observation
HK Krogstrup, S Kristiansen
Hans Reitzel, 2015
82015
Nye veje i evaluering
HK Krogstrup, P Dahler-Larsen
Systime Academic, 2003
82003
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20